{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600701", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Drones voor natuurbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drones-voor-natuurbeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600701, "identifier": "mediaitem_600701", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drones-voor-natuurbeheer-1.htm", "title": "Drones voor natuurbeheer", "lead": "Drones, kleine onbemande luchtvaartuigen, kunnen op verscheidene manieren worden ingezet bij natuurbeheer. Zo is het mogelijk om vegetatiestructuren en -classificaties in beeld te brengen, als ook verschillende soortenpopulaties te tellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/1/cid600701_shutterstock_335376047_drone.jpg", "width": 3000, "height": 2000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meestal is een combinatie van drone, verschillende soorten sensoren en software nodig om dit soort acties succesvol uit te kunnen voeren. Hierom werken natuurorganisaties samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van vluchten met drones.<\/p>

Soorten drones<\/h2>

Er zijn twee soorten drones, zo is te lezen in kennisblad veldwerkplaats<\/a>, namelijk: de fixed wing drone en de multicopter of multirotor. Een multicopter kan stilhangen en is daardoor geschikt voor inspecties en tellingen, terwijl een fixed wing meer geschikt is voor langere afstanden. Er zijn verschillende soorten sensoren die veelal worden gebruikt bij natuurbeheer. Zo zijn er RGB sensoren voor het zichtbare spectrum, NIR sensors (Near Infrared = Nabij Infrarood), multispectrale en hyperspectrale camera’s en Infrarood sensoren (warmtebeelden). <\/p>

Natuurbeheer<\/h2>

Drones kunnen succesvol worden gebruikt om weidevogelnesten en reekalveren te spotten, waardoor er kan worden voorkomen dat deze onder een maaimachine terechtkomen. Vaak kunnen drones een accuratere telling uitvoeren dan menselijke waarnemers. Bovendien zijn ze ook nog eens minder verstorend. Ook voor het tellen van vogelkolonies in de Wadden blijken drones een grote bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast kunnen met drones opnames worden gemaakt van vegetatiepatronen, vervolgens kan uit deze beelden een 2d-plattegrond worden gemaakt. Beelden van vegetatiekenmerken  kunnen voor een verscheidenheid van doeleinden worden gebruikt, zoals de mate van verwording van heide tot bos. <\/p>

<\/p>

(Bron fot<\/em>o: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896017, "identifier": "element_18896017", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Inzet van drones bij natuurbeheer<\/a>, kennisblad Veldwerkplaats", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drones: verkenning voor de natuur<\/a>, rapport Innovatie Agro & Natuur, april 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896021, "identifier": "element_18896021", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Innovatieve technologie<\/a>, website, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drones voor natuur<\/a>, website 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wetgeving en regelgeving drones<\/a>, drones.nl", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18896026", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600615", "title": "Toepassingen Smart Farming voor onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingen-Smart-Farming-voor-onderwijs-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600913", "title": "Ziekteherkenning met drones in de kas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ziekteherkenning-met-drones-in-de-kas-1.htm" }, "lead": "Met een drone zou je ziekten in een kas snel kunnen detecteren, denken vier studenten van Hogeschool Inholland. Ze onderzoeken de mogelijkheden in een orchideeënkas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/d/cid600913_Greenhouse-Drone-LR-1.jpeg", "width": 1410, "height": 1059, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600777", "title": "Drone brengt droogteschade in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drone-brengt-droogteschade-in-beeld-1.htm" }, "lead": "De hete en droge zomer van 2018 zorgde voor schade in de landbouw. Om de droogteschade te bepalen kun je per perceel opbrengsten meten. Maar je kunt ook drones inzetten, zo blijkt uit een proefproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/3/cid600777_shutterstock_309465908_drone_landbouw_.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }