{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600195", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzame bijenhouderij met weerstand tegen varroamijt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-bijenhouderij-met-weerstand-tegen-varroamijt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600195, "identifier": "mediaitem_600195", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-bijenhouderij-met-weerstand-tegen-varroamijt-1.htm", "title": "Duurzame bijenhouderij met weerstand tegen varroamijt", "lead": "Het gaat niet goed met de bijen. Ze worden bedreigd door ziekten, parasieten, invasieve exoten en bestrijdingsmiddelen. Een filmpje maakt duidelijk dat de varroa-mijt de grootste vijand is. Er is daarom onderzoek naar bijen met weerstand tegen de varroamijt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/f/cid600195_honey-bees-401238_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. 75% van de gewassen die we eten, zijn voor een groot deel afhankelijk van bestuiving door bijen, zo is te zien in het filmpje. Zonder bestuiving vindt er geen bevruchting plaats en worden er geen vurchten gevormd. Het is daarom zorgelijk dat het niet goed gaat met de bij.<\/p>

Varroa-mijt<\/h2>

Uit een filmpje 'Red de bij<\/a>j' van Wageningen University & Research, blijkt dat er veel bedreigingen zijn: ziektes, parasieten en invasieve exoten. De bij wordt van alle kanten bedreigd. De grootste vijand is de varroamijt die sinds 1983 in Nederland voorkomt. Die mijt is 70 jaar geleden voor het eerst in Oost-Rusland gevonden en heeft zich onder de bijenvolken razendsnel over de hele wereld verspreid.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Duurzame bijenhouderij<\/h2>

Wageningse onderzoekers werken samen met koplopers uit de Nederlandse bijenhouderij om bijenvolken te kweken die resistent zijn tegen die varroamijt. In het filmpje benadrukt onderzoeker Coby van Dooremalen waarom het zo belangrijk is te werken aan dit onderzoek. Ze hoopt zo een oplossing te vinden voor een meer duurzame bijenhouderij. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881814, "identifier": "element_18881814", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Nationale Bijenstrategie, Bed & Breakfast for Bees<\/a>, brochure Rijksoverheid en Natuurmonumenten, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wie beslist, de natuur, de imker of beide? : Selectie bij bijen<\/a>, artikel Bijenhouden 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rol van neonicotinoïden en varroamijt bij wintersterfte<\/a>, artikel Bijenhouden, 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881819, "identifier": "element_18881819", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bijensterfte, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ziekten in bijen<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Neonicotinoiden schadelijk voor bijen: Europees verbod op buitengebruik<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale Bijenstrategie om bijen te redden<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bijen met weerstand tegen varroamijt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "25 jaar bijensterfte<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }