{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601061", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "E-module duurzame en gezonde voeding", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-module-duurzame-en-gezonde-voeding-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601061, "identifier": "mediaitem_601061", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-module-duurzame-en-gezonde-voeding-1.htm", "title": "E-module duurzame en gezonde voeding", "lead": "Met de module 'Duurzame en gezonde voeding' wil de organisatie Duurzaam MBO leerlingen vertrouwd maken met trends als de groeiende belangstelling voor biologische producten, aandacht voor streekproducten en verbreding van de landbouw. De e-module is vrij beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/e/cid601061_piotr-miazga-WBX-ZLr8P7I-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDGs), vastgelegd. Met het opstellen van die doelen voor 2030 wil de VN problemen zoals armoede, onderwijs, honger, milieu en klimaat aanpakken. VN-organisatie Unesco wil dat alle leerlingen in 2030 kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. <\/p>

Zero hunger<\/h2>

Een van de 17 doelen, SDG2 'Zero hunger'<\/a>, heeft betrekking op voedselvoorziening en duurzame landbouw. Binnen dit kader is een e-module 'Duurzame en gezonde voeding<\/a>' ontwikkeld. Met die module willen de initiatiefnemers leerlingen vertrouwd maken met nieuwe trends, zoals de groeiende belangstelling voor biologische producten, aandacht voor streekproducten en verbreding van de landbouw.<\/p>" } , { "id": 18906125, "identifier": "element_18906125", "type": "text", "title": "Naar de Module Duurzame Gezonde Voeding", "url": "https://www.duurzaammbo.nl/12-lesmateriaal/3913-modulevoeding", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Mbo-leerlingen<\/h2>

De module bestaat uit zeven lessen. De lessen zijn uitgevoerd binnen het project 'Over eten en drinken'. In dat project werkten mbo-leerlingen veehouderij van Wellantcollege en leerlingen van de horecaopleidingen van het Koning Willem I College samen. De horecaleerlingen keken bij de veehouders hoe vlees, vis en gewassen geproduceerd worden. De veehouderijleerlingen gingen juist naar de horeca om te zien welke eisen zij aan voeding stellen. <\/p>

Excursies<\/h2>

Tijdens de startbijeenkomst werkten de leerlingen samen met studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch. Daar werden plannen gemaakt voor excursies naar veehouderijbedrijven, naar de Kleine Aarde, naar een boer in Helvoirt die doet aan verbrede landbouw en naar de fabriek van Fair Trade. Tijdens het project kregen de horeca-leerlingen les over gezonde voeding van een voedingsdeskundige. De veehouderijleerlingen kregen les over duurzame agrarische technieken.

<\/p>

(Bron foto: Piotr Miazga<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906129, "identifier": "element_18906129", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Module Duurzame Gezonde Voeding<\/a>, Duurzaam mbo", "indentlevel": 0 }, { "item": "De SDG's (the sustainable development goals)<\/a>, Duurzaam mbo", "indentlevel": 0 }, { "item": "SDG2, geen honger<\/a>, Duurzaam mbo", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer lesmaterialen voeding: Docentenpagina voeding Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906135", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600620", "title": "Mbo-studenten gaan de strijd aan tegen voedselverspilling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mbo-studenten-gaan-de-strijd-aan-tegen-voedselverspilling-1.htm" }, "lead": "Op 1 september zijn vijftig studententeams gestart met de MBO Challenge Voedselverspilling. Het komende half jaar werken zij aan voedselverspillingsvraagstukken en denken zij na over innovaties die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-09-11T09:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601033", "title": "Studenten schrijven 40 essays over een duurzame economie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Studenten-schrijven-40-essays-over-een-duurzame-economie-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600905", "title": "Duurzame voedselproductie, hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-voedselproductie-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Voor de naar schatting ruim 9 miljard wereldburgers zal er in 2050 70% meer voedsel nodig zijn dan nu. Maar we zullen ook naar een meer duurzame voedselproductie toe moeten om roofbouw of uitputting van natuurlijke bronnen te voorkomen. Suzanne Bron verdiept zich in de vraag wat duurzame voedselproductie is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid600905_shutterstock_222550000_ei_handen.jpg", "width": 683, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }