{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600644", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame verwerking van bloembollen: Het nieuwe verwerken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-verwerking-van-bloembollen-Het-nieuwe-verwerken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600644, "identifier": "mediaitem_600644", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-verwerking-van-bloembollen-Het-nieuwe-verwerken-1.htm", "title": "Duurzame verwerking van bloembollen: Het nieuwe verwerken", "lead": "Verwerken en bewaren van bollen moet duurzamer: milieuvriendelijker, met gebruik van minder bestrijdingsmiddelen of minder energie. Dat kan door bollen op een andere manier te verwerken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/3/a/cid600644_het_%2520nieuwe_verwerken_still_youtube.jpg", "width": 1280, "height": 924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om een nieuw duurzaam en rendabel systeem voor het verwerken en ontsmetten van bloembollen te ontwikkelen is in 2016 een vierjarig onderzoeksprogramma 'Het Nieuwe Verwerken' gestart.<\/p>

Binnen dit programma wordt er gewerkt aan vijf actielijnen: desinfectie van bloembollen met innovatieve technieken, aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen door middel van schuimen en coaten, detecteren en verwijderen van zieke bollen, rechtop zetten van bollen bij het planten en een energiezuinig bewaarsysteem.<\/p>

Desinfectie<\/h2>

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat er er mogelijkheden zijn om de ontsmetting van bijvoorbeeld narcis of tulp te verduurzamen door fungiciden met schuim aan te brengen. Zo kun je besmetting door schimmels beperken.<\/p>

Een andere vorm van desinfectie is de toepassing van ECA-water (Elektro Chemical Activated). Door water met een zoutoplossing te behandelen in een elektrolytische cel ontstaat een oplossing die ontsmettend werkt op bijvoorbeeld schimmels, bacteriƫn en virussen op tulpenbollen - waaronder TVX.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Brochures<\/h2>

De branchevereniging KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) meldt in vijf brochures 'Het nieuwe verwerken'<\/a> wat er tot nu toe bereikt is in het onderzoeksprogramma.<\/p>

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de bloembollensector, de toeleverende industrie en Wageningen Plant Research (PPO). Het project wordt mogelijk gemaakt met steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.<\/p>

(Bron foto: Still YouTube <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894406, "identifier": "element_18894406", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Voor een nieuw en duurzaam systeem: het nieuwe verwerken<\/a>, KAVB 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het nieuwe verwerken: hyacint: wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd?<\/a>, KAVB 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het nieuwe verwerken: narcis: wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd?<\/a>, KAVB 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het nieuwe verwerken: lelie: wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd?<\/a>, KAVB 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het nieuwe verwerken: tulp: wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd?<\/a>, KAVB 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894413, "identifier": "element_18894413", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Het nieuwe verwerken van bloembollen<\/a>, Infographic", "indentlevel": 0 }, { "item": "Heetstook in plaats van warmwaterbehandeling bloembollen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894417, "identifier": "element_18894417", "type": "list", "title": "Video's", "url": "", "items": [ { "item": "Wat is Het Nieuwe Verwerken (HNV)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schuimen (HNV)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Detecteren zieke bollen (HNV) <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Desinfectie (HNV)<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }