{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601780", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Factsheets over energietransitie in de agrarische sector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Factsheets-over-energietransitie-in-de-agrarische-sector-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601780, "identifier": "mediaitem_601780", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Factsheets-over-energietransitie-in-de-agrarische-sector-1.htm", "title": "Factsheets over energietransitie in de agrarische sector", "lead": "Afstemming tussen productie en vraag van duurzaam geproduceerde elektrische energie op het agrarisch bedrijf is een van de grootste uitdagingen. Waterstof kan daar een rol inspelen, blijkt uit een factsheet. Er zijn meer factsheets over de energietransitie op het agrarisch bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/1/cid601780_shutterstock_29621542_windmolen_dijk_NL.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse ambitie is om in 2050 volledig over te stappen op gebruik van hernieuwbare energie. En die energie moet het liefst zoveel mogelijk decentrale opgewekt worden. Voor de de agrarische sector is hierin een rol weggelegd omdat de sector de ruimte heeft om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. <\/p>

Handvatten<\/h2>

Het project 'Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie'<\/a> - een Publiek-Private Samenwerking (PPS) tussen LTO-Noord, Alliander, Stedin, Windunie, Petawatts, Wageningen University & Research en ECN-TNO - wil invulling geven aan de rol van de agrarische sector in de energietransitie door de bijdrage van de landbouw zodanig op te schalen dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. <\/p>

Er liggen wel veel kansen, maar er zijn ook vragen te beantwoorden. Welke impact hebben deze innovaties je de bedrijfsvoering? Hoe stem je vraag en aanbod in de energieketen? En hoe kun je door samen te werken met andere partijen werken aan nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke acceptatie? Om agrarisch ondernemers handvatten te bieden, zijn er verschillende factsheets ontwikkeld: over burgerparticipatie, over elektrisch beregenen bijvoorbeeld of de toepassing van waterstof in de agrarische sector<\/a>. <\/p>

Waterstof<\/h2>

Waterstof (H₂,) is een licht ontvlambaar en is geschikt als energiedrager. Je kunt waterstof produceren uit water via waterelektrolyse. Het gas kun je vervolgens weer gebruiken als brandstof voor bijvoorbeeld mobiliteit, warmtevoorziening en elektriciteitsproductie, zo meldt de factsheet Waterstof in de agrarische sector. Waterstof is als energieopslagmedium een goede oplossing om vraag en aanbod van overtollige elektriciteit in de energieketen op elkaar af te stemmen. In de factsheet is informatie opgenomen over mogelijke investeringen aanpassingen op het bedrijf.<\/p>" } , { "id": 18927212, "identifier": "element_18927212", "type": "text", "title": "Factsheet Waterstof in de agrarische sector", "url": "https://edepot.wur.nl/543422", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18927216, "identifier": "element_18927216", "type": "list", "title": "Factsheets PPS", "url": "", "items": [ { "item": "Factsheet: Waterstof in de agrarische sector<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Waterstofproductie en gebruik in de agrarische sector<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Potentie duurzame energieproductie van de landbouw<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Waterstof in woningen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Potentie duurzame energieproductie van de landbouw <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Burgerparticipatie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Eigen lokale energiemaatschappij oprichten<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Elektrisch beregenen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet: Integrale verduurzaming samen met de netbeheerder <\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18927227, "identifier": "element_18927227", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nationaal Waterstof Programma Agro-sector <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "PPS-project Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18927231", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601046", "title": "Lesmateriaal over de energietransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-de-energietransitie-1.htm" }, "lead": "Op de site van schooldakrevolutie staat lesmateriaal voor basisschoolleerlingen over schone energie, zonnepanelen en de energietransitie. Ook kunnen basisscholen die overstappen op zonne-energie een goodiebag aanvragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/d/cid601046_350.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601350", "title": "Energietransitie in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Meer dan de helft van de elektriciteit die door melkveehouders gebruikt wordt, is duurzaam opgewekt schrijft vakblad Veeteelt. Maar dat betekent niet dat de sector energieneutraal is. Er liggen nog veel mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en mestvergisting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/e/cid601350_white-and-black-cow-on-green-grass-field-during-daytime.jpg", "width": 800, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601100", "title": "Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-waterstof-uit-Noord-Nederland-1.htm" }, "lead": "Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/f/cid601100_shutterstock_4356634_windmolen_energie.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600667", "title": "Energietransitie samen met burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-samen-met-burgers-1.htm" }, "lead": "Het klimaatvraagstuk en daarmee samenhangende energietransitie zal zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. Daarom moet je bij plannen samenwerken met inwoners. Uit 32 cases zijn lessen getrokken over hoe je dat moet doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/e/cid600667_shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }