{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600868", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Elektrostatisch spuiten in glastuinbouw halveert gebruik bestrijdingsmiddelen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Elektrostatisch-spuiten-in-glastuinbouw-halveert-gebruik-bestrijdingsmiddelen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600868, "identifier": "mediaitem_600868", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Elektrostatisch-spuiten-in-glastuinbouw-halveert-gebruik-bestrijdingsmiddelen-1.htm", "title": "Elektrostatisch spuiten in glastuinbouw halveert gebruik bestrijdingsmiddelen", "lead": "Door spuitvloeistof elektrisch te laden, kun je flink besparen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Na goede ervaringen in de fruitteelt wordt het elektrostatisch spuitsysteem ook in de glastuinbouw toegepast.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/1/cid600868_shutterstock_211636324_tomaten.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door spuitvloeistof elektrisch te laden, ontstaat een betere hechting aan het blad. Je kunt zo met minder middel eenzelfde resultaat bereiken. Vakblad Onder Glas schrijft in een artikel over elektrostatisch spuiten<\/a> dat je zo 50% middel, 80% water en 60% tijd kunt besparen. In het artikel deel teler Ruud van Olij zijn ervaringen. Hij gebruikt een systeem dat verschillende technieken combineert: het ULV-systeem (Ultra Low Volume), ondersteund door een elektrostaat en een ventilator. Het bestrijdingsmiddel wordt zo als een fijne, elektrostatisch geladen waas verspreid door het gewas.<\/p>

Fruitteelt<\/h2>

In de fruitteelt is al ervaring met elektrostatisch spuiten. Leverancier Dick Scholtus zegt steeds vaker aanvragen voor de techniek te krijgen vanuit de glastuinbouw. Van tomatentelers bijvoorbeeld die hun middelengebruik willen terugdringen. Door elektrostatisch te spuiten krijg je een betere verdeling en hechting van het middel. Je bespaart op middel, hebt een lager residu en minder grondwatervervuiling.<\/p>

Tomaten<\/h2>

Het systeem wordt nu nog door tomatentelers beproefd. Het lijkt er op dat het systeem veel potentie heeft. Je kunt het middelgebruik van 1500 liter per ha terugbrengen tot 280 liter per ha. Teler Ruud Olij ging in 2016 over op de teopassing van elektrostatisch spuiten in rozen. \"In no-time verbruikten we nog slechts 50 liter per hectare, een flinke reductie,\" zegt hij. Hij wil het nu ook toepassen in frambozen.<\/p>

Driftreductie<\/h2>

Olij noemt als voordelen van het systeem dat je niet alleen bespaart op water en middel, maar ook dat het middel veel dieper in het gewas doordringt. Je hebt zo meer profijt van een behandeling. Een ander belangrijk voordeel - dat vooral in de fruitteelt van belang is - is dat je een driftreductie kunt realiseren van 99,7%. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900514, "identifier": "element_18900514", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "‘Helft minder verbruik aan gewasbescherming door elektrostatisch spuitsysteem’<\/a> artikel Vakblad Onder Glas, maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe spuittechniek geeft Schreurs meer grip op hygiëne en kwaliteit : elektrostatisch spuite nvergt minder middelen en werkt beter<\/a>, artikel Vakblad Onder Glas 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verbetering spuittechniek in de teelt van potgrond : proof of principle toepassing Electrospray in de Glastuinbouw<\/a>, rapport Wageningen UR Glastuinbouw 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer artikelen over plantvitaliteit in Vakblad Onder Glas<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900525", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600214", "title": "Juiste spuittechniek voor driftreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Juiste-spuittechniek-voor-driftreductie-1.htm" }, "lead": "Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken. Dat kun je doen door de juiste keuze van spuitdoppen en toepassing van een goede spuittechniek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/c/cid600214_agriculture-2686628.jpg", "width": 800, "height": 473, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599380", "title": "Minder bestrijdingsmiddel met juiste spuittechniek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-bestrijdingsmiddel-met-juiste-spuittechniek-1.htm" }, "lead": "Door toepassing van goed onderhouden en goed afgestelde spuitmachines kun je onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen voorkomen. En met een laagvolumetechniek kun je nog tot 50% besparen op de dosering van bestrijdingsmiddelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/8/cid599380_shutterstock_3253164_gewasbescherming_tractor.jpg", "width": 791, "height": 494, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599694", "title": "Duurzame spuittechnieken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-spuittechnieken-1.htm" }, "lead": "Door de keuze van de juiste spuittechniek kun je negatieve effecten van chemische bestrijding beperken. Door de juiste doppenkeuze kun je uitspoeling of of drift beperken. De Wingssprayer scoort goed op verschillende aspecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/9/cid599694_tractor-164359_640.jpg", "width": 640, "height": 346, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598950", "title": "Optimale spuittechnieken in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Optimale-spuittechnieken-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "De glastuinbouw streeft naar een verduurzaming van de teelt, met meer gerichte en precieze toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Je zult daarvoor de juiste spuittechnieken moeten inzetten. Er zijn verschillende mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/a/cid598950_tomato-1310961_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }