{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601324", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Een groen speelplein als leeromgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-groen-speelplein-als-leeromgeving-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601324, "identifier": "mediaitem_601324", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-groen-speelplein-als-leeromgeving-1.htm", "title": "Een groen speelplein als leeromgeving", "lead": "Het schooljaar is weer begonnen! Dat betekent echter niet dat kinderen binnen moeten blijven. Buiten is veel te leren. We hebben leermateriaal voor de basisschool over ‘een groen speelplein als leeromgeving’ op een rij gezet. Zoals de buitenlesdag, die dit jaar plaatsvindt op 22 september.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/c/cid601324_Web%252072%2520DPI-shutterstock_151261172_kinderen_wortelen.jpg", "width": 901, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een groen schoolplein heeft veel voordelen. Zo is het goed voor de biodiversiteit en zorgt het voor koeling bij warmte en wateropvang bij buien. Uit een recent onderzoek<\/a> van Janke van Dijk blijkt dat vergroening van schoolpleinen een positieve invloed heeft op het welzijn en gedrag van basisschoolkinderen. Maar dat niet alleen, een groen speelplein is een ideale leeromgeving om te leren over en van de natuur. Hieronder hebben we een aantal websites op een rijtje gezet om een groen schoolplein te gebruiken voor buitenonderwijs.  <\/p>

Buitenlesdag <\/strong><\/h2>

Op 22 september is het buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten buiten les. Na aanmelden op de site<\/a> ontvang je een gratis Buitenlesbundel, vol met uitgewerkte lessen en lesideeën. Je doet als school al mee aan de Nationale Buitenlesdag als je minimaal één les aan één klas buiten geeft. Op de site is ook een database<\/a> te vinden met buitenlessen voor zowel leerkrachten als ouders: <\/p>

Website ‘Ons Groene Schoolplein’ <\/h2>

Op de website ‘Ons Groene Schoolplein<\/a>’ staan opdrachten over het beheer en educatief gebruik van het groene schoolplein. De lengte varieert van 15 minuten tot een dagdeel. Er staat materiaal voor groep 1 t/m groep 8. Een voorbeeld is de beheer- en beleefkalender. Het idee is dat het schoolplein wordt beheerd door de leerlingen. Daaraan zijn opdrachten gekoppeld. Naast de beheerkalender is op deze site educatief materiaal te vinden met belevingsgerichte opdrachten.<\/p>

Beheerkalender IVN <\/h2>

Ook het IVN heeft een beheerkalender<\/a>. De kalender helpt leerkrachten om een schema te maken voor het beheer en onderhoud van het schoolplein. Op de kalender staan tips en activiteiten waar je elke maand mee aan de slag kunt. Voor het beheer en onderhoud van het plein zijn acht kritische succesfactoren<\/a> opgesteld. <\/p>

Lespakket De Schooltuin <\/h2>

In een eerder verschenen nieuwsbericht<\/a> hebben we aandacht besteed aan lesmateriaal van het IVN ‘de schooltuin een jaar rond met je handen in de grond<\/a>. Deze lessen laten kinderen zien waar hun eten vandaan komt. De lessen zijn geschikt voor kinderen uit groep 4 t/m 6. Vanaf 8 oktober 2020 draait de film ‘de schooltuin'<\/a>. De film gaat over een groep kinderen een jaar lang aan de slag met het verbouwen van hun eigen groenten en bloemen.<\/p>

Moestuinieren <\/h2>

Voor het onderwijs is door Jong Leren Eten i.s.m. Stichting Oase een brochure<\/a> ontwikkeld met tips hoe een kindermoestuin op het schoolplein succesvol kan worden. IVN stelt een gratis lespakket Moestuintjes<\/a> beschikbaar dat geschikt is voor groep 3 t/m 5. <\/strong><\/p>

Vergroenen<\/h2>

Voor scholen die nog geen groen schoolplein hebben, is het interessant om te weten dat IVN de komende vier jaar natuureducatiepartner van Donker Groep wordt. Dit betekent dat elke school of kinderopvanglocatie waar Donker Groep een groen plein aanlegt, een abonnement op het buitenleseducatiepakket van IVN krijgt.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913857, "identifier": "element_18913857", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kalender voor Beheer & Onderhoud<\/a> IVN", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kritische succesfactoren - Beheer en onderhoud van het schoolplein<\/a> IVN, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Moestuinieren met kinderen<\/a> Jong Leren Eten & Oase, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Jong Leren Moestuinieren<\/a> Jong Leren Eten & Oase, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat maakt een groen schoolplein een succes?<\/a> VHG magazine , 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Buitentijd = leertijd<\/a> Literatuurstudie Mark Mieras, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913865, "identifier": "element_18913865", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Buitenlesdag<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ons Groene Schoolplein<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "IVN - Gezonde Schoolpleinen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "IVN - Moestuinieren<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "IVN - Primair Onderwijs<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18913872", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601048", "title": "Open lesmateriaal IVN: van zaaien tot oogsten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Open-lesmateriaal-IVN-van-zaaien-tot-oogsten-1.htm" }, "lead": "IVN Natuureducatie heeft lessen ontworpen die kinderen laten zien waar hun eten vandaan komt. Hiervoor zijn gratis lessen beschikbaar die het hele proces van zaaien tot oogsten behandelen. De lessen zijn geschikt voor kinderen uit groep 4, 5 en 6.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/b/cid601048_Web%252072%2520DPI-shutterstock_148393241_moestuin.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-02T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601045", "title": "Subsidie voor voedseleducatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Subsidie-voor-voedseleducatie-1.htm" }, "lead": "Jong Leren Eten start in september met de derde subsidieronde voor scholen. Doel is om scholieren meer over voeding te weten te laten komen door naar buiten te gaan. Daarnaast biedt ‘Jong Leren Eten in de regio’ per regio een portaal of menukaart aan met een overzicht van educatieve mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/7/cid601045_Web%252072%2520DPI-shutterstock_205235581_meloen_jongens.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601431", "title": "Inschrijving schoolfruitprogramma geopend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inschrijving-schoolfruitprogramma-geopend-1.htm" }, "lead": "Van 31 augustus t/m 11 september kunnen scholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruitprogramma. Scholen ontvangen 20 weken lang elke week gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/8/cid601431_Web%252072%2520DPI-shutterstock_237810163_groent_fruit.jpg", "width": 600, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }