{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601818", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Educatie in de varkenshouderij leidt tot verbeterde bigoverleving", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Educatie-in-de-varkenshouderij-leidt-tot-verbeterde-bigoverleving-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601818, "identifier": "mediaitem_601818", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Educatie-in-de-varkenshouderij-leidt-tot-verbeterde-bigoverleving-1.htm", "title": "Educatie in de varkenshouderij leidt tot verbeterde bigoverleving", "lead": "Fokken op bigvitaliteit heeft de bigoverleving fors verbeterd. Sinds 2015 is er een stijgende lijn te zien in het aantal biggen dat overleeft. KPV, Varkens.nl en het bedrijfsleven – o.a. Trouw Nutrition, HIPRA en Topigs Norsvin – dragen ook hun steentje bij aan de educatie over de vitale varkenshouderij. Welke ontwikkelingen spelen er in de wereld van bigvitaliteit?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/6/cid601818_Educatie%2520in%2520de%2520varkenshouderij%2520leidt%2520tot%2520verbeterde%2520bigoverleving.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-01T10:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Varkens, Biggen, Diergezondheid", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de varkenshouderijsector is er veel aandacht voor bigvitaliteit – van de geboorte tot het spenen – om de stijgende lijn van bigoverleving voort te zetten. Begin 2021 is er een serie kennissessies georganiseerd over de vitale varkenshouderij. Sprekers als Pim Peters (Trouw Nutrition) en Roos Vogelzang (Topigs Norsvin) deelden hun kennis over het vergroten van de overlevingskans van biggen. De serie is hier<\/a> terug te kijken. <\/p>

Bigvitaliteit: van geboorte tot spenen<\/h2>

Om te voorkomen dat biggen dood geboren worden, is het nodig om alerter te zijn en veel tijd in observatie te stoppen. Het is een misverstand om ervan uit te gaan dat doodgeboren biggen niet vitaal waren. In de praktijk blijkt dat deze dieren vaak hetzelfde groeiproces hebben gehad en hetzelfde gewicht hebben bereikt als de biggen die wel overleefden. Pim Peters (Trouw Nutrition): “Het werpproces heeft een zodanig effect op de vitaliteit van de biggen dat alle energie die ervoor ingestopt is, weer wordt tenietgedaan. We zien problemen met doodgeboren biggen. We zijn gaan inzoomen wat er gebeurt rondom het werpproces. Dan kijken we naar het werpproces overdag en ’s nachts. Ook kijken we naar rust in de zeugenstapel, controles tegen het einde van de dracht en opvoelen. Allerlei factoren die impact hebben op het werpproces.”<\/p>" } , { "id": 18928288, "identifier": "element_18928288", "type": "text", "title": "Kijk kennissessie #1 'Bigvitaliteit in de kraamstal' terug", "url": "https://edepot.wur.nl/541829", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Respect voor welzijn big en zeug<\/h2>

Hoe werken varkenshouders aan een langere levensduur van zeugen? Denise Meijer (HIPRA): “De basis van het probleem is de verhoogde uitval van de zeugen. Het gevolg: te weinig zeugen in de dekstal. De Clostridium novyi-infectie is een van de oorzaken daarvan: dit veroorzaakt ziektes bij dieren en zelfs bij de mens. De uitscheiding van toxines veroorzaakt acute sterfte bij zeugen. Er zijn weinig ziekteverschijnselen die Clostridium novyi aankondigen. Een van de risicofactoren is het moment in de cyclus: aan het einde van de dracht of in de lactatie. Ook de lichaamsconditie, de pariteit en het seizoen spelen mee. Onregelmatige voeropname wordt ook geassocieerd met deze infectie.” Denise raadt varkenshouders aan om binnen twaalf uur na een observatie van een mogelijke infectie foto’s te maken voor overleg met hun dierenarts.<\/p>" } , { "id": 18928290, "identifier": "element_18928290", "type": "text", "title": "Kijk Kennissessie #8: 'Werken aan een langere levensduur van zeugen' terug", "url": "https://edepot.wur.nl/549044?_ga=2.75330704.343691932.1626679640-710814555.1612954905", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/strong>Door acute sterfte is behandeling meestal niet mogelijk. Preventie is vaak de oplossing. Denise: “Preventie is erg belangrijk. Het bestaat uit een aantal onderdelen die vaak in combinatie met elkaar ingezet moeten worden. Het eerste onderdeel is het in kaart brengen en wegnemen van risicofactoren. Daarnaast is vaccinatie van de hele zeugenstapel een optie om bescherming van de zeugen tegen Clostridium novyi te verhogen. Het derde onderdeel is het lastigste: het creëren van balans en rust in de zeugenstapel.” Alle preventiemaatregelen vind je hier<\/a>. <\/p>

<\/strong>Interactieve kennissessies in september 2021<\/h2>

In september start Varkens.nl<\/a> met haar tweede reeks kennissessies. In deze acht digitale kennissessies wordt gefocust op fokmethodes, dracht, de eerste levensdagen en de groei van biggen. Verschillende sectorexperts presenteren deze praktische items op een boeiende en interactieve manier. Fleur Bartels (POV) zit de sessies voor en ontvangt verschillende sprekers. De kennissessies zijn opgenomen in de agenda van Groen Kennisnet. Na inschrijving voor de kennissessies ontvangt u alle informatie en toegang tot de online omgeving waar de video’s te volgen zijn.<\/p>

<\/div>
" } , { "id": 18928292, "identifier": "element_18928292", "type": "text", "title": "Webinar Kennissessie #5: Zeugen: Opfokmethode, inseminatie-management en dracht", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Webinar-Kennissessie-5-Zeugen-Opfokmethode-inseminatiemanagement-en-dracht-deel-1.htm", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/div>
" } , { "id": 18928294, "identifier": "element_18928294", "type": "text", "title": "Webinar Kennissessie #6: Kraamstal: Belang van eerste levensdagen biggen", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Webinar-Kennissessie-5-Zeugen-Opfokmethode-inseminatiemanagement-en-dracht-deel-1.htm", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/div><\/div>
<\/div>
" } , { "id": 18928296, "identifier": "element_18928296", "type": "text", "title": "Webinar Kennissessie #7: Gespeende biggen: Vinger aan de pols en diagnostiek", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Webinar-Kennissessie-6-Kraamstal-Belang-van-eerste-levensdagen-biggen-deel-1-2.htm", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/div>
" } , { "id": 18928298, "identifier": "element_18928298", "type": "text", "title": "Webinar Kennissessie #8: Vleesvarkens: Groeipotentie maximaal benutten", "url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Webinar-Kennissessie-8-Vleesvarkens-Groeipotentie-maximaal-benutten-1-2.htm", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/div><\/div>


<\/p>

Varkens.nl organiseert de kennissessies in samenwerking met de stichting Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) en het bedrijfsleven. Bekijk hier<\/a> het volledige programma. <\/em><\/p>

<\/strong><\/p>

(Foto: Wageningen University & Research)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928301, "identifier": "element_18928301", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Online Kennissessies Vitale Varkenshouderij<\/a>, webinarserie Varkens.nl, 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agenda kennissessies Vitale Varkenshouderij<\/a> , Agenda varkens.nl, 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928304, "identifier": "element_18928304", "type": "list", "title": "Webinars", "url": "", "items": [ { "item": " Bigvitaliteit in de kraamstal<\/a>, Kennissessie #1", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bigvitaliteit in de kraamstal deel 2<\/a>, Kennissessie #2", "indentlevel": 0 }, { "item": "Optimale voorbereiding op spenen (deel 1)<\/a>, Kennissessie #3", "indentlevel": 0 }, { "item": "Optimale voorbereiding op spenen (deel 2)<\/a>, Kennissessie #4", "indentlevel": 0 }, { "item": "De big van morgen (deel 1)<\/a>, Kennissessie #5", "indentlevel": 0 }, { "item": "De big van morgen (deel 2)<\/a>, Kennissessie #6", "indentlevel": 0 }, { "item": "Respect voor welzijn big en zeug (deel 1) : Effect naaldloos vaccineren op dierenwelzijn<\/a>, Kennissessie #7", "indentlevel": 0 }, { "item": "Respect voor welzijn big en zeug (deel 2) : Werken aan een langere levensduur van zeugen<\/a>, Kennissessie #8", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928313", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601675", "title": "Wet Dieren voer voor discussie over toekomst veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wet-Dieren-voer-voor-discussie-over-toekomst-veehouderij-1.htm" }, "lead": "De wijziging van de Wet dieren zet de discussie over de toekomst van de veehouderij op scherp. Volgens filosoof Erno Eskens staat de passage over dierenmishandeling in conflict met de economische doelen in de veehouderij. Onderzoeker en docent Dorien Eppink vindt een beter dierenwelzijn een veel te complex onderwerp om vast te leggen in een wet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/3/cid601675_wet%2520dieren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wijziging Wet Dieren", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder, Pluimveehouder, Geitenhouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601746", "title": "Elektronische identificatie in de varkenshouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Elektronische-identificatie-in-de-varkenshouderij-1.htm" }, "lead": "Door varkens individueel te registreren met een elektronisch keurmerk, kun je als varkenshouder veel relevante informatie verzamelen die je kunnen helpen bij verbetering van de bedrijfsvoering, blijkt uit een Vlaams onderzoeksproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/3/cid601746_178616356.jpg", "width": 1024, "height": 731, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }