{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600866", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Extra inspanningen nodig om klimaatdoelen te halen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Extra-inspanningen-nodig-om-klimaatdoelen-te-halen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600866, "identifier": "mediaitem_600866", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Extra-inspanningen-nodig-om-klimaatdoelen-te-halen-1.htm", "title": "Extra inspanningen nodig om klimaatdoelen te halen", "lead": "Het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte 1990 lijkt niet haalbaar, zo blijkt uit een recente analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarom heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/5/cid600866_shutterstock_130551422_windmolenpark_zee.jpg", "width": 598, "height": 432, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-04T10:36+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het Klimaatakkoord<\/a>, dat het kabinet in juni presenteerde, is vastgelegd dat in 2030 de CO₂-uitstoot met 49% is verminderd ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Die doelen liggen wat hoger dan dat er is vastgelegd in het VN-klimaatakkoord, dat Nederland in 2016 in Parijs heeft ondertekend. Daarin is afgesproken dat EU-lidstaten in 2030 minimaal 40% broeikasgassen minder moet uitstoten.<\/p>

Klimaatakkoord<\/h2>

Het Nederlandse Klimaatakkoord is in een aantal stappen tot stand gekomen. In februari 2018 is door de regering een Klimaatberaad ingesteld, waarin de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties overleg voerden over hoofdlijnen voor een Nederlands klimaatakkoord. Het ontwerp Klimaatakkoord<\/a> werd in december 2018 gepubliceerd. Na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)<\/a> en Centraal Planbureau (CPB)<\/a> bleek dat gestelde doelen met het voorgestelde pakket aan beleidsinstrumenten waarschijnlijk niet gehaald zouden worden. Op basis daarvan formuleerde het kabinet het klimaatakkoord van juni 2019.<\/p>

Analyse<\/h2>

Uit een analyse van het PBL<\/a> - die op 1 november gepubliceerd werd - blijkt dat het klimaatakkoord van juni wel leidt tot een grotere emissiereductie dan het Ontwerp klimaatakkoord. Maar met dit akkoord zal het nog niet lukken in 2030 het doel van 49% emissiereductie te halen. Uit de Policy Brief blijkt dat een reductie van 43% tot 48% haalbaar is. De analyse van het PBL bouwt voort op de klimaat- en energie verkenning 2019<\/a> die eerder dit jaar werd gepubliceerd. Naast een Policy Brief<\/a> is er ook een achtergronddocument<\/a> dat nadere toelichting geeft op de resultaten.<\/p>

Uit de Policy Brief blijkt dat het doelbereik voor 2030 nog geen gelopen race is. Nederland moet uit de startblokken komen, schrijft Hans Mommaas, directeur PBL in het voorwoord. Energiebedrijven, industrieclusters, woningverhuurders en woningbezitters, de agrarische sector, autobezitters, vervoerders en reizigers, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden, burgers en consumenten moeten aan de slag.<\/p>

Extra maatregelen<\/h2>

Het kabinet heeft de conclusie van het PBL ter harte genomen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte na publicatie van de analyse bekend<\/a> dat het kabinet extra maatregelen neemt aan om de klimaatdoelen te realiseren. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+. Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900442, "identifier": "element_18900442", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Het klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten<\/a>, Policy Brief, Planbureau voor de Leefomgeving november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Achtergronddocument “Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten'<\/a>, Achtergrondstudie Planbureau voor de Leefomgeving, november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijdrage instrumenten Belastingplan 2020 aan CO₂-effecten Klimaatakkoord<\/a>, notitie Planbureau voor de Leefomgeving, oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaat- en energie verkenning 2019<\/a>, Planbureau voor de Leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatakkoord<\/a>, Rijksoverheid 28 juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwerp van het Klimaatakkoord<\/a>, klimaatberaad december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord<\/a>, Centraal Planbureau (CPB), maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten ontwerp Klimaatakkoord<\/a>, Planbureau voor de Leefomgeving, maart 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900452, "identifier": "element_18900452", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Klimaatakkoord<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten<\/a>, bericht PBL 1 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen<\/a>, nieuwsbericht Rijksoverheid 1 november 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900457", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600667", "title": "Energietransitie samen met burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-samen-met-burgers-1.htm" }, "lead": "Het klimaatvraagstuk en daarmee samenhangende energietransitie zal zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. Daarom moet je bij plannen samenwerken met inwoners. Uit 32 cases zijn lessen getrokken over hoe je dat moet doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/e/cid600667_shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600752", "title": "Minder broeikasgassen uit land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgassen-uit-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "In 2030 moet Nederland jaarlijks 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In de landbouw is veel mogelijk: door bomen te planten, door CO₂-opslag in de bodem of door de methaanemissie in de rundveehouderij te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/1/cid600752_shutterstock_20347906_schapen_kippen_koe.jpg", "width": 922, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600334", "title": "Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Contouren-klimaatakkoord-landbouw-en-landgebruik-1.htm" }, "lead": "De hoofdlijnen van het klimaatakkoord voorziet voor landbouw, bosbouw en natuur een besparing van 3,5 Mton CO₂-equivalenten. Er zijn wel mogelijkheden, maar er blijven ook nog veel vragen open.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/7/cid600334_meadow-3469802_640.jpg", "width": 640, "height": 414, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600019", "title": "Plannen klimaatakkoord bekend, rol voor Groenpact", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plannen-klimaatakkoord-bekend-rol-voor-Groenpact-1.htm" }, "lead": "Voor de realisatie van de doelen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord zijn nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden nodig. Onderwijs en Groenpact worden uitgedaagd bij te dragen aan de uitwerking van het klimaatakkoord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/4/cid600019_shutterstock_35640352_NL_koe_weide.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-12T12:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }