{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601530", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "E-learning over luchtwassers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-learning-over-luchtwassers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601530, "identifier": "mediaitem_601530", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-learning-over-luchtwassers-1.htm", "title": "E-learning over luchtwassers", "lead": "Voor veehouders en toezichthouders is er een online leermodule ontwikkeld over de werking van luchtwassers. De e-learning gaat in op de werking en regelgeving van luchtwassers. In een casus wordt een controle door een toezichthouder uitgewerkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/8/cid601530_IMG_2582.jpg", "width": 898, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de veehouderij worden luchtwassers gebruikt om ammoniak uit stallucht te verwijderen. Zo kun je geurhinder en emissie van ammoniak beperken. Toezichthouders zien er op toe dat de luchtwassers goed werken, of ze correct gebruikt worden en regelgeving goed wordt toegepast.<\/p>

Om te zorgen dat veehouders en toezichthouders over voldoende kennis beschikken over de werking van luchtwassers is een e-learning<\/a> ontwikkeld. In die e-learning leren deelnemers hoe luchtwassers werken, welke typen er zijn en wat de belangrijkste regelgeving is. <\/p>

Casus<\/h2>

De e-learning begint met een algemene introductie over luchtwassers en over de regels die ervoor gelden. Daarna volgt een casus. In die casus wordt de deelnemer een toezichthouder die de luchtwassers moet controleren op een varkenshouderij die gebruik maakt van een chemische en een biologische luchtwasser. <\/p>

De e-learning is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Omgevingsdienst IJsselland en de Klankbordgroep Luchtwasserfabrikanten. Voor het doorlopen van de e-learning is enige kennis van toezicht in het kader van Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of de Wet natuurbescherming door decentrale overheden gewenst.<\/p>

Voor de e-learning ga je naar het partnerportaal van het ministerie van IenW. Daar kun je je inschrijven om de e-learning te volgen. Een dag na doorlopen van de e-learning ontvangt je een bewijs van deelname die je kunt downloaden en uitprinten.<\/p>" } , { "id": 18920534, "identifier": "element_18920534", "type": "text", "title": "E-learning Werking en controle luchtwassers", "url": "https://edepot.wur.nl/537153", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto WUR, Eddy Teenstra<\/em>)<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920538, "identifier": "element_18920538", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " E-learning Werking en controle luchtwassers in de veehouderij<\/a>, december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geur bekennen: combi-luchtwassers, varkenshouderijen en geurhinder<\/a>, Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 1: Oriƫnterend onderzoek naar werking gecombineerde luchtwassers en verschillen tussen geurlaboratoria<\/a>, Wageningen UR Livestock maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen Deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk<\/a>, Wageningen UR Livestock maart 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920544, "identifier": "element_18920544", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "E-learning 'Luchtwassers'<\/a>, bericht Infomil december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouderij en luchtkwaliteit, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920548", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600097", "title": "Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beste-technieken-voor-vermindering-geuremissie-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Intensieve veehouderij zoals varkens- of pluimveehouderij kan leiden tot geuroverlast bij omwonenden. Een onderzoeksrapport geeft overzicht van de beste maatregelen om geuremissie te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/3/cid600097_shutterstock_51692455_pluimvee_stal.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600457", "title": "Zuurgraad in waswater bepaalt succes biologische luchtwassers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zuurgraad-in-waswater-bepaalt-succes-biologische-luchtwassers-1.htm" }, "lead": "In biologische luchtwassers wordt ammoniak door bacteriƫn omgezet zodat het makkelijk afgevoerd kan worden met spuiwater. Voor een goede werking moet de pH in het waswater tussen de 6,5 en 7,5 liggen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/e/cid600457_shutterstock_55226125_varkens_big.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600174", "title": "Minder effectieve luchtwassers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-effectieve-luchtwassers-1.htm" }, "lead": "Combi luchtwassers die de emissies van zowel geur, ammoniak als fijnstof verminderen, blijken veel minder goed te presteren dan verwacht. De gemiddelde geurverwijdering is 40% terwijl gerekend is met een geurreductie van 81%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/d/cid600174_shutterstock_20099290_varken_big.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }