{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601495", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Gebruik van genetische bronnen: zorgvuldigheidsverklaringen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gebruik-van-genetische-bronnen-zorgvuldigheidsverklaringen-4.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601495, "identifier": "mediaitem_601495", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gebruik-van-genetische-bronnen-zorgvuldigheidsverklaringen-4.htm", "title": "Gebruik van genetische bronnen: zorgvuldigheidsverklaringen", "lead": "Op de uitwisseling en het gebruik van genetische bronnen zijn internationale regels van toepassing. In sommige gevallen wordt van u als gebruiker van genetische bronnen verwacht dat u een zorgvuldigheidsverklaring indient. In dit artikel geven we hier meer uitleg over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/9/cid601495_Zorgvuldigheidsverklaringen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-28T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "nieuwsbrief_KOL", "WOT-03-004", "WOT-03-003", "WOT-03-002", "WOT-03-001", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het Nagoya Protocol zijn regels afgesproken over de uitwisseling en het gebruik van genetische bronnen (Access and Benefit-Sharing<\/em> (ABS)). Landen kunnen regels vaststellen voor de toegang tot hun genetische bronnen en verdeling van voordelen uit het gebruik ervan. In de EU ABS Verordening  (Verordening (EU) 511/2014) zijn verplichtingen voor gebruikers van genetische bronnen binnen Europa vastgelegd. Eén van deze verplichtingen is “passende zorgvuldigheid”: u heeft als gebruiker uw uiterste best gedaan om vast te stellen welke ABS-regels van toepassing zijn op de genetische bronnen die u wilt verkrijgen, en u heeft ervoor gezorgd dat u aan deze regels voldoet.<\/p>

In sommige gevallen wordt van gebruikers verwacht dat zij een zogenaamde zorgvuldigheidsverklaring indienen. Met een zorgvuldigheidsverklaring geeft u aan dat u heeft voldaan aan de eisen van passende zorgvuldigheid. Het viel het ABS-Loket Nederland op dat het niet altijd duidelijk is wanneer een zorgvuldigheidsverklaring ingediend wordt en wanneer dat niet nodig is. Er werden bijvoorbeeld verklaringen ingediend voor materiaal dat buiten de EU ABS Verordening valt.<\/p>

In welke situaties dien ik een zorgvuldigheidsverklaring in?<\/h2>

Om te weten of er een zorgvuldigheidsverklaring van u verwacht wordt, moet u allereerst bepalen of uw activiteit onder de EU ABS Verordening valt.<\/p>

De EU ABS Verordening kan van toepassing zijn als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:<\/p>