{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600477", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame tonijnvisserij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-tonijnvisserij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600477, "identifier": "mediaitem_600477", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-tonijnvisserij-1.htm", "title": "Duurzame tonijnvisserij", "lead": "Tonijn is een van de belangrijke visserijen in de wereld. Door overbevissing staan sommige tonijnsoorten onder druk. Door goede afspraken te maken en de vangst van tonijn te monitoren, kun je werken aan herstel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/a/cid600477_fish-market-244415_640.jpg", "width": 640, "height": 359, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Tonijn wordt over de hele wereld gegeten en deze soort is daarom ook een van de belangrijkste visserijen ter wereld. Er zijn verschillende soorten tonijn zoals de geelvintonijn, de blauwvintonijn, de grootoogtonijn en de gestreepte tonijn. De eerste drie staan er door overbevissing slecht voor. Maar de gestreepte tonijn, die ook wel bonito of skipjaktonijn wordt genoemd doet het beter. Tonijn in blik is meestal van die soort, zegt onderzoeker Simon Bush in een artikel in Wageningen World<\/a>.<\/p>

Afspraken<\/h2>

Bijna 60% van alle tonijn wordt in de Stille oceaan gevangen. Het is een gebied dat zich uitstrekt over vele duizenden kilometers en tientallen verschillende landen met een eigen bestuur. Er zijn eilanden waar 70% van het inkomen uit de tonijnvisserij komt. Afspraken maken over verduurzaming is daarom lastig. Bush houdt zich met zijn onderzoeksgroep bezig met het effect van die afspraken.<\/p>

Je kunt wel onderzoeken wat de beste vangstmethoden zijn, wat ecologisch het beste is, zo legt Bush uit, maar als die niet worden geïmplementeerd, is er weinig effect. Hij stelt daarom dat overbevissing geen ecologisch probleem is. Belangrijker is goede afspraken te maken en de visserij te volgen.<\/p>

MSC-keurmerk<\/h2>

Bush ziet dat het visserijbeleid verandert. In het verleden bepaalden overheden het beleid. Nu zie je dat het verschuift naar publiek-private initiatieven, waarbij milieuorganisaties, overheden en de vissers samen afspraken maken om de tonijn te beschermen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door beter te volgen hoeveel vis er wordt gevangen, of door te werken met het MSC-keurmerk (Marine Stewardship Counsel). Dat keurmerk wordt alleen afgegeven als vissers kunnen aantonen dat visbestanden duurzaam worden geëxporteerd.<\/p>

Om te volgen hoe bedrijven in de keten samenwerken, wordt in het onderzoeksproject BESTTuna<\/a> geken naar de traceerbaarheid van duurzaam gevangen tonijn. Uit de informatie die nu beschikbaar komt, blijkt dat het met de visstand van de gestreepte tonijn goed gaat. De populatie van deze soort neemt weer toe. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888892, "identifier": "element_18888892", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Simon Bush : ‘Overbevissing tonijn is geen puur ecologisch probleem’<\/a>, artikel Wageningen World, april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "New tuna regimes<\/a>, MSc-Thesis, Wageningen University 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Governance innovation networks for sustainable tuna<\/a>, dissertatie Wageningen University 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Denktank tegen overbevissing tonijn<\/a>, Kennis online 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888897, "identifier": "element_18888897", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " BESTTuna project<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }