{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600285", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Faunapassages monitoren met wildcams", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Faunapassages-monitoren-met-wildcams-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600285, "identifier": "mediaitem_600285", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Faunapassages-monitoren-met-wildcams-1.htm", "title": "Faunapassages monitoren met wildcams", "lead": "Op veel plaatsen in Nederland zijn faunapassages aangelegd: dassentunnels, paddentunnels of loopplanken voor dieren. Maken dieren ook gebruik van die tunnels of ecoducten? Werken ze wel? Met hulp van vrijwilligers en wildcamera's kun je die faunapassages monitoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/3/cid600285_shutterstock_52662298_das_wild_Meles-meles.jpg", "width": 800, "height": 589, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Rijkswaterstaat en de provincies hebben afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de aanleg van faunapassages, schrijft Vakblad Natuur, Bos Landschap. De aanleg is vaak vrij kostbaar. De vraag rijst dan ook of die faunapassages ook echt werken. Functioneren ze wel? Welke dieren maken er gebruik van? Om dat te weten te komen is onderzoek nodig, maar ook dat is vrij kostbaar. Uit onderzoek blijkt dat zoogdieren als dassen, vossen, otters en reeën vaak gebruik maken van die faunapassages, mits ze goed zijn aangelegd en worden onderhouden.<\/p>

Wildcamera's<\/h2>

Vakblad Natuur Bos Landschap meldt in een artikel over het functioneren van die faunapassages<\/a> dat je de werking van die faunapassages veel efficiënter kunt monitoren met hulp van wildcamera's en de inzet van vrijwilligers. In 2016 werden in Overijssel wildcamera's geplaatst. De provincie Overijssel werkt daarvoor met Arcadis samen in het platform Wildspotter<\/a>. Op dat platform kun je de beelden van die wildcams bekijken. Als je dat wilt, kun je aanmelden en helpen de beelden van de camera's te beoordelen. In Overijssel hebben 2250 mensen zich aangemeld om mee te helpen.<\/p>

Analyse<\/h2>

De camera's zijn geplaatst bij ecoducten, loopplanken, dassen- en amfibieën-tunnels in de provincie. Als bezoeker kun je helpen door aan te geven welke soorten te zien zijn. In totaal zijn van ruim 30 faunapassage bijna 1500 beelden geanalyseerd. En de beoordeling van de beelden door het publiek was vrij betrouwbaar, zo blijkt uit een analyse. Van de 973 beelden uit 2016 was 98 % goed beoordeeld. Soms deed het publiek het nog beter dan de experts.<\/p>

Crowdsourcing<\/h2>

Determinatie van sommige soorten zoals ree, das of vos blijken vrij makkelijk. Lastiger wordt het bij soorten als bunzing, steenmarter of boommarter. Door de beelden door meerdere deelnemers te laten beoordelen, worden ze betrouwbaar. Wildspotter beschouwt een beoordeling definitief als het minstens 20 keer is beoordeeld. De samenwerking op wildspotter is een vorm van crowdsourcing of citizen science. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884029, "identifier": "element_18884029", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Functioneert een faunapassage? Ontdek het zelf!,<\/a> Vakblad Natuur, Bos Landschap november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ecoducten: tussen noodzaak en nonsens<\/a>, artikel Landschap, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rapporten monitoring gebruik faunapassages<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884033, "identifier": "element_18884033", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Wildspotter.nl<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dieren gebruiken ecoducten intensief<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }