{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601340", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Een leefbare stad door burgers te betrekken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-leefbare-stad-door-burgers-te-betrekken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601340, "identifier": "mediaitem_601340", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-leefbare-stad-door-burgers-te-betrekken-1.htm", "title": "Een leefbare stad door burgers te betrekken", "lead": "Er zijn tal van uitdagingen om een stad leefbaar, gezond en duurzaam te maken. Je kunt denken aan oplossingen voor extreme weersomstandigheden met wateroverlast en droogte, een betere beschikbaarheid van voldoende gezond voedsel of een gezonder gedrag door burgers meer te laten bewegen. Een brochure laat zien hoe je burgers kunt betrekken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/2/cid601340_doelbeelden14579.jpg", "width": 1000, "height": 749, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Burgers willen best hun steentje bijdragen om een stad leefbaarder te maken, maar de praktijk is soms weerbarstig. Je kunt als overheid burgers helpen om het ze makkelijker te maken. Een overheid kan formele sturingsinsturmenten inzetten, zoals belastingen, regels, verboden en geboden. Maar het kan ook anders. Via informele sturingsinstrumenten kun je burgers verleiden om zich in te zetten voor meer circulariteit, gezondheid of voedselzekerheid.<\/p>

Informele sturingsmechanismen<\/h2>

De brochure 'Inspiratie voor een leefbare stad<\/a>', die is ontwikkeld door Wageningen Economic Research, gaat met name in op die informele sturingsinstrumenten. Die instrumenten maken geen gebruik van dwang, maar beïnvloeden burgers in hun keuze door gewenst gedrag te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van subsidies, voorlichting of de inzet van communicatiecampagnes.

In de brochure worden sturingsmechanismen gebruikt die gebaseerd zijn op de gedragspsychologie. Er worden drie mechanismen onderscheiden: informeren, faciliteren of motiveren. Die sturingsmechanismen zijn aan de hand van voorbeelden uitgewerkt voor vier thema's: circulaire economie, voedsel, gezondheid en veerkracht. <\/p>

Faciliteren<\/h2>

Wil je dat burgers kennis maken met duurzaam geteelde tomaten, dan moet je ze informeren, dachten Alfons en Henriëtte van den Hoek. Zij zetten de deuren van hun kas open en organiseerden rondleidingen en workshops. Je kunt ontwikkelingen ook stimuleren door burgers te faciliteren. Door een repair café<\/em> mogelijk te maken, stimuleer je de ontwikkeling naar een circulaire economie. <\/p>

Gezondheid van burgers stimuleer je door ze meer te laten bewegen. De gemeente Enschede motiveert burgers met hulp van de app SMART (Self-Motivated And Rewarded Travelling). Die app maakt gebruik van een spelelement. Mensen kunnen een zelf gekozen (groeps)uitdagingen aangaan en zo punten verdienen, die te verzilveren zijn.<\/p>

De interactieve brochure met uitgewerkte voorbeelden is vrij beschikbaar

<\/p>" } , { "id": 18914346, "identifier": "element_18914346", "type": "text", "title": "Download de brochure", "url": "https://edepot.wur.nl/503655", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: doelbeelden.nl)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914350, "identifier": "element_18914350", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Inspiratie voor een leefbare stad<\/a> brochure Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De verleiding weerstaan : grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid,<\/a> Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914354, "identifier": "element_18914354", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914358, "identifier": "element_18914358", "type": "text", "title": "Portal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18914360", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600729", "title": "Versterk dorpskracht voor leefbaarheid op platteland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Versterk-dorpskracht-voor-leefbaarheid-op-platteland-1.htm" }, "lead": "Bewoners in dorpen op het platteland vinden het gewoon de handen uit de mouwen te steken om te zorgen dat hun dorp leefbaar blijft. Overheden kunnen het zelforganiserend vermogen van de dorpsgemeenschap versterken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/6/cid600729_shutterstock_72410455_NL_dorp_platteland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-24T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600098", "title": "Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerparticipatie-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Gemeenten hebben moeite het aantal besmettingshaarden van Japanse duizendknoop in beeld te krijgen. Veel haarden staan op particuliere grond. Daarom is het belangrijk burgers te betrekken bij de strijd van deze woekeraar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/b/cid600098_geograph-5256231-by-Patrick-Roper.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600517", "title": "Burgerinitiatieven voor versterking van stedelijke natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerinitiatieven-voor-versterking-van-stedelijke-natuur-1.htm" }, "lead": "Externe ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor burgerinitiatieven om stedelijke natuur te versterken. Ze ontstaan soms uit bezorgdheid of onvrede met bestaande plannen. Die initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen en dragen soms bij aan versterking van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/4/cid600517_doelbeelden14573.jpg", "width": 964, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }