{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601145", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Drinkwater vrij van coronavirus", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drinkwater-vrij-van-coronavirus-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601145, "identifier": "mediaitem_601145", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drinkwater-vrij-van-coronavirus-1.htm", "title": "Drinkwater vrij van coronavirus", "lead": "Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via kleine druppeltjes die ontstaan bij hoesten en niezen. Hoewel het virus in water even kan overleven, is water geen belangrijke verspreidingsroute. Ons drinkwater is veilig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/2/cid601145_corona-5401250_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het coronavirus wordt vooral van mens op mens overgedragen door besmette druppeltjes die ontstaan bij hoesten en niezen. Daarnaast spelen aerosolen mogelijk een rol in de verspreiding. Maar buiten het lichaam kan het virus maar korte tijd overleven. Het kan zich dan in ieder geval niet vermenigvuldigen. De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal, schrijft vakblad H2O in een artikel over het coronavirus in water<\/a>. Drinkwater dat bereid is uit grondwater en oppervlakte water was en is veilig. Gezondheidsrisico's zijn nihil. <\/p>

Besmettingsroute<\/h2>

Toch kan het virus wel aanwezig zijn in rioolwater. In het artikel wordt verwezen naar een besmetting van SARS-CoV in november 2002 in Hongkong. Het virus zou toen via riooldruppeltjes en het ventilatiesysteem in een appartementengebouw voor een besmetting van 300 mensen hebben gezorgd. Uit experimenten bleek dit virus 14 dagen lang besmettelijk te blijven bij 4°C, of 2 dagen lang bij 20°C. Maar besmetting via rioolwater is niet de belangrijkste route, aldus het vakblad, al blijft besmetting in bijzondere gevallen wel mogelijk. Dat kan gevolgen hebben voor gebieden met slechte sanitaire voorziening. <\/p>" } , { "id": 18908613, "identifier": "element_18908613", "type": "text", "title": "Artikel over coronavirus in water", "url": "https://edepot.wur.nl/520465", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Rioolwaterscreening<\/h2>

Het genetisch materiaal van het virus kun je wel aantonen in het rioolwater. Uit een artikel over het coronavirus in het rioolwater<\/a> blijkt dat zowel onderzoekers van onderzoeksinstituut KWR en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) genetische materiaal van dit virus vonden in monsters uit meerdere rioolwaterinstallaties. KWR vond het virus in het afvalwater zelfs zes dagen voordat de eerste bevestigde coronabesmettingen werden vastgesteld. Daarom kan rioolwaterscreening helpen de verspreiding van dit virus te volgen. Inmiddels is die rioolwatermeting ook opgenomen in het coronadashboard van de Rijksoverheid<\/a>. <\/p>" } , { "id": 18908615, "identifier": "element_18908615", "type": "text", "title": "Artikel over cornoavirus in rioolwater", "url": "https://edepot.wur.nl/521321", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Gerd Altmann<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908618, "identifier": "element_18908618", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Rondrazend virus gedijt niet in water,<\/a> artikel H2O april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd : Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen<\/a>, artikel Waterspiegel mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Rioolwater kan ons veel vertellen over de pandemie'<\/a>, artikel H2O online 2 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908622, "identifier": "element_18908622", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Water en COVID-19<\/a>, RIVM", "indentlevel": 0 }, { "item": "Coronadashboard<\/a>, Rijksoverheid", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908625, "identifier": "element_18908625", "type": "text", "title": "Coronavirus COVID-19, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18908626", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595060", "title": "Nieuwe besmettingen COVID-19 bij nertsenbedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Nieuwe-besmettingen-COVID-19-bij-nertsenbedrijven-1.htm" }, "lead": "In totaal zijn nu bij 33 nertsenbedrijven in Nederland besmettingen met het coronavirus SARS-CoV-2 geconstateerd. De meest recente besmettingen zijn vastgesteld bij een nertsenbedrijf met ongeveer 700 moederdieren in De Mortel, en bij een nertsenbedrijf met ongeveer 8000 moederdieren in Ottersum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/e/cid595060_nerts_WLR_950.jpg", "width": 950, "height": 432, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-18T20:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-28T21:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Nertsenhouderij", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601102", "title": "Mijdt contact met dieren bij coronabesmetting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mijdt-contact-met-dieren-bij-coronabesmetting-1.htm" }, "lead": "Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dieren besmet kunnen worden met het coronavirus, wordt bij een besmetting geadviseerd contact met dieren toch zo veel mogelijk te mijden. Besmette veehouders moeten ook niet in de stal komen, maar de zorg voor dieren aan anderen overlaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/6/cid601102_virus-4930256_1280.jpg", "width": 1002, "height": 668, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-16T15:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-29T20:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Covid-19", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601343", "title": "Rol landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in verspreiding van coronavirus onbekend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-landbouwhuisdieren-en-gezelschapsdieren-in-verspreiding-van-coronavirus-onbekend-1.htm" }, "lead": "Er zijn nu geen aanwijzingen dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de longziekte COVID-19 kan veroorzaken. Er zijn wel meldingen van infecties bij dieren, die naar alle waarschijnlijkheid het resultaat zijn van transmissie van mens op dier.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/1/cid601343_Jonge%2520nertsen_By%2520felixd%2520-%2520Wikimedia%2520Commons_950.jpg", "width": 950, "height": 408, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-18T09:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-29T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Covid-19, Gezelschapdieren, Landbouwhuisdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }