{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600771", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzaamheid in de bloembollensector", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaamheid-in-de-bloembollensector-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600771, "identifier": "mediaitem_600771", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaamheid-in-de-bloembollensector-1.htm", "title": "Duurzaamheid in de bloembollensector", "lead": "De bloembollensector staat voor de grote uitdaging om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/2/cid600771_shutterstock_60620989_bloembollen.jpg", "width": 4153, "height": 2763, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer dan 60 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. De uitgebreide kennis en het aansprekende assortiment heeft Nederland een voorsprong gegeven op andere landen. Er zijn voortdurend ontwikkelingen in de bloembollensector, waaronder het onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0.<\/p>

Bollenrevolutie 4.0 <\/h2>

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. In dit onderzoeksprogramma gaan partners met elkaar op zoek naar de beste manieren om de bloembollenteelt te combineren met de modernste technologieën. Het doel van dit project is het verhogen van duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie van de Nederlandse bloembollenketen door middel van technologische innovaties voor datagedreven bollenteelt.<\/p>

Het onderzoeksprogramma is dit voorjaar van start gegaan. Om te kijken welke technologieën geschikt zouden kunnen zijn, wordt er gekeken naar de impact van technologieën op economisch en milieutechnisch gebied. Ook wordt gekeken naar wat voor technologische oplossingen beschikbaar zijn voor het tekort aan arbeidskrachten op piekmomenten. Bij moderne technologieën moet gedacht worden aan precisielandbouwtechnieken op het veld, vision- en sensortechnieken en datamanagement.<\/p>

Precisielandbouwtechnieken<\/h2>

In de visie “Vitale teelt Bloembollen 2030<\/a>” wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. \"Vitale teelt Bloembollen 2030\" kijkt naar weerbaarheid, innovatie en natuurlijk kapitaal om zo een robuust teeltsysteem te ontwikkelen waarin kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Dit is nodig om de vooraanstaande positie van de Nederlandse bollensector te kunnen behouden en versterken. Afnemers stellen strenge eisen aan bloembollen. Ondertussen verdwijnen steeds meer chemische middelen en staat de bodemvruchtbaarheid onder druk. Een voorbeeld van innovatie in de preciesielandbouw is het ontwikkelen van autonome wagens die met met behulp van sensor- en robottechniek werkzaamheden op het veld uitvoeren. <\/strong><\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897871, "identifier": "element_18897871", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Vitale Teelt 2030 : visie van de bloembollensector<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vitale teelt<\/a> Website", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897876, "identifier": "element_18897876", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Stappen gezet in bollenrevolutie 4.0<\/a> Website Greenity, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vitale Teelt zet koers naar 2030<\/a> Artikel Greenity, 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897880", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600651", "title": "Markt duurzame bloembollen groeit nog niet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Markt-duurzame-bloembollen-groeit-nog-niet-1.htm" }, "lead": "Er is interesse voor en vraag naar duurzaam geteelde bloembollen, maar echt groeien doet die markt nog niet. Telers, handelaren en inkopers van bloembollen denken na over mogelijkheden voor een betere marktontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/a/cid600651_shutterstock_136982138_bloembollen_gras.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_bloembollen", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600691", "title": "Big data in de bloembollensector: handig en geld waard?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Big-data-in-de-bloembollensector-handig-en-geld-waard-1.htm" }, "lead": "In de bloembollensector groeit het besef dat het verzamelen en delen van big data handig kan zijn. Bedrijven kunnen hierdoor slimmer, goedkoper en efficiënter werken. Daarnaast kan het doorverkopen van gegevens geld opleveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/4/cid600691_shutterstock_23609536_NL_tulpen_veld.jpg", "width": 7762, "height": 5176, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "coe_openteelten", "coe_greenports_teeltsystemen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "coe_openteelten", "coe_greenports_teeltsystemen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600850", "title": "Gewasbescherming in bloembollen wordt lastiger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbescherming-in-bloembollen-wordt-lastiger-1.htm" }, "lead": "Er zijn steeds minder middelen om ziekten en plagen aan te pakken in de bloembollenteelt. Het dreigend verbod op stapeling van middelen maakt bestrijding van sommige ziekten lastig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/8/cid600850_122434174.jpg", "width": 1024, "height": 677, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600960", "title": "Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tussenevaluatie-beleid-duurzame-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "Met het beleid zoals verwoord in de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst uit 2013 streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na. Een tussenevaluatie laat zien wat dat beleid heeft opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/4/cid600960_shutterstock_12151882_tractor_bemesting_.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }