{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600746", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Drijfveren van zorgboeren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drijfveren-van-zorgboeren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600746, "identifier": "mediaitem_600746", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drijfveren-van-zorgboeren-1.htm", "title": "Drijfveren van zorgboeren", "lead": "Er zijn verschillende drijfveren waarom zorgboeren hun bedrijf openstellen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Soms heeft het te maken met een levensstijl of soms zien boeren er een uitdaging in. Maar het kan ook te maken met hebben een gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens, levensbeschouwing of geloof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/7/cid600746_167211238.jpg", "width": 1024, "height": 659, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een zorgboerderij wordt een agrarische tak gecombineerd met zorg. Dat boeren hun bedrijf openstellen voor kwetsbare groepen in de samenleving vraagt flink wat aanpassingen. Je kunt je afvragen wat boeren bezielt om dit te doen? Wat zijn hun drijfveren?<\/p>

De Stichting Omslag en zorgboerderij ’t Paradijs zoeken naar manieren om het gesprek tussen zorgboeren over hun drijfveren op gang te brengen. Ze willen weten wat hun motivatie is en hebben daarom de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd een onderzoek uit te voeren.<\/p>

Drijfveren<\/h2>

Samen met studenten hebben onderzoekers tien zorgboerderijen bestudeerd. Er is met vragenlijsten gewerkt en er zijn interviews gehouden. Ook hebben studenten een tijd doorgebracht op een bedrijf en gesproken met zorgboeren, personeel en cliënten. Op basis van die gesprekken, interviews en ingevulde vragenlijsten kwamen de onderzoekers tot een beeld van wat de zorgboeren echt belangrijk vinden.<\/p>

De brochure 'Zin in landbouw en zorg<\/a>' laat zien dat er verschillende drijfveren zijn. De onderzoekers komen in die brochure tot een vierdeling van drijfveren: uitdaging, levensstijl, de andere omgeving en de essentie.<\/p>

Uitdaging en levensstijl<\/h2>

Uitdaging in in het werk kan een belangrijke drijfveer zijn. Dat heeft te maken met ondernemerschap, zelfontplooiing en kwaliteit. Het gaat daarbij om een rendabel bedrijf, kwaliteit leveren, pionieren of werken aan innovatie.<\/p>

Bij de drijfveren onder het etiket 'levensstijl' gaat het om een manier van leven. Leven als een zorgboer is een veelzijdige, avontuurlijke manier van leven die een intensief contact met natuur en dieren combineert met het contact met mensen. Het gaat daarbij ook over dingen samen doen als gezin, over zelfvoorzienendheid of autonomie.<\/p>

Onder de term 'andere omgeving' worden drijfveren en waarden genoemd die gaan om een gevoel van verantwoordelijkheid voor andere mensen of voor de natuur, het land, de dieren en de plek.<\/p>

Eigen identiteit<\/h2>

En met de 'essentie' wordt de essentie van het leven bedoeld. Bij die drijfveren gaat het er om dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Het gaat om zingeving, levensbeschouwing en geloof. Het kan gaan op een gerichtheid op God of het spirituele. Rentmeesterschap en roeping zijn sleutelwoorden.<\/p>

De drijfveren zijn nogal verschillend, maar hebben vaak een relatie met elkaar. Soms kunnen ze ook wringen. Zo kan het belang van zoveel mogelijk aandacht geven aan deelnemers en altijd voor hen klaar staan, botsen met de eigen autonomie of de aandacht voor het eigen gezin. Zorgboeren verschillen in de nadruk die ze leggen op bepaalde drijfveren en waarden. Zo ontstaat op elke zorgboerderij een eigen identiteit door de unieke combinatie van aspecten waar de nadruk op gelegd wordt. <\/p>" } , { "id": 18897197, "identifier": "element_18897197", "type": "text", "title": "Download de brochure", "url": "https://edepot.wur.nl/503205", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897201, "identifier": "element_18897201", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zin in landbouw en zorg, Diepere drijfveren van zorgboeren en hoe die tot uiting komen in hun praktijken<\/a>, brochure Wetenschapswinkel Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Zorgboer wat bezielt je'<\/a>, Studentenverslag Wageningen University & Research julie 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen<\/a> Wageningen University and Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw: voorwaarden voor een kansrijke start<\/a>, Wageningen University & Research 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897207", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600442", "title": "Persoonlijke aandacht is de kracht van zorgboerderijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Persoonlijke-aandacht-is-de-kracht-van-zorgboerderijen-1.htm" }, "lead": "Zorglandbouw vervult een steeds grotere rol in de opvang aan verschillende doelgroepen. Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat die zorglandbouw van grote betekenis is voor bijvoorbeeld jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/5/cid600442_sb10061843dd-001.jpg", "width": 1024, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598986", "title": "Jeugdzorg op de boerderij: hoe meer, hoe beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jeugdzorg-op-de-boerderij-hoe-meer-hoe-beter-1.htm" }, "lead": "Kinderen en tieners met gedragsproblemen hebben baat bij opvang op een boerderij. Een jeugdzorgboer biedt opvang in een natuurlijke en rustgevende omgeving. Jeugdigen ontwikkelen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Hoe vaker ze er komen, hoe beter het effect.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/1/cid598986_Web%252072%2520DPI-shutterstock_144764989_kinderboerderij_geit.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-02T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599261", "title": "Leertraject voor zorgboeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leertraject-voor-zorgboeren-1.htm" }, "lead": "Hoe kun je zorgboeren helpen bij hun ontwikkeling? Een ontwikkeld leertraject, bedoeld voor begeleiders, beschrijft hoe zorgboeren in vier bijeenkomsten een toekomstplan voor hun bedrijf kunnen ontwikkelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/6/cid599261_child-375065_1280.jpg", "width": 1280, "height": 856, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_onderwijs", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596252", "title": "Zorgboerderij: wat vindt de cliënt zélf?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorgboerderij-wat-vindt-de-client-zelf-1.htm" }, "lead": "Begeleiders en cliënten van zorgboerderijen zijn het niet altijd eens over de mate waarin de cliënt vooruitgaat. Dit is te lezen in een rapport over de effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/9/cid596252_geit-aan-de-fles-Thinkstock.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-09-26T12:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_gezelschapsdieren", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }