{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601746", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Elektronische identificatie in de varkenshouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Elektronische-identificatie-in-de-varkenshouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601746, "identifier": "mediaitem_601746", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Elektronische-identificatie-in-de-varkenshouderij-1.htm", "title": "Elektronische identificatie in de varkenshouderij", "lead": "Door varkens individueel te registreren met een elektronisch keurmerk, kun je als varkenshouder veel relevante informatie verzamelen die je kunnen helpen bij verbetering van de bedrijfsvoering, blijkt uit een Vlaams onderzoeksproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/3/cid601746_178616356.jpg", "width": 1024, "height": 731, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het twee jaar durende demonstratieproject 'Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij' hebben Vlaamse onderzoekers en varkenshouders gekeken naar de mogelijkheden die individuele dieropvolging met elektronische oormerken biedt. Wat kun je er van leren? Kan het je helpen om de juiste kengetallen te verzamelen om zo de juiste managementbeslissingen te nemen? Vakblad Boer&Tuinder besteedt in drie artikelen aandacht aan dit project dat tussen april 2017 en maart 2019 is uitgevoerd. <\/p>

Productiegetal<\/h2>

De registratie van de varkens gebeurt met een elektronisch oormerk die je makkelijk kunt uitlezen. Hoewel die oormerken gevoelig zijn voor vocht, of dat varkens ze soms kunnen verliezen, blijkt dat 99% van die oormerken op de praktijkbedrijven bruikbaar blijven. Het belangrijkste knelpunt zit nog in de registratie aan de slachtlijn, schrijft het vakblad in het eerste artikel<\/a>. Maar duidelijk is dat de praktijk wel rijp is om individuele dieridentificatie toe te passen. <\/p>" } , { "id": 18926202, "identifier": "element_18926202", "type": "text", "title": "Artikel over individuele identificatie van varkens", "url": "https://www.pvl-bocholt.be/wp-content/uploads/2020/07/BT2027_LOW_WM_24_25.pdf", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Het tweede<\/a> en derde artikel<\/a> gaan in op de resultaten die in het project verzameld zijn over de prestaties van moeder- en vaderdieren, de zeugen en beren. De elektronische oormerken geven de mogelijkheid om te volgen hoe de nakomelingen van de varkensouders presteren. Hoe goed groeien ze? Wat is het karkasgewicht? Wat is de correlatie tussen het productiegetal - het aantal gespeende biggen per zeug per jaar - en het economisch resultaat.<\/p>

Selectie<\/h2>

Uit de artikelen blijkt dat er wel een sterke correlatie is tussen het productiegetal en het aantal kilo's vlees per jaar of het economisch resultaat, maar er zijn ook afwijkingen. Zo zijn er zeugen die opvallend beter presteren dan wat je op basis van het productiegetal zou verwachten. Uit de artikelen bijkt dat er interessante gegevens zijn te verzamelen uit het individueel opvolgen van biggen en vleesvarkens.<\/p>" } , { "id": 18926204, "identifier": "element_18926204", "type": "text", "title": "Artikel Wat kunnen we leren van de individuele identificatie?", "url": "https://edepot.wur.nl/530437", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De informatie kan varkenshouders helpen bij de selectie van beren en zeugen. Je kunt zo op individuniveau volgen wat het effect is van toegediende medicatie of vaccines. En mogelijk zijn er alternatieve vermarktingstrategieën mogelijk door in te spelen op de wensen van de consument. <\/p>" } , { "id": 18926206, "identifier": "element_18926206", "type": "text", "title": "Artikel Big data in de varkenshouderij", "url": "https://edepot.wur.nl/532162", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18926210, "identifier": "element_18926210", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Knelpunten bij individuele identificatie van varkens<\/a>, artikel Boer&Tuinder juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat kunnen we leren van de individuele identificatie van varkens?<\/a> Artikel Boer&Tuinder september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Big data in de varkenshouderij<\/a>, Artikel Boer&Tuinder oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij<\/a>, Brochure juni 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18926216, "identifier": "element_18926216", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij<\/a>, project Proef- en vormingscentrum voor de landbouw (PVL)", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18926220", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601477", "title": "CO₂-voetafdruk voor de productie varkensvlees in kaart gebracht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-voetafdruk-voor-de-productie-varkensvlees-in-kaart-gebracht-1.htm" }, "lead": "Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben de CO₂-productie van varkensvlees in kaart gebracht. Factoren uit de hele keten zijn meegenomen, vanaf productie van het voer tot aan de verkoop.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/e/cid601477_Web%252072%2520DPI-varkens_RGB5446.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600360", "title": "Rekentool helpt varkenshouders bij optimaliseren slachtgewicht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rekentool-helpt-varkenshouders-bij-optimaliseren-slachtgewicht-1.htm" }, "lead": "Wat is het beste moment om vleesvarkens af te leveren aan slachthuizen? In theorie is het simpel. Zolang de opbrengsten groter zijn dan de kosten, heeft het zin een varken zwaarder te laten worden. Maar er is veel onzekerheid. Een rekenmodel kan helpen het optimale lichtgewicht te bepalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/7/cid600360_140462837.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600523", "title": "Smart farming in de varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Smart-farming-in-de-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "Met slimme technologische toepassingen kun je in de varkenshouderij veel meer dan wat nu gebeurt. Zo is het mogelijk elk individueel varken te volgen vanaf geboorte tot de slacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/b/cid600523_shutterstock_29472415_big_varken.jpg", "width": 649, "height": 458, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }