{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600975", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Flinke uitbreiding genenbankcollecties Nederlandse geitenrassen ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flinke-uitbreiding-genenbankcollecties-Nederlandse-geitenrassen-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600975, "identifier": "mediaitem_600975", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flinke-uitbreiding-genenbankcollecties-Nederlandse-geitenrassen-2.htm", "title": "Flinke uitbreiding genenbankcollecties Nederlandse geitenrassen", "lead": "Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research heeft het afgelopen jaar de genenbankcollecties voor de Nederlandse Bonte geit, Witte geit en Toggenburger uitgebreid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/4/cid600975_Toggenburger%2520geit.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-25T02:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_zeldzame_landbouwhuisdieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_home"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De collecties bestaan nu uit 841 doses sperma van 20 Bonte bokken, 1.061 doses sperma van 22 Witte bokken en 334 doses sperma van 14 Toggenburger bokken. De genenbankcollectie van de Nederlandse Landgeit, het vierde zeldzame Nederlandse geitenras, bestaat uit 4.734 doses sperma van 36 bokken. Het sperma wordt opgeslagen in vloeibare stikstof als “verzekering” voor de lange termijn en ter ondersteuning van de fokkerij.<\/p>

Selectie van dieren<\/strong><\/h3>

Op basis van stamboominformatie van de huidige fokpopulatie, en van de donorbokken waarvan reeds sperma is opgeslagen in de genenbank, werden bokken geselecteerd die interessant zijn voor uitbreiding van de genenbankcollecties. Een optimale collectie bevat namelijk bokken die de gehele diversiteit aanwezig in het ras representeren maar zo min mogelijk aan elkaar verwant zijn. De eigenaren van de geselecteerde bokken werden benaderd via de Nederlandse Organisatie van de Geitenhouderij (NOG), de stamboekorganisatie in Nederland waar de Bonte geit, Witte geit en Toggenburger worden geregistreerd.<\/p>

Voorkomen dat rassen verdwijnen<\/strong><\/h3>

Voor de Nederlandse Landgeit is er sprake van een voldoende grote genenbankcollectie waarmee het ras opnieuw zou kunnen worden opgebouwd in het geval het zou uitsterven. Voor de Nederlandse Bonte geit, Witte geit en Toggenburger is daar nog geen sprake van ondanks de aanzienlijke uitbreiding het afgelopen jaar. Toekomstige vervolgacties zijn daarmee gewenst! Voor vervolgacties is het CGN afhankelijk van het dekseizoen dat plaatsvindt gedurende het najaar omdat de kwaliteit van het sperma dan het hoogst is.<\/p>

(Bron foto: CGN)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903300, "identifier": "element_18903300", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Leaflet variatie in geitenrassen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Artikel in Zeldzaam Huisdier: Inspelen op fokkerijadviezen voor de Bonte geit<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903304, "identifier": "element_18903304", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nieuwsbericht 'Nu ook sperma van Nederlandse Toggenburger bokken in de genenbank<\/a>'", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project: Veiligstellen dierlijke genetische diversiteit in ex situ collecties<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Genenbank collecties dier<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }