{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600344", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame landbouw in Utrecht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-in-Utrecht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600344, "identifier": "mediaitem_600344", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-in-Utrecht-1.htm", "title": "Duurzame landbouw in Utrecht", "lead": "De provincie Utrecht wil in 2050 naar een duurzame vitale landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt, met ruimte voor natuurinclusieve landbouw en een stimulans voor een klimaat- en energieneutrale landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/7/3/cid600344_waterway-3161256_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-09T12:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De landbouwvisie van de provincie Utrecht<\/a>, die begin juli gepubliceerde werd, beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in de provincie in 2050. De visie is geen blauwdruk, maar wel een richtingwijzer met als kern een overschakeling naar een duurzame vitale landbouw die maatschappelijk gewaardeerd wordt.<\/p>

Duurzame landbouw<\/h2>

De provincie wil onder meer de verbinding tussen stad en land, boer en consument, versterken. De visie sluit aan op het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht<\/a>, dat door diverse Utrechtse natuur- en landbouworganisaties is vastgesteld, waarin ze vastgelegd hebben samen te werken aan natuurinclusieve landbouw. <\/p>

De provincie streeft naar een circulaire grondgebonden veehouderij met behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering. En de provincie wil een klimaat- en energieneutrale landbouwsector stimuleren door middel van kansrijke methoden voor energieproductie en technieken voor energiebesparing.<\/p>

Gezondheidseffecten<\/h2>

Andere punten in de visie zijn de aandacht voor een aanvaardbare bodemdaling in de veenweidegebieden, het terugdringen van risico’s op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw en de aanpak van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Voor dat laatste worden twee VAB-loketten ingericht.<\/p>

De landbouwvisie is tot stand gekomen in overleg met landbouw- en natuurorganisaties, gebiedscommissies, kennisinstellingen en overheden. Gedeputeerde staten hebben de Landbouwvisie ter vaststelling naar provinciale staten gestuurd , waar het naar verwachting in september behandeld wordt.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18885476, "identifier": "element_18885476", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Landbouwvisie 2018: landbouw met perspectief<\/a>, rapport provncie Utrecht 3 juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht<\/a>, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18885480, "identifier": "element_18885480", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Landbouwvisie 2018: landbouw met perspectief<\/a>, bericht provincie Utrecht 6 juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatschappelijke opgaven voor de landbouw,<\/a> nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een duurzaam EU-voedselsysteem in 2030<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zuid Holland maakt sprong naar duurzame landbouw<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }