{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601337", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Experimenteren met kruidenrijk grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Experimenteren-met-kruidenrijk-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601337, "identifier": "mediaitem_601337", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Experimenteren-met-kruidenrijk-grasland-1.htm", "title": "Experimenteren met kruidenrijk grasland", "lead": "Urgenda, Pure Graze en LTO werken samen om grasland te vervangen door kruidenrijk grasland. Via de site 1001ha.nl kunnen burgers geld doneren en melkveehouders met korting zaaigoed bestellen. Dit stelt melkveehouders in staat om op een laagdrempelige manier te starten met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/5/cid601337_Web%252072%2520DPI-IMG_6112.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-15T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het doel van de actie is 1001 hectare kruidenrijk grasland in 2021. Deelnemende veehouders kunnen zich inschrijven voor maximaal drie hectare. Kruiden zijn goed voor milieu, biodiversiteit en het is gezond voor koeien. <\/p>

Crowdfundingsactie <\/h2>

Dat boeren niet massaal overgaan op kruidenrijk grasland, heeft te maken met de aanschafprijs. Het zaadmengsel voor kruidenrijk grasland is duurder dan graszaad. Met de actie kunnen melkveehouders 50% korting krijgen op het zaadmengsel 'Salade Buffet'. Dankzij een korting van graslandspecialist Pure Graze kost het zaadmengsel voor een hectare kruidenrijk grasland op die manier € 150 in plaats van € 300. <\/p>

Om een steentje bij te dragen kunnen burgers via de website geld doneren<\/a>. Op deze manier wordt verduurzaming niet alleen op het bordje van de boer afgeschoven. Naast de korting op het zaadmengsel worden de melkveehouders begeleid in het beheren van het kruidenrijk grasland. Zo zijn er gratis webinars en Super Classes beschikbaar en krijgen ze een teelthandleiding gemaild. <\/p>

Kruidenrijk grasland <\/h2>

Het zaadmengsel bevat bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden. De samenstelling is aangepast aan de grondsoort. Klavers binden stikstof waardoor kunstmest overbodig wordt. De bodemstructuur verbetert doordat de kruiden en grassen verschillende wortellengtes hebben. Ook leggen wortels extra CO₂ vast in de bodem. Een ander voordeel is dat de biodiversiteit toeneemt: kruiden trekken insecten en daardoor indirect ook vogels aan. Ook is het mengsel gezond voor koeien. <\/p>

Droogte <\/h2>

Op de site van Pure Graze zijn video’s te vinden met meer informatie over kruidenrijk grasland. Onderstaande video geeft tips om beter om te gaan met droge periodes. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Verder zijn er blogs die dieper ingaan op de droogteproblematiek, zoals de blogs 'Management tips voor beweiding tegen droogte'<\/a> en 'Hoe ga je om met droogte'<\/a>. Zo schrijft Pure Graze dat het belangrijk is dat je de zon niet direct op de bodem laat schijnen. Dat heeft een negatief effect op het bodemleven en de bodem kan zo uitdrogen. Ook is te lezen dat een lang gewas relatief goed bestand is tegen droogte, omdat dit een massaler wortelstelsel in de grond heeft. De bodem wordt zo optimaal benut en dat geeft een verbetering van het waterbergend vermogen. <\/p>" } , { "id": 18914249, "identifier": "element_18914249", "type": "text", "title": "Naar 1001ha.nl", "url": "http://1001ha.nl", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto:Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914253, "identifier": "element_18914253", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Productief kruidenrijk grasland biedt kansen : Is kruidenrijk grasland echt beter bestand tegen droogte?<\/a> Ekoland, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Droogte speelt kruidenrijk grasland in de kaart <\/a> Veeteelt, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk grasland vraagt geduld <\/a> Veeteelt, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914258, "identifier": "element_18914258", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "1001ha.nl<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Management tips voor beweiding tijdens droogte<\/a> Column Pure Graze", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe ga je om met droogte?<\/a> Column Pure Graze", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914263, "identifier": "element_18914263", "type": "text", "title": "Naar dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18914265", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601231", "title": "Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Intensieve-melkveehouderij-met-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Met 200 koeien is Erve Mentink in Twente een intensieve melkveehouderij. Toch wordt het bedrijf in het project ‘Natuurlijk kapitaal’ als een voorloper beschouwd dat andere ondernemers kan inspireren bij stappen richting natuurinclusief ondernemen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/6/cid601231_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601096", "title": "De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-melkveehouderij-moet-natuurinclusiever-worden-Wat-zijn-de-belemmeringen-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse melkveehouderij is productief, maar heeft ook als effect dat het nadelig is voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de landschapskwaliteit. Voor verduurzaming van de melkveehouderij zijn er nu nog belemmeringen die ontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/f/cid601096_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601080", "title": "Gezonde koeien met kruiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonde-koeien-met-kruiden-1.htm" }, "lead": "Door een koe in een kruidenrijke weide te laten grazen, blijft die gezonder. En voor kalveren met diarree blijkt een kruidenbal te werken. Je bent zo minder afhankelijk van antibiotica en een kruidenrijke weide is bovendien beter voor insecten en weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/d/cid601080_nature-4291967_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-30T16:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Koeien, Kruiden", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601097", "title": "Goede productie van kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-productie-van-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland. En ook de voederwaarde ervan is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Maar het beheer vraagt wel aanpassingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/c/cid601097_field-957663_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }