{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601535", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601535, "identifier": "mediaitem_601535", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm", "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "lead": "‘Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor’, zegt landbouwminister Carola Schouten: ‘Wil je iets bereiken op gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moet je in het onderwijs beginnen.’ Een e-zine laat zien wat er gebeurd is binnen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/5/cid601535_poppy-3108057_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op 16 januari 2019 ondertekenden 27 partijen daarom de Green Deal ‘Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs<\/a>’. Met die Green Deal willen onderwijs, praktijk, belangenorganisaties en overheid dat natuurinclusieve landbouw structureel onderdeel wordt op alle niveaus van van het groenè onderwijs. De ambitie is dat studenten - de agrarische ondernemers en adviseurs van de toekomst - leren hoe natuurinclusief ondernemen werkt. Zij moeten binnen het onderwijs inspiratie vinden in goede voorbeelden en praktische ervaring op kunnen doen. Natuurinclusief denken en handelen moet zo onderdeel worden van van hun beroepspraktijk.<\/p>

Ondernemers van de toekomst<\/h2>

Het E-zine 'Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs<\/a>' laat zien wat er in twee jaar bereikt is. Het digitaal magazine opent met een voorwoord van minister Carola Schouten. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat natuurinclusieve landbouw een plek krijgt binnen het groene onderwijs: 'Het is duidelijk welke kant we opgaan: de landbouw van de toekomst speelt zich af binnen de grenzen van wat onze aarde kan dragen. We moeten de biologische diversiteit om ons heen niet alleen beter gebruiken, maar ook beschermen en stimuleren. Ook moeten we kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zo veel mogelijk sluiten.\" <\/p>

\"Veel boeren en onderzoekers hebben al ervaring opgedaan met een natuurinclusieve vorm van landbouw. Het is belangrijk dat ook studenten deze kennis en ervaring al tijdens hun opleiding aan hun bagage kunnen toevoegen. Zij zijn immers de ondernemers en boeren van de toekomst.\"<\/p>

Studenten<\/h2>

Uit het magazine – dat vol staat met verhalen van ondernemers, docenten en studenten – blijkt dat inmiddels meer docenten en studenten enthousiast zijn over het thema natuurinclusieve landbouw. Studenten krijgen kansen voor het opdoen van praktijkervaring door samenwerking met demonstratie- of leerbedrijven in de regio. En dat er veel samenwerking is tussen scholen en kennisinstellingen met een goede kennisdoorstroming. <\/p>

Zo maakt het echtpaar Broersma uit Jistrum in Friesland duidelijk hoe hun melkveebedrijf als demonstratiebedrijf voor het onderwijs functioneert. Ze werken samen met Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College. Studenten krijgen er de kans kennis te maken met hun bedrijf en aan de slag te gaan met hun bedrijfsgegevens. Die studenten helpen Broersma bedrijfsblindheid te voorkomen, zo zegt hij in een artikel in het magazine: 'Ze kijken op een andere manier tegen zaken aan en stellen soms verrassende vragen.'<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

Naast de verhalen worden ook resultaten van de Green Deal uitgelicht in de vorm van lesmaterialen<\/a>, zoals het digitaal leerboek Natuurinclusieve landbouw, ingeblikte lessen, lesbrieven en filmpjes die ontsloten worden op de portal 'Natuurinclusieve landbouw' van Groen Kennisnet. <\/p>" } , { "id": 18920634, "identifier": "element_18920634", "type": "text", "title": "E-zine Natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs", "url": "https://edepot.wur.nl/541607", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: jplenio<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920637, "identifier": "element_18920637", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " E-zine Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs. Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?<\/a> Februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs<\/a> 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920640, "identifier": "element_18920640", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Leerboek Natuurinclusieve Landbouw<\/a>, Wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920643, "identifier": "element_18920643", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18920644", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601478", "title": "Natuurinclusieve landbouw nestelt zich in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-nestelt-zich-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Natuur en landbouw kunnen prima hand in hand gaan. Alleen moet de generatie van morgen leren hoe je dat doet. Vandaar dat de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs’ lessen uit onderzoek en praktijk deelt met partners uit alle lagen van het onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/e/cid601478_NIL_nieuwsbrief_mei_1_4ac31ded_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601474", "title": "Students meet Farmers: resultaten bodemonderzoek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Students-meet-Farmers-resultaten-bodemonderzoek-1.htm" }, "lead": "In het kader van Students meet Farmers hebben studenten bodemonderzoek uitgevoerd voor boeren. In een korte video geven de betrokken boeren een eerste reactie op de resultaten van het onderzoek op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/c/cid601474_Students%2520meet%2520Farmers.jpg", "width": 900, "height": 675, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601257", "title": "De beste ‘ingeblikte les’ met een natuurinclusief thema", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-beste-ingeblikte-les-met-een-natuurinclusief-thema-1.htm" }, "lead": "De inzendingen voor de beste ingeblikte les natuurinclusieve landbouw hebben vijf resultaten opgeleverd. Voor het mbo werd de les over natuurinclusieve melkveehouderij van Jaco Makkenze als beste beoordeeld. Voor het hbo heeft Sigrid Dassen een zeer complete les over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/4/cid601257_pasture-3845486_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-28T14:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601254", "title": "Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videos-en-presentaties-webinar-natuurinclusieve-landbouw-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 19 mei organiseerde het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ een webinar met korte lessen over natuurinclusieve landbouw. De video's en presentaties zijn beschikbaar op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/4/cid601254_shutterstock_12496027_laptop_akker.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T10:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601643", "title": "Biologische landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/a/cid601643_Web%252072%2520DPI-shutterstock_137016332_biologische_kippen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }