{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600724", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600724, "identifier": "mediaitem_600724", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Forse-daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm", "title": "Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/2/cid600724_640px-Onkruidbrander_met_4_branders_die_een_plaat_heet_maken.jpg", "width": 640, "height": 475, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat hebben in 2018 bijna 5 duizend kilo bestrijdingsmiddelen gebruikt, meldt het CBS in een bericht<\/a>. Dat is ongeveer 82% minder dan in 2013, toen het gebruik nog zo'n 25 duizend kilo bedroeg. Middelen die nog gebruikt worden, worden voor het grootste deel ingezet bij het onderhoud van het spoor.<\/p>

Verhardingen<\/h2>

Die daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de wijzigingen in de wetgeving, eind 2017, waardoor overheden geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken op verhardingen. Ook is het niet meer toegestaan om deze middelen in de groenvoorziening te gebruiken. Uitzonderingen gelden onder strikte voorwaarden voor veilige exploitatie van bepaalde terreinen, zoals het spoor of sportvelden.<\/p>

Het grootste deel van de middelen (69%) wordt ingezet om spoorbanen en rangeerterreinen onkruidvrij te houden. In 2018 werd daarvoor 3250 kilo aan middelen gebruikt, 16% minder dan in 2013 toen nog 3850 kilo werd gebruikt. Spoorbeheerders gebruiken met name glyfosaat (Roundup). Daarnaast gebruiken ze MCPA en 2,4D.<\/p>

Glyfosaat<\/h2>

Het gebruik van glyfosaat is sinds 2013 fors verminderd, met bijna 90%. In 2013 werd van dit middel door overheidsinstellingen nog 19307 kilo gebruikt, in 2018 was dat nog maar 2219 kilogram. Gemeenten gebruikten in 2018 glyfosaat (307 kilo) vooral voor de bestrijding van exoten als Japanse duizendknoop (112 kilo) en Amerikaanse vogelkers (147 kilo).<\/p>

Eikenprocessierups<\/h2>

Een ander probleem is de eikenprocessierups. Overheden mogen voor deze plaag onder beperkte voorwaarden gewasbeschermingsmiddelen toepassen. In 2018 werd hiervoor door de gemeenten 315 kilogram van een microbiologisch bestrijdingsmiddel ingezet.<\/p>

Alternatieven<\/h2>

Door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen is het areaal waarop alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden worden ingezet fors toegenomen tot bijna 60 duizend hectare, bijna anderhalf keer zoveel als in 2013. Gemeenten maken dan gebruik van methoden als borstelen of branden. Ook de bestrijding met heet water of stoom neemt toe. De methoden worden met sensorsturing steeds preciezer.<\/p>

(Bron foto: Ellywa [CC BY-SA 4.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896629, "identifier": "element_18896629", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden fors gedaald<\/a>, CBS augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016<\/a>, Compendium voor de leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid<\/a>, 1992-2013, CBS, oktober 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896634, "identifier": "element_18896634", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Onkruidbestrijding op verhardingen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18896638", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600311", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-buiten-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De huidige regelgeving heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw sterk beperkt. Toch zijn er uitzonderlijke situaties waarin bestrijdingsmiddelen wel toegestaan zijn, zoals bij de aanpak van invasieve exoten of op bijzondere locaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/6/cid600311_platform-3176049_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599773", "title": "Daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de overheid ligt in 2013 op een vergelijkbaar niveau als in 2009, maar is 65% lager dan in 1992. In 2013 werd chemische onkruidbestrijding gedomineerd door middelen op basis van glyfosaat en MCPA.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/3/cid599773_weed-2525923_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600815", "title": "Onkruidbestrijding zonder chemie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-zonder-chemie-1.htm" }, "lead": "Platspuiten van onkruid kan niet meer. De laatste twee jaren zijn groenbeheerders overgeschakeld naar andere methoden, zoals borstelen, branden, hete lucht of warm water. De methoden zijn volop in ontwikkeling. Op het gebied van niet-chemisch onkruidbeheer heeft Nederland in Europa een koploperspositie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/5/cid600815_onkruid_verharding.JPG", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }