{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600484", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "E-learning voor groene vrijwilligers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-learning-voor-groene-vrijwilligers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600484, "identifier": "mediaitem_600484", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-learning-voor-groene-vrijwilligers-1.htm", "title": "E-learning voor groene vrijwilligers", "lead": "Groene vrijwilligers kunnen hun kennis over landschap, beheer of veilig werken vergroten met het online leerplatform 'Leer je groen!' In het e-learningplatform zijn nu een tiental modules beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/7/cid600484_ontstaan_van_landschap.jpg", "width": 1481, "height": 813, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland werken zo'n 100.000 vrijwilligers in het groen. En uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben aan opleiding en training. Om in de behoefte te voorzien hebben groene organisaties als VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een online leerplatform 'Leer je groen!<\/a>' ontwikkeld. Met de meer dan tien modules die nu beschikbaar zijn, willen die organisaties hun vrijwilligers een basis geven voor hun werk in de natuur. <\/p>

Modules<\/h2>

In het platform vind je modules over bijvoorbeeld de ordeningen van het dierenrijk of plantenrijk, het ontstaan van het Nederlandse landschap of hoogstamfruitboomgaarden. Maar er zijn ook modules over veilig werken, zo├Ânoses of duurzaamheid. In het artikel 'Aan de slag met Leerjegroen!'<\/a> in VNBL vertelt IVN vrijwilliger Janne Opmeer dat ze de modules goed in elkaar vindt zitten. Ze zijn laagdrempelig, zegt ze. Het volgen van een module kostte haar ongeveer 30 minuten. <\/p>

Actueel<\/h2>

Het voordeel van een elektronisch leerplatform is de toegankelijkheid voor veel mensen en de mogelijkheid om de informatie snel te actualiseren. Aad van Paassen van LandschappenNl, die betrokken is bij de ontwikkeling van modules zegt nu nieuwe modules te ontwikkelen over akker- en weidevogels.<\/p>

Leer je groen! is toegankelijk er voor alle groene vrijwilligers. Om te kunnen inloggen, moet je aangemeld zijn door de betrokken organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet.

<\/p>

(Bron foto: Leer je groen! <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889024, "identifier": "element_18889024", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Aan de slag met Leerjegroen!<\/a>, artikel VNBL, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leer je groen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene Vrijwilligers: wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen?<\/a>, rapport met bijlage, Rijksoverheid, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889029, "identifier": "element_18889029", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Leer je groen<\/a>, informatie IVN", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene vrijwilligers in beeld<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer dan 100.000 vrijwilligers in het groen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Burgerwetenschap helpt natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }