{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601610", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Exclusief Black Angusvlees uit Twente", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Exclusief-Black-Angusvlees-uit-Twente-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601610, "identifier": "mediaitem_601610", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Exclusief-Black-Angusvlees-uit-Twente-1.htm", "title": "Exclusief Black Angusvlees uit Twente", "lead": "Als je een Holstein koe kruist met de juiste Black Angus-stier, krijg je een dier dat een vleestype oplevert vergelijkbaar met graangevoerd Black Angusvlees uit Australiƫ of Zuid-Amerika. Met partners uit de regio produceert de Twentse veehouder en voormalig kok Roy Ottink vlees van hoge kwaliteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/b/cid601610_roast-beef-4700101_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zes jaar geleden kocht voormalig chef-kok Roy Ottink een paar Black Anguskoeien voor de boerderij van zijn familie in Markelo. Aanvankelijk was het vlees bedoeld voor eigen gebruik, maar als kok zag hij al snel meer mogelijkheden. Met het bedrijf Wildhoeve Angus zette hij met partners het Twents Black Angus als streekproduct op de kaart. Het was eerste een een kleinschalig project, schrijft vakblad Veeteelt in een artikel<\/a>, totdat een ambachtelijke slagerij zich meldde die wel wat zag in het product. Die samenwerking resulteerde in een opschaling tot het concept Regiorund. Op dit moment worden zo'n 8 tot 10 runderen per week geslacht. <\/p>

Kruisingen<\/h2>

Het gaat daarbij niet om zuivere Black Anguskoeien. De veestapel van Ottink zelf telt niet meer dan zeven dieren van dit ras. Maar die dieren vormen wel de basis van het concept. Zij worden ingezet voor het fokken van stieren die kunnen worden ingezet bij een kruising met melkvee. Als je een Holstein-koe laat kruisen met een angusstier van het juiste type, krijge je een dier dat qua maat en groeikracht het juiste vleestype kan opleveren, zo legt Ottink uit in het artikel. Het voer doet de rest. <\/p>

Voor de productie van het vlees van hoge kwaliteit werkt Ottink samen met zeventig melkveehouders in de regio, tien mesters en drie regiocoƶrdinatoren. Ottink houdt met zijn partner de kwaliteit in de gaten door een maximale controle over de hele keten van sperma tot steak. De dieren krijgen bij voorkeur weidegang, de laatste maanden staan ze op stal om gecontroleerd te kunnen worden afgemest. Op een leeftijd tussen de 15 en 24 maanden worden de dieren geslacht. <\/p>

Angusbeef<\/h2>

Volgens Ottink doet de kwaliteit van het vlees niet onder voor het hooggewaardeerde graangevoerde angusbeef uit Australiƫ en Zuid-Amerika. Het verschil is dat voor deze dieren geen lange transportafstanden hoeven te worden overbrugd. Het sluit dus aan bij de wensen van de veranderende maatschappelijke eisen en wensen, zegt hij in het artikel.<\/p>" } , { "id": 18922546, "identifier": "element_18922546", "type": "text", "title": "Artikel over black-angusbeef uit gewone koeien", "url": "https://edepot.wur.nl/545901", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: RitaE<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922549, "identifier": "element_18922549", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Exclusief black-angusbeef uit gewone koeien<\/a> Artikel Veeteelt april 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Animo voor angus als alternatief kruisingsras<\/a>, artikel Veeteelt januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fries vlees naar Iers voorbeeld<\/a>, artikel VeeteeltVlees augustus 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922553, "identifier": "element_18922553", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Regiorunderen,<\/a> slagerij Van der Zee", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het hoeverund<\/a>, Hanos", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922556", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_598877", "title": "Vleesveeverbetering door planmatig fokken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleesveeverbetering-door-planmatig-fokken-1.htm" }, "lead": "Met het fokkerijprogramma Breedplan kun je fokwaarden berekenen. Zo kunnen vleesveefokkers werken aan een betere kwaliteit dieren. In Nederland worden voor het eerst levende dieren gescand op slachteigenschappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/f/cid598877_beef-486814_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }