{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601699", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Drinkwaterontsmetting met UV-licht en ozon voor pluimvee", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drinkwaterontsmetting-met-UV-licht-en-ozon-voor-pluimvee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601699, "identifier": "mediaitem_601699", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drinkwaterontsmetting-met-UV-licht-en-ozon-voor-pluimvee-1.htm", "title": "Drinkwaterontsmetting met UV-licht en ozon voor pluimvee", "lead": "Schoon drinkwater is belangrijk voor de gezondheid van pluimvee. Er zijn verschillende manieren om drinkwater te ontsmetten. Met ultraviolet licht en ozontechnologie kun je ook regenwater gebruiken als drinkwater.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/f/cid601699_162581616.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het drinkwater voor pluimvee is niet altijd vrij van micro-organismen. Het water dat dieren drinken kan vervuild zijn met bijvoorbeeld de E. coli en enterococcen. Ook als je schoon leidingwater of bronwater gebruikt, kan het water verontreinigd raken via een biofilm in de leidingen. Het is daarom belangrijk dat je de bacteriële kwaliteit van het drinkwater in de gaten houdt.  <\/p>

Regenwater<\/h2>

Voor een goede drinkwatervoorziening, kun je gebruik maken van bronwater dat vaak schoon is. Maar het is niet altijd mogelijk een vergunning te krijgen voor winning van grondwater. Daarom wordt steeds vaker regenwater opgevangen. Maar voordat je dit water als drinkwater voor dieren kunt gebruiken, moet je zorgen dat het gereinigd wordt. In het regenwater - dat via verharde oppervlakten zoals daken wordt opgevangen - kunnen mestresten van overvliegende wilde vogels zitten. Ontsmetting van dit regenwater is dus nodig. Dat kan met ultraviolet licht en ozon, zo blijkt uit een mededeling van het Vlaamse Proefbedrijf Pluimveehouderij<\/a>. <\/p>

UV-licht, licht met een golflengte tussen 240 en 280 nanometer kunnen bacteriën onschadelijk maken. Het kan 99,9 % van alle ziektekiemen vernietigen, mits je rekening houdt met een aantal aandachtspunten. Zo moet je zorgen dat er geen deeltjes inzitten die troebelheid van het water veroorzaken, zoals ijzer. Voor een goede werking moet je de UV-lamp bovendien regelmatig vervangen. <\/p>

Gecombineerde behandeling<\/h2>

Je kunt ook ozon (O₃) inzetten. Door de sterk oxiderende werking raken micro-organismen beschadigd. Maar ozonontsmetting wordt in de veehouderij tot nu toe nauwelijks gebruikt omdat het lastig is, omdat ozon instabiel is en omdat het riskant is om mee te werken. Je moet daarom een aantal veiligheidsregels in acht houden. <\/p>

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij gebruikte in een demonstratieproject een UV-ozontoestel dat een gecombineerde behandeling van filtratie, UV en ozon gebruikte om het drinkwater te ontsmetten. Dit toestel zorgde ervoor dat de kwaliteit van regenwater sterk verbeterde, al werden er soms nog enterococcen aangetroffen. Een pluimveehouder zou zo'n installatie kunnen overwegen om regenwater te ontsmetten. Maar alleen regenwater is niet voldoende om te kunnen voorzien in het waterverbruik van een stal. Je hebt daarom een tweede waterbron nodig. <\/p>" } , { "id": 18924852, "identifier": "element_18924852", "type": "text", "title": "Mededeling drinkwaterontsmetting bij vleeskuikens", "url": "https://edepot.wur.nl/535108", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock )<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18924856, "identifier": "element_18924856", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Drinkwater bij vleeskuikens ontsmetten met ultraviolet licht en ozontechnologie<\/a> Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezond drinkwater voor vleeskuikens<\/a>, Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alle mededelingen Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18924861, "identifier": "element_18924861", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Pluimveevoeding, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18924866", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600023", "title": "Goed water voor koe en kalf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goed-water-voor-koe-en-kalf-1.htm" }, "lead": "Goed en voldoende water is belangrijk voor zowel koeien als kalveren. Een te lage waterinname kan leiden tot tot de vorming van urinewegstenen. Juist bij kalveren, die net gespeend zijn, is het belangrijk dat ze voldoende water binnen krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/4/cid600023_koe_waterdrinken_jn.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599901", "title": "Schoon water voor varkens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Schoon-water-voor-varkens-1.htm" }, "lead": "Kwalitatief goed drinkwater is belangrijk voor varkens. Biggen en vleesvarkens drinken gemiddeld zo'n 10% van hun eigen lichaamsgewicht. Zeugen drinken nog meer. Door het water te analyseren kun je zien of het aan de normen voor goed drinkwater voldoet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/9/cid599901_166162135_sel.jpg", "width": 638, "height": 503, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599876", "title": "Biofilm verwijderen met ultrasoon geluid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biofilm-verwijderen-met-ultrasoon-geluid-1.htm" }, "lead": "Biofilm, een slijmerige laag van micro-organismen in waterleidingen, zorgt voor veel problemen bij veehouders. Leidingen en drinknippels raken verstopt of lekken. En ziekteverwekkers vinden er een voedingsbodem. Met een ultrasoon geluid lijkt bestrijding mogelijk", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/e/cid599876_166162135.jpg", "width": 1024, "height": 675, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596489", "title": "Water heeft groot effect op productie pluimvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Water-heeft-groot-effect-op-productie-pluimvee-1.htm" }, "lead": "'Onvoldoende water of waterkwaliteit hebben een vaak onderschat, negatief effect op de productie.' Naast water voor de kip is water van belang voor het reinigen en koelen van stallen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/a/cid596489_dv166021-kippenstal-Thinkstock.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-01-27T16:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_udv", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }