{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601122", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame week 2020", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-week-2020-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601122, "identifier": "mediaitem_601122", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-week-2020-1.htm", "title": "Duurzame week 2020", "lead": "Eind juni was de Duurzame Week 2020. Normaal is het een festival in de stad, maar vanwege het coronavirus vond alles online plaats. Tijdens deze duurzame week kregen kijkers praktische tips en adviezen over hoe je je leven kunt verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/8/cid601122_Web%252072%2520DPI-shutterstock_154494854_groen_stad_.jpg", "width": 790, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De tips waren divers: van hoe je het best je vliegreis kan compenseren, de etiketten in de supermarkt leest of je leven minimalistisch inricht. Omdat dit jaar alles online plaatsvond is het programma terug te kijken op het YouTube-kanaal <\/a>van Duurzame Week.<\/p>

Klimaatadaptatie<\/strong><\/h2>

In een van de video’s van Duurzame Week wordt dieper ingegaan op klimaatadaptatie. Jesper Feenstra van Hemelse Natuur en Friso Klapwijk van Dakdokters bespraken dit onderwerp. De video<\/a> begint met een aantal dilemma’s waartussen de heren moeten kiezen. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Vergroening<\/strong><\/strong><\/h2>

Een van de dilemma’s is bijvoorbeeld het verbieden van volledig betegelde tuinen of mensen enthousiasmeren om meer groen in hun tuin te nemen. Met meer groen ga je hittestress en wateroverlast tegen. Een tegel in je achtertuin betekent dat het gemiddeld 6 graden warmer is in je tuin. Beide heren zijn erover eens dat er meer groen nodig is in de stad. Mensen moeten zich bewuster worden van de problemen waar steden mee te maken hebben. Over de manier waarop dit gerealiseerd kan worden, verbieden of stimuleren, gaan de heren in discussie. <\/p>

Biodiversiteit <\/strong><\/h2>

Een ander dilemma is of we de natuur zijn gang laat gaan of dat je invasieve soorten moet uitroeien. Jesper is van mening dat we de planten hun gang moeten laten gaan. Vaak zie je dat een bepaalde invasieve soort een plek vervult die nog niet genoeg gevuld wordt. Mensen hebben een te korte termijnvisie volgens hem. De natuur komt wel weer in een balans over duizenden of miljoenen jaren. Friso geeft aan dat de complexiteit van de natuur veelomvattend is. Het is belangrijk om in te investeren in meer kennis over de natuur.<\/p>

Groene daken<\/h2>

In de video kunnen kijkers ook vragen stellen. Zo komt een vraag aan bod waarin je beter kunt investeren: zonnepanelen, groene daken of een combinatie? Beide heren zijn het erover eens dat groene daken meerdere rollen vervullen: ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit, esthetisch aspect, wateropvang, isolatie en hitteregulering. Zonnepanelen hebben een terugverdientijd, groene daken niet. Hierbij investeer je in de natuur. <\/p>

Duurzame Maanden / Weekend <\/strong><\/h2>

Vanaf september worden er Duurzame Maanden georganiseerd in Utrecht. Elke maand bevat een programma met inspiratiesessies, debatten, meet-ups, workshops en challenges. Daarnaast is er van 9 t/m 11 oktober een Duurzaam Weekend in Den Bosch. Meer informatie over de Duurzame Maanden en Duurzaam Weekend is te vinden op de Duurzame Week website<\/strong><\/a>.<\/p>" } , { "id": 18907890, "identifier": "element_18907890", "type": "text", "title": "Video over klimaatadaptatie", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=MB4JaTe4qgM", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907894, "identifier": "element_18907894", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Afspeellijst Duurzame week 2020<\/a>", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18907897, "identifier": "element_18907897", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Zo mooi kan het worden <\/a> Wageningen world, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De transitie naar een natuurinclusieve stad <\/a> Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "De hittebestendige stad : een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte<\/a> Hogeschool van Amsterdam", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18907902, "identifier": "element_18907902", "type": "text", "title": "Dossier Nature based solutions", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18907904", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600726", "title": "Groene stad Rotterdam", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-stad-Rotterdam-1.htm" }, "lead": "Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/a/cid600726_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw%2520%25281%2529.jpg", "width": 4272, "height": 2848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600655", "title": "Natuurdaken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurdaken-1.htm" }, "lead": "Voldoende ruimte voor de natuur is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland. Door de groei van steden krijgen we in Nederland steeds minder (gevarieerde) natuur. Eén manier om meer ruimte voor natuur te creëren in stedelijke gebieden is door het ontwikkelen van groene daken (ook wel natuurdaken genoemd).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/9/cid600655_stone-house-4193002_960_720.jpg", "width": 960, "height": 638, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601007", "title": "Waardevermeerdering met een groen dak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Waardevermeerdering-met-een-groen-dak-1.htm" }, "lead": "Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/c/cid601007_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601193", "title": "Vergroenen van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vergroenen-van-woonwijken-bedrijventerreinen-en-winkelcentra-1.htm" }, "lead": "De provincie Gelderland heeft drie brochures uitgebracht met maatregelen voor vergroening van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra. Een gemeente, inwoner, ondernemer of organisatie kan zo de biodiversiteit in de leefomgeving vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/f/cid601193_Web%252072%2520DPI-shutterstock_105406304_NL_haarlem_groen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601355", "title": "Grijze steden moeten groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grijze-steden-moeten-groen-1.htm" }, "lead": "Natuur draagt bij aan gezondheid en welzijn. Meer groen in onze steden leidt tot een aangenamere woonomgeving voor de inwoners en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook is voldoende groen belangrijk voor de biodiversiteit en het milieu. Welke rol speelt de vastgoedsector in de transitie naar meer natuurinclusieve steden?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/b/cid601355_shutterstock_154494854_groen_stad_.jpg", "width": 2295, "height": 1744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }