{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601184", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Efficiënte gewasbescherming met hulp van apps", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Efficiente-gewasbescherming-met-hulp-van-apps-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601184, "identifier": "mediaitem_601184", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Efficiente-gewasbescherming-met-hulp-van-apps-1.htm", "title": "Efficiënte gewasbescherming met hulp van apps", "lead": "Xarvio werd in 2015 opgericht door Bayer als onafhankelijk platform om in een model de plantengroei van een gewas te volgen. Inmiddels zijn er apps die je kunt gebruiken bij het lokaliseren en op naam brengen van ziekten, plagen en onkruiden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/4/cid601184_person-holding-black-iphone-5-taking-photo-of-green-grass-4149466.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Xarvio maakt gebruik van het digitale plantengroeimodel Proplant. Door daarnaast gebruik te maken van beelden via crowdsourcing neemt kennis van het model toe, schrijft vakblad Boer & Tuinder in een artikel<\/a>. Dankzij feedback van gebruikers kan Xarvio steeds beter ziekten, plagen of onkruiden op naam brengen op basis van foto's van insecten in lijmvallen, bladschade of onkruid.<\/p>

Drie apps<\/h2>

Er zijn drie apps: Scouting, Field Manager en Healthy Fields. De eerste twee zijn al beschikbaar, de derde is nog in ontwikkeling. Met Scouting kun je op basis van foto's aantastingen op naam brengen. Via GPS wordt ook gelokaliseerd waar een aantasting zich bevindt, zodat je ontwikkelingen van ziektes zoals gele roest op een kaart kunt volgen. Je kunt zien hoe vaak er een foto van dezelfde ziekte in de regio is geüpload.<\/p>

Met die informatie kan het ook waarschuwingen uitbrengen over mogelijke aantastingen. Die informatie wordt verwerkt in de app Field manager. Deze app wordt gevoed door de informatie die via de Scouting app binnenkomt. Hoe meer mensen het platform gebruiken, hoe beter het wordt, aldus het vakblad.<\/p>

Duurzamer telen<\/h2>

In het artikel demonstreert marketing manager Valerie Frankard hoe Field manager werkt. In de app maak je een perceel aan, je kiest het gewas en voert een zaaidatum in. Het systeem vertelt vervolgens in welk stadium het gewas zich bevindt, of er risico’s zijn en of je het gewas moet behandelen. Het is de bedoeling dat op termijn ook plaatsspecifieke adviezen gegenereerd worden. Het systeem maakt gebruik van weergegevens van lokale weerstations, van satellietvoorspellingen over neerslag, temperatuur en wind, of van kaarten over de bemesting en gewasbehandeling van vorige jaren.<\/p>

Field manager werkt nu alleen voor ziektes in wintertarwe en wintergerst. Op dit moment worden data verzameld voor aardappelen en suikerbieten, maar er wordt ook gewerkt aan andere teelten. Het idee is dat je met behulp van die apps op den duur minder gewasbeschermingsmiddelen kunt gebruiken en duurzamer kunt telen. <\/p>" } , { "id": 18909763, "identifier": "element_18909763", "type": "text", "title": "Artikel Gewasbescherming aansturen met smartphone", "url": "https://edepot.wur.nl/520409", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Dastan Khdr<\/a> via Pexels<\/a><\/em>)<\/strong><\/p>

 <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909767, "identifier": "element_18909767", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Gewasbescherming aansturen met smartphone<\/a> Artikel Boer&Tuinder juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "SmartFarming App: duurzame gewasbescherming op maat voor kleinschalige boeren<\/a>, artikel Gewasbescherming 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "App zorgt voor meer gemak en transparantie bij gebruik gewasbescherming<\/a>, artikel Boom in business 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18909772, "identifier": "element_18909772", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Xarvio Netherlands<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Xarvio Scouting,<\/a> YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Xarvio Field Manager<\/a>, YouTube", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909777", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599224", "title": "70 apps voor bos en natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/70-apps-voor-bos-en-natuur-1.htm" }, "lead": "De onlangs gelanceerde website 'bosnatuurapps' geeft een overzicht van meer dan 70 apps die het werk van bos- en natuurbeheerders makkelijker maken. Er zitten interessante apps tussen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/9/cid599224_smartphone-1031273_1280.jpg", "width": 1280, "height": 914, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-10-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596002", "title": "Nieuwe app voor ziekten en plagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-app-voor-ziekten-en-plagen-1.htm" }, "lead": "De 'Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden' is vanaf vandaag voor iedereen - ook voor bezitters van een iPhone - gratis te bekijken via een app. De app voor Android was al eerder gelanceerd. Nu is ook de app voor iOS beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/7/cid596002_beeldenbank.jpg", "width": 530, "height": 356, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-11-03T12:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_bloembollen", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595616", "title": "Onkruiden herkennen met je smartphone", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruiden-herkennen-met-je-smartphone-1.htm" }, "lead": "Met de introductie van de App voor onkruidherkenning van IRS kunnen bietentelers op het veld met hulp van hun smartphone onkruiden op naam brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/e/e/cid595616_163200232.jpg", "width": 768, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2013-05-01T15:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }