{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601066", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Flevoland koploper biologische landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flevoland-koploper-biologische-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601066, "identifier": "mediaitem_601066", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Flevoland-koploper-biologische-landbouw-1.htm", "title": "Flevoland koploper biologische landbouw", "lead": "Flevoland is in Nederland koploper als het gaat om biologische landbouw. Maar wat is de betekenis van de Flevolandse biologische landbouw? Voor welke markten produceren die biologisch ondernemers. Waar gaan de producten naar toe, waar worden ze verwerkt en wie consumeert ze?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/8/cid601066_potato-cultivation-1427253_640.jpg", "width": 640, "height": 430, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Van het Flevolandse landbouwareaal wordt 15% ingenomen door biologische landbouw, landelijk is dat gemiddelde niet meer dan 3,4%. En maar liefst 18,4% van het biologische landbouwareaal ligt in Flevoland. Flevoland is daarmee koploper als het gaat om biologische landbouw, aldus het rapport 'Biologische landbouw in Flevoland<\/a>'. In opdracht van Flevo Campus (Almere) hebben onderzoekers van Wageningen University & Research de omvang, betekenis en het perspectief van de Flevolandse biologische landbouw in kaart gebracht.<\/p>

Export<\/h2>

De biologische bedrijven in Flevoland doen het goed. De bedrijven zijn er gemiddeld groter in omvang dan elders in het land, en ook de inkomens en vermogenspositie van de biologische bedrijven in Flevoland is gunstig. Het Flevolandse aandeel van de in Nederland van biologische AGF-producten is zo'n 50 tot 80%. De belangrijkste gewassen zijn in Flevoland goed voor een berekende opbrengst van 97 miljoen euro. <\/p>

Tot die belangrijke gewassen behoren onder meer pootaardappelen, consumptieaardappelen, en diverse groenten. Van gewassen als spinazie, bloemkool, winterpeen en rode biet ligt meer dan 60% van het areaal in Flevoland. Veel biologische producten worden elders in Nederland afgezet of zijn voor de export. <\/p>

De verwachting is dat de vraag naar biologische producten groeit, maar dat de groei van de biologische landbouw in Flevoland sneller zal gaan dan de groei van de binnenlandse consumptie. Dit betekent dat de export belangrijker zal worden. De vraag is of het de komende jaren lastiger zal worden om meer product te exporteren en of ze op buitenlandse markten kunnen concurreren, wat lastig kan zijn door bijvoorbeeld de Brexit. <\/p>" } , { "id": 18906270, "identifier": "element_18906270", "type": "text", "title": "Download rapport Biologische landbouw in Flevoland", "url": "https://edepot.wur.nl/511396", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Frauke Feind<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906274, "identifier": "element_18906274", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Biologische landbouw in Flevoland<\/a>, rapport Wageningen University & Research, januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Typologie van boeren in Flevoland : een verkenning van typen boeren die het anders willen<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bionext trendrapport 2018 : Ontwikkelingen in de biologische sector<\/a>, Bionext 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw groeit<\/a>, nieuwsbericht CBS 19 juli 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906280, "identifier": "element_18906280", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Biologische landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18906283", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601015", "title": "Duurzame landbouw nog ver weg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-nog-ver-weg-1.htm" }, "lead": "Voor een duurzame landbouw is er nog een lange weg te gaan, stelt promovendus Meino Smit. Wil je voldoen aan het Klimaatverdrag van Parijs, dan moet het gebruik van fossiele brandstoffen met 90% terug. Dat vraagt forse veranderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/e/cid601015_shutterstock_18909031_boer_akker_onkruid_handwerk_groententeelt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600716", "title": "10% groei biologische landbouw in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-groei-biologische-landbouw-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/d/cid600716_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601014", "title": "Keuzedeel biologische bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Keuzedeel-biologische-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "In 2018/2019 hebben Terra, Nordwin college en Clusius college een eerste start gemaakt met het aanbieden van het keuzedeel biologische bedrijfsvoering. Alle drie de instellingen gaan er in 2019/2020 mee door, en de belangstelling aan de kant van de deelnemers groeit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/cid601014_shutterstock_137016332_biologische_kippen.jpg", "width": 5749, "height": 3832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_tuinbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600443", "title": "Biologische landbouw groeit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-landbouw-groeit-1.htm" }, "lead": "De biologische landbouw liet in 2017 een duidelijke groei zien ten opzichte van 2016. Zo groeide de biologische varkenshouderij, de biologische akkerbouw en nam het areaal biologische landbouwgrond toe.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/8/cid600443_148482035.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-19T16:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }