{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600757", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Drie systemen om een peenrug op te bouwen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-systemen-om-een-peenrug-op-te-bouwen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600757, "identifier": "mediaitem_600757", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-systemen-om-een-peenrug-op-te-bouwen-1.htm", "title": "Drie systemen om een peenrug op te bouwen", "lead": "Voor de teelt van peen moet je een goede rug opbouwen. De grond moet goed verkruimeld zijn, maar niet te fijn. Omdat veel peentelers zich afvragen wat de beste manier is om zo'n rug op te bouwen, is een demonstratieproject uitgevoerd met drie systemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/4/d/cid600757_peenrug_still_youtube.jpg", "width": 1906, "height": 1069, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Peen teel je in ruggen van grond. Een goede peen rug zorgt ervoor dat de wortel ongestoord kan groeien. De grond moet redelijk goed verkruimeld zijn, maar mag weer niet te fijn zijn, want dat komt de bewaarkwaliteit niet ten goede. Voor de kieming moet de vochtvoorziening goed zijn. Daarom wordt een rug soms licht aangedrukt.<\/p>

Drie systemen<\/h2>

Om te laten zien op welke manieren je een peenrug op kunt bouwen, voerde onderzoeks- en adviesbureau Delphy op de Broekemahoeve bij Lelystad een demonstratieproject uit met drie systemen om een peenrug op te bouwen. Er werd gebruik gemaakt van een rotorkopeg met een ruggenvormer, de Twin Rotor en de Grimme ruggenfrees met wortelset. Vakblad LandbouwMechanisatie doet verslag van dit project in het artikel 'Peenrug opbouwen<\/a>'.<\/p>

Frees<\/h2>

De rotorkopeg zorgt ervoor dat de rug niet te fijn van opbouw is. Die kopeg met rugvormer is geschikt voor wat zwaardere en stuggere klei. Je krijgt er voldoende losse grond mee. De Twin Rotor is een nieuw concept met een extra frees met kleine haken die het bovenste laagje van de rug nog eens freest. Je krijgt zo een fijnere bovenlaag terwijl de rug van binnen niet te fijn is. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

De artikelen in LandbouwMechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Landbouwmechanisatie aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: Still YouTube <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897508, "identifier": "element_18897508", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Peenrug opbouwen: achtergrond<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelt van biologische peen in NKG<\/a>, nieuwsbrief Wageningen UR, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Peen<\/a>, teelthandleiding voor biologisch geteelde gewassen, 2004", "indentlevel": 0 }, { "item": "Teelt van peen<\/a>, teelthandleding Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 1991", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897514, "identifier": "element_18897514", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Demonstratie rugopbouw peenruggen - diverse opties en technieken<\/a>, Landbouwfilmpjes YouTube", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }