{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601166", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Forse stijging gebruik Groen Kennisnet", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-stijging-gebruik-Groen-Kennisnet-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601166, "identifier": "mediaitem_601166", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-stijging-gebruik-Groen-Kennisnet-1.htm", "title": "Forse stijging gebruik Groen Kennisnet", "lead": "Het gebruik van Groen Kennisnet stijgt fors. In het eerste half jaar van 2020 werden er bijna vier miljoen documenten gedownload vanaf het kennisplatform. Dat is een groei van ruim 54 procent ten opzichte van 2019. Ook het aantal paginaweergaven en bezoekers nam aanzienlijk toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/9/cid601166_john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De groei in het gebruik van Groen Kennisnet is zichtbaar in het aantal unieke bezoekers, het aantal paginaweergaven en het aantal downloads. “De cijfers laten zien dat mensen ons weten te vinden en dat we voldoen in een duidelijke kennisbehoefte” zegt Rikus Marring, programmaleider GKN3.0. “Het aantal kennisitems in Groen Kennisnet groeit, dat draagt bij aan de toename. En de huidige Covid19-periode zorgt natuurlijk ook voor meer gebruik.”<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Een overzicht van de meest gedownloade items die te vinden zijn in de kennisbank.<\/p>" } , { "id": 18909254, "identifier": "element_18909254", "type": "table", "url": "", "rows": [ [ "Aantal downloads", "Totaal (artikelen, kennisitems, rapporten, factsheets, enz)", "Alleen artikelen" ], [ "Eerste half jaar 2020", "3.950.856", "1.175.894" ], [ "Eerste half jaar 2019", "2.562.633", "871.078" ] ] } , { "type": "text", "html": "

Nieuw platform GKN 3.0 <\/h2>

Sinds december 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor het kennisplatform om het moderner, interactiever en overzichtelijker te maken. Het nieuwe platform richt zich op een brede groep gebruikers binnen de groene sector, waaronder onderwijs en onderzoek. Ten opzichte van de huidige situatie, verbreedt het zich door specifiek aandacht te besteden aan de (kennis)behoefte van professionals uit de agrarische en visserijsectoren, zoals boeren, tuinders, hoveniers, beheerders van groen en landschap, vissers, erfbetreders, adviesdiensten, leveranciers en afnemers. Marring: “hiermee leveren we onze bijdrage aan duurzame innovatie, we verbinden mensen en kennis om zo verandering in de praktijk te realiseren”.<\/em> <\/p>

Meer informatie over GKN 3.0? Ga naar de pagina 'Groen Kennisnet beweegt vooruit' <\/p>

<\/p>

(Bron foto: John Schnobrich<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909261, "identifier": "element_18909261", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Storyline GKN 3.0<\/a> Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18909264, "identifier": "element_18909264", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Groen Kennisnet beweegt vooruit", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909268", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600599", "title": "Succesvolle relatiedag Groen Kennisnet beweegt vooruit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Succesvolle-relatiedag-Groen-Kennisnet-beweegt-vooruit-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet 3.0 moet een interactieve omgeving worden die actuele kennis brengt bij boeren, tuinders, docenten en studenten zodat innovaties sneller plaatsvinden. Deelnemers aan de relatiedag dachten mee over de opzet van het vernieuwde Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/c/cid600599_relatiedag_2019_youtube.jpg", "width": 1713, "height": 936, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-25T10:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600232", "title": "Nieuwe video’s over kennisverspreiding via Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-videos-over-kennisverspreiding-via-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Vandaag komen drie video-producties beschikbaar waarin een docent, een lector en een uitgever vertellen waarom ze hun kennis willen delen en hoe Groen Kennisnet ze daarbij helpt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/a/cid600232_kennisbronnen.jpg", "width": 1753, "height": 948, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-01T14:46+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599363", "title": "Groen Kennisnet als ondersteuning bij onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-als-ondersteuning-bij-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Docenten in groen onderwijs steken veel tijd in het zelf verzamelen en aanpassen van lesmateriaal. Daarbij maken ze vaak gebruik van Groen Kennisnet, zo blijkt uit interviews. De resultaten van dit leermiddelenonderzoek werd gepresenteerd op 2 november op de relatiemiddag van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/a/9/cid599363_edepotlink_t5a059e39_001.jpg", "width": 1054, "height": 701, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_regioleren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_onderwijs", "gkn_voeding", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_varkenshouderij", "gkn_regioleren", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }