{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600765", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Eerste personenauto rijdt op zeewier-brandstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-personenauto-rijdt-op-zeewier-brandstof-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600765, "identifier": "mediaitem_600765", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-personenauto-rijdt-op-zeewier-brandstof-1.htm", "title": "Eerste personenauto rijdt op zeewier-brandstof", "lead": "In Denemarken heeft een personenauto voor het eerst gereden op een uit zeewier geproduceerde biobrandstof. In verschillende rijtesten heeft de auto in totaal 80 kilometer afgelegd. Nu aangetoond is dat zeewierbrandstof werkt, wordt opschalen de volgende uitdaging.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/0/cid600765_kelp-2898776_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "Biobased economy" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De test is onderdeel van het Europese Horizon 2020 project MacroFuels<\/a>, waarin onder andere TNO, Wageningen Food & Biobased Research en het Danish Technological Institute samenwerken. <\/p>

Zeewierlaboratorium<\/strong><\/h2>

Vorig jaar heeft TNO in het Noord-Hollandse Petten een zeewierlaboratorium geopend. Daar wordt zeewier gekweekt en verwerkt tot een grondstof. Wageningen Food & Biobased Research heeft deze grondstof vervolgens omgezet tot bio-butanol. De Danish Technological Institute vervaardigde er bio-ethanol van.<\/p>

Door de bio-butanol en -ethanol bij te mengen met fossiele brandstoffen, zijn E10 en B10 brandstoffen geproduceerd (brandstoffen met elk 10% zeewierbrandstof). Deze biobrandstoffen bleken net zo geschikt voor gebruik als gangbare brandstoffen, zo staat vermeld in een artikel van Agro & Chemie<\/a>. Dat werd geconstateerd door metingen van het gebruik en de uitstoot van de brandstoffen tijdens testen naar verschillende rijstijlen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Biobrandstoffen<\/strong><\/h2>

In 2030 moet de transportsector (luchtvaart, zwaar wegverkeer en binnenvaart) binnen de EU 14% hernieuwbare brandstoffen gebruiken. Dat is afgesproken in de Hernieuwbare Energie EU richtlijn (RED II). Van deze biobrandstoffen moet een deel geavanceerde biobrandstoffen zijn, zoals de zeewier-brandstof. <\/p>

Nu is aangetoond dat dat het technisch haalbaar is om biobrandstof te maken uit zeewier, is het opschalen de volgende uitdaging. Zo vermeld TNO in een online artikel<\/a> dat er tussen de 175 en 350 raffinaderijen voor biobrandstoffen moeten komen om in 2030 aan de EU richtlijn te voldoen. Door opschaling optimalisering van de productie van zeewier-brandstof kan hieraan bijgedragen worden.<\/p>

(Bron foto: krantzpeter via Pixabay)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897737, "identifier": "element_18897737", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Auto rijdt prima of zeewier-brandstof<\/a> Artikel Agro & Chemie", "indentlevel": 0 }, { "item": "Auto rijdt eerste kilometers op brandstof uit zeewier<\/a> Artikel TNO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zeewierlab: Symbiose tussen kennis en bedrijvigheid<\/a> Artikel TNO", "indentlevel": 0 }, { "item": "MacroFuels Project Policy Brief: Seaweed as sustainable biomass for a European bioenergy sector<\/a> MacroFuels", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897743, "identifier": "element_18897743", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nieuwsbericht<\/a> Wageningen University & Research, 17 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zeewier<\/a> Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biobrandstoffen en transport<\/a> Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "MacroFuels<\/a> EU Horizon 2020 research and innovation programme", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }