{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601500", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Duurzaam ontwormen bij paarden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaam-ontwormen-bij-paarden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601500, "identifier": "mediaitem_601500", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaam-ontwormen-bij-paarden-1.htm", "title": "Duurzaam ontwormen bij paarden", "lead": "Paarden worden vaak volgens een vast schema meerdere keren per jaar ontwormd, maar dat is niet nodig. Met goed weidebeheer en gerichte monitoring kun je het aantal wormbehandelingen beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/b/cid601500_horse-3724646_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Standaard ontworming van paarden volgen een vast schema van meerdere keren per jaar is niet wenselijk. Die aanpak werkt resistentie tegen ontwormingsmiddelen in de hand. Maar je zult paarden toch moeten ontwormen, want veel paarden zijn besmet met maag-darmwormen. Bloedwormen of strongyliden zijn de belangrijkste parasieten bij paarden. Daarnaast kunnen ze besmet zijn met andere wormen: lintwormen of leverbot bijvoorbeeld.<\/p>

Weidebeheer<\/h2>

In het artikel 'Hoe je paard duurzaam ontwormen?<\/a>' besteedt vakblad Boer & Tuinder aandacht aan duurzaam ontwormen. Dat houdt in dat je je vooral richt op preventie en monitoring, en dat je paarden alleen ontwormd die het nodig hebben.<\/p>

Duruzaam ontwormen begint met goed weidebeheer, aldus het vakblad. Het regelmatig verwijderen van de mest is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zo kun je besmettingen voorkomen, want paarden scheiden de eitjes van de wormen via de mest uit. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Ook het monitoren van infecties is belangrijk. Een belangrijk hulpmiddel is microsco­pisch onderzoek van de mest. Daarbij wordt het aantal eitjes per gram mest (EPG) geteld. Als die EPG-waarde onder de 200 is, is ontworming niet nodig. Tussen de 200 en 500 is er een risico. Bij paarden met een EPG-waarde hoger dan 500 moet je ontwormen.<\/p>

Mestonderzoek<\/h2>

Dat mestonderzoek voer je twee tot vier keer per weideseizoen uit met verse mest. Maar met het mestonderzoek kun je niet alle worminfecties aantonen. Daarom is het wel zinvol paarden standaard jaarlijks een keer te ontwormen in de winter.<\/p>

In het artikel worden nog verschillende tips vermeld voor goed weidebeheer. Zo moet je zorgen dat de bezetting van het weiland niet te hoog is, dat je paarden regelmatig omweidt. En op natte graslanden moet je letten op infecties met leverbot. <\/p>" } , { "id": 18919285, "identifier": "element_18919285", "type": "text", "title": "Artikel over duurzaam ontwormen bij paarden", "url": "http://edepot.wur.nl/495174", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: RitaE<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919289, "identifier": "element_18919289", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Hoe je paard duurzaam ontwormen? Studieavond focust op weidegang en ontwormen<\/a>, artikel Boer & Tuinder 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Optimaal gebruik van paardenmest<\/a>, rapport Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Casus uit de praktijk: vrij van wormen? <\/a>artikel De hippische ondernemer 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwormen<\/a>, artikel In de strengen 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919295, "identifier": "element_18919295", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Wormen en ontworming bij paarden<\/a>, Paardenarts.nl", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mestonderzoek in de strijd tegen wormen<\/a>, Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doe mestonderzoek voor het weideseizoen<\/a>, Gezondheidsienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "Paardenziektes, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919301", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600892", "title": "Vier dossiers over paardenziekten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vier-dossiers-over-paardenziekten-1.htm" }, "lead": "Droes is een zeer besmettelijke ziekte bij paarden die veroorzaakt wordt door een bacterie. De ziekte kan een fatale afloop hebben. Het nieuwe dossier over droes is een van de vier dossiers over paardenziekten op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/f/cid600892_shutterstock_134083544.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-19T13:12+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierverzorging", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_paardenhouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_594703", "title": "Inventarisatie zoönosen bij paarden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Inventarisatie-zoonosen-bij-paarden-1.htm" }, "lead": "De omgang met paarden levert voor mensen in het algemeen weinig risico's op voor het oplopen van ziektes (zoönosen). Enkele ziekteverwekkers vormen mogelijk wel een risico, blijkt uit recente onderzoeken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/9/3/cid594703_imgpreview.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-02-06T11:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-23T17:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_paarden", "dww_sport_en_ontspanning", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_paarden", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_sport_en_ontspanning", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }