{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600368", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame landbouw met alternatieve financiering", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-met-alternatieve-financiering-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600368, "identifier": "mediaitem_600368", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-met-alternatieve-financiering-1.htm", "title": "Duurzame landbouw met alternatieve financiering", "lead": "Financiering is een knelpunt in de verduurzaming van de Nederlandse landbouw. De Wageningse student Susan Drion ging op zoek naar alternatieve financieringsbronnen en selecteerde vijf 'best practices'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/d/cid600368_euro-3317432_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Financiering is een knelpunt voor de verduurzaming van de Nederlandse landbouw, schrijft Susan Drion in haar scriptie ‘Financing Future Farming<\/a>’. Dat is de reden waarom ze als student biologische landbouw aan de Wageningen University verdiepte in alternatieve financieringsvormen in de landbouw. Toegang tot kapitaal via een lening bij de bank, wordt steeds moeilijker, zo licht ze toe in de samenvatting van het onderzoeksrapport. <\/p>

Financieringsvormen<\/h2>

Ze wilde onderzoeken welke alternatieve financieringsvormen er zijn en in hoeverre die boeren in staat stelt hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Ze selecteerde acht alternatieve financieringsvormen variërend van burgerparticipaties, alternatieve leningen, bedrijfsparticipatie en samenzweringen met institutionele investeerders. Vervolgens interviewde ze boeren en investeerders. In twaalf blogs heeft ze het onderzoek beschreven<\/a>. <\/p>

Licence to produce<\/h2>

Uit haar onderzoek kwamen een aantal opvallende bevindingen. Zo was de scheiding van het vermogen en de onderneming een belangrijk kenmerk van de alternatieve financieringsvormen. Veel boeren noemden de vriendelijke samenwerking met investeerders, wat ze morele steun en een ‘license to produce’ gaf. En de persoonlijkheid van de boer was in belagnrijke mate bepalend of een alternatieve financieringsvorm bij hem paste.<\/p>

Best practices<\/h2>

Uit het onderzoek zijn vijf Best practices gekomen. Die vijf pactices heeft ze beschreven in de blog Een nieuw begin: best practices van alternatieve financiering in de landbouw<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886084, "identifier": "element_18886084", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Financing future farming: an exploration of alternative financing constructions to enhance sustainability at farm level<\/a>, scriptie Wageningen University, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Special alternatieve financiering: genoeg geld beschikbaar, maar dikwijls te duur<\/a>, artikel Veeteelt, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cowfunding: een succes voor boeren, burgers en de zuivelcoöperatie?,<\/a> scriptie Wageningen University, juli 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Over geld gesproken: vijf ondernemers vertellen over hun alternatieve financiering<\/a>, artikel Binder, 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886090, "identifier": "element_18886090", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Waardenscheppers, onderzoek over geld en de toekomst van landbouw<\/a>, blogs, onderzoek", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cowfunding verbindt burger en boeren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boer zoekt sponsor voor boerderij-educatie<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }