{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600165", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ervaringen van glastuinders met LED-belichting", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ervaringen-van-glastuinders-met-LED-belichting-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600165, "identifier": "mediaitem_600165", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ervaringen-van-glastuinders-met-LED-belichting-1.htm", "title": "Ervaringen van glastuinders met LED-belichting", "lead": "Steeds meer glastuinders zetten LED-belichting als vervanging van de SON-T lampen. Voor LED-belichting is minder energie nodig en je kunt het kleurenspectrum aanpassen zodat je de groei kunt optimaliseren.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-02-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Phalenopsisteler Herman de Vreede is zo'n teler die flink die de mogelijkheden van LED-belichting ziet. Om op zijn bedrijf voldoende teeltruimte te kunnen beschikken, werkt hij met een tweede teeltlaag in de opkweeklocatie. Juist in die tweede teeltlaag is LED-belichting een uitkomst, zegt hij in het artikel 'Het juiste lichtspectrum op tweede teeltlaag met helft van de energie<\/a>' in vakblad Onder Glas.<\/p>

Lichtspectrum<\/h2>

De LED-lampen vragen mindere energie vragen is de warmteontwikkeling veel lager. Belichting met SON-T lampen is er door die warmteontwikkeling niet mogelijk. Een ander voordeel - naast het feit dat het een duurzame oplossing is, is dat je met LED het lichtspectrum kunt aanpassen. Het bedrijf heeft zelf onderzocht wat het optimale lichtspectrum is voor het gewas.<\/p>

Hybridebelichting<\/h2>

In een andere artikel 'Nieuwe LED-lamp scoort hoog in hybride belichtingsproef<\/a>' vertelt tomatenteler Geert Koot over zijn ervaringen met een belichtingsproef met een hybridebelichting, een combinatie van SON-T + LED. Door die belichting wist hij in een praktijkproef met een hogere lichtintensiteit 9% meerproductie te halen in 7 maanden. Koot had niet verwacht dat het zoveel uit zou maken. De lampen die in samenwerking met een Brits bedrijf getest zijn, zijn met standaard stekkers te integreren in bestaande SON-T-installaties.<\/p>

Belichtingsplatform<\/h2>

Tomatenteler Jac Groenewegen heeft ervaring opgedaan met het programma HortiSense, een digitaal platform dat de groeilichtprocessen in de kas meet en bewaakt met hulp van sensoren. In het artikel 'Niet zoveel mogelijk belichten, maar op momenten die rendement geven<\/a>' is te lezen dat hij zo meer inzicht krijgt in het optimale gebruik van zijn complete groeilichtinstallatie. Via zijn pc of mobiele apparatuur kan hij volgen hoe zijn belichtingsprogramma verloopt. Daarnaast combineert het meetgegevens met weersvoorspellingen, zodat het ook mogelijk is een belichtingsstrategie toe te passen en te sturen.<\/p>

Verrood licht<\/h2>

Een vierde artikel beschrijft een praktijkproef <\/a>waarin gekeken werd wat het effect is op de productie van tomaten die extra verrood licht kregen. Die tomaten produceerden in een proef bij Prominent 11% meer. Die meeropbrengsten passen bij de resultaten van eerdere proeven. Een verklaring zou kunnen zijn dat de fotosynthese beter verloopt en dat de plantopbouw anders is. Maar er zijn ook nog onbegrepen kanten aan de meeropbrengst. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18880997, "identifier": "element_18880997", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Het juiste lichtspectrum op tweede teeltlaag met helft van de energie: phalaenopsistelers kiezen voor LED-lampen<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe LED-lamp scoort hoog in hybride belichtingsproef: functioneel ontwerp biedt extra voordelen naast efficiënt groeilicht<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Niet zoveel mogelijk belichten, maar op momenten die rendement geven’: ervaring Jack Groenewegen met digitaal belichtingsplatform<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef toont hogere productie tomaten door extra verrood licht: huidige kennis schiet te kort voor verklaring<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "LED-verlichting in snijbloementeelt<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het gaat om de balans tussen meerproductie en vruchtgewicht’: Reijm leert van lichtconcept met verticale LED-lampen<\/a>, artikel Onder Glas, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stekken van perkplanten bewortelen snel onder LED<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "LED onder de loep<\/a>, artikel Sierteelt&Groenvoorziening, februari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881006, "identifier": "element_18881006", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Led-belichting in de glastuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tuinders kiezen voor LED-belichting<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "LED-belichting maakt aanpassing lichtkleur mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, 7 april 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Belichting van glasteelten begint met een lichtplan<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, 13 februari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }