{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615578", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Een jaar POP3 in beeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-jaar-POP3-in-beeld.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615578, "identifier": "mediaitem_615578", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-jaar-POP3-in-beeld.htm", "title": "Een jaar POP3 in beeld", "lead": "Recent verscheen het jaarverslag over 2020 van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het verslag belicht de resultaten en diverse projecten van dit Europese subsidieprogramma. Ondanks de coronapandemie is er ook in 2020 veel gebeurd ter versterking van het Nederlandse platteland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/615582_fullimage_shutterstock_517357888_gemeenschappelijke%20tuin%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 773, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock", "photographer": "Natalie Shuttleworth", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Natalie++Shuttleworth", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/urban-community-gardening-517357888" }, "publication_date": "2021-11-15T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-12T15:34+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_ontwikkelagenda" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_ontwikkelagenda", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Kirsten-van-Valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik POP3", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Kalverhouder, Akkerbouwer, Tuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouder Matthijs Baan in Molenaarsgraaf is één van de boeren die een POP3-subsidie ontving. Hij introduceerde een innovatieve manier voor de afzet van de melk van zijn koeien. De melk van iedere koe verkoopt hij apart. Van de koe zo in de fles en dan rechtstreeks naar de supermarkt. “Na elke melkbeurt gaat de melk van een individuele koe direct in flessen, waarop een label met de naam van de koe komt. Als consumenten de QR-code op een fles scannen en die naam invullen, zien ze de koe”, vertelt Baan in het jaarverslag ‘Door kennis verbonden’<\/a>.<\/p>

Baan ontving een subsidie voor de benodigde techniek. “We hebben veel geïnvesteerd in de techniek, de vullijn en een pasteur voor het bottelen van melk en het labelen van de flessen,” vertelt Baan. “We krijgen veel telefoontjes en mailtjes met vragen over onze koeien. Dat vind ik fantastisch, want dan kan ik het echte verhaal van de koe, boer en milieu vertellen. En zo krijgen boeren en burgers meer waardering voor elkaar.”<\/p>" } , { "identifier": "element_19945342", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1044120"] } } , { "type": "text", "html": "

POP3<\/h2>

POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen van het Nederlandse platteland. Met subsidies die een duurzame, concurrerende en innovatieve agrarische sector én biodiversiteit stimuleren. Binnen POP zijn er landelijke en provinciale regelingen. POP3 richt zich op 5 thema’s:<\/p>