{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601239", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Dossier beweiding bijgewerkt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dossier-beweiding-bijgewerkt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601239, "identifier": "mediaitem_601239", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dossier-beweiding-bijgewerkt-1.htm", "title": "Dossier beweiding bijgewerkt", "lead": "Beweiding is een actueel onderwerp in de Nederlandse melkveehouderij. Het dossier Beweiding van Groen Kennisnet is geactualiseerd met onder andere nieuw lesmateriaal, en de vernieuwde brochure en bemestingsschema’s ‘Nieuw Nederlands Weiden’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601239_Web%252072%2520DPI-IMG_6112.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-24T16:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Goed graslandbeheer vraagt vakmanschap. Maar er wordt ook nog steeds nieuwe kennis ontwikkeld en er komen nieuwe hulpmiddelen beschikbaar om dat vakmanschap te versterken. De nieuwste kennis over weidegang is ontsloten in het dossier Beweiding <\/strong>dat nu is geactualiseerd én aangevuld. Het dossier is opgedeeld in drie hoofdthema's: lesmateriaal, feedwedge bij omweiden en Nieuw Nederlands Weiden.<\/p>

Docentendag 'De nieuwe generatie graslandboeren'<\/h2>

Op dinsdag 15 september is door het lectoraat Grasland en Beweiding<\/a> een docentendag<\/a> georganiseerd. Op deze dag werd er gekeken naar toekomst- en doelgericht graslandbeheer tijdens een bezoek aan de Beste Graslandboer 2019 Auke Spijkerman. Aan het einde van de middag werd de syllabus 'Grassland use in Europe - a syllabus for young farmers<\/a>’ uitgereikt. Deze is gemaakt in het Europese project Inno4Grass<\/a>. Dit project gaat over innovaties rondom grasland voor bijvoorbeeld het verhogen van de graslandproductie of het stimuleren van de diversiteit.<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

De bovengenoemde syllabus is opgenomen in het dossier onder lesmateriaal. Verder is het lesmateriaal geactualiseerd met een e-learning beweiding en leermateriaal van Inno4Grass in de vorm van powerpoints<\/a> en video's<\/a> . <\/p>

De Basisbundel Beweiding was al beschikbaar en staat onder lesmateriaal. De Basisbundel bevat een set powerpoints met actuele kennis die een vakbekwaam beweider moet beheersen. De bundel wordt gebruikt door (weide)docenten, weidecoaches en weideadviseurs. <\/p>

Feedwedge bij omweiden<\/strong><\/h2>

De Feedwege helpt bij beslissingen om de weide efficiënt en optimaal te benutten. Het is een monitoringsinstrument voor het grasaanbod bij omweiden. Het optimaliseren van omweiden, stripgrazen en rantsoenweiden komen aan bod. <\/p>

Nieuw Nederlands Weiden<\/strong><\/h2>

Nieuw Nederlands Weiden is een concept om op een eenvoudige en overzichtelijke manier goed te kunnen weiden. Nieuw Nederlands Weiden (NNW)<\/a> is in 2018 door de Stichting Weidegang geïntroduceerd voor melkveehouders die eenvoudig en goed willen weiden, maar niet veel tijd willen besteden aan weiden. Met dit systeem combineer je een hogere vers grasopname met een goede melkproductie. <\/p>

Aangevuld bij dit thema zijn de vernieuwde brochure<\/a> en het bemestingsschema <\/a>. Hierin staan vijf ‘standaard’voorbeelden om melkveehouders te helpen op een eenvoudige en goede manier hun bedrijf in te richten.<\/p>" } , { "id": 18911356, "identifier": "element_18911356", "type": "text", "title": "Dossier Beweiding", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911360, "identifier": "element_18911360", "type": "text", "title": "Dossier Beweiding", "url": "", "html": "" } , { "id": 18911362, "identifier": "element_18911362", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Lectoraat Grasland en Beweiding<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Inno4Grass<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw Nederlands Weiden<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Docentendag ‘De nieuwe generatie graslandboeren’<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18911368", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601185", "title": "Vernieuwde brochure Nieuw Nederlands Weiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-brochure-Nieuw-Nederlands-Weiden-1.htm" }, "lead": "Het Nieuw Nederlands Weiden is een overzichtelijk systeem voor melkveehouders die weidegang willen toepassen maar er niet te veel tijd aan willen besteden. Een vernieuwde brochure geeft voorbeelden voor verschillende bedrijfssituaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/1/cid601185_cows-5381601_1280.jpg", "width": 1000, "height": 723, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601147", "title": "Grasopbrengst stagneert al jaren, maar verbetering is mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grasopbrengst-stagneert-al-jaren-maar-verbetering-is-mogelijk-1.htm" }, "lead": "De opbrengst van een hectare mais groeit jaarlijks, maar die van grasland stagneert die al jaren. Lagere stikstofbemesting is een verklaring voor die stagnerende opbrengst. Maar toch zijn er mogelijkheden om de grasopbrengst te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/4/cid601147_Wiersen_IMG_5661.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601266", "title": "Tips voor kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Kruidenrijk grasland staat bij veehouders in de belangstelling. Het graslandbeheer moet anders: je moet sturen op kruiden, met minder kunstmest. Er is echter nog geen strak teeltplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/d/cid601266_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601433", "title": "Triple Dairy cursussen voor de melkveehouder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Triple-Dairy-cursussen-voor-de-melkveehouder-3.htm" }, "lead": "Triple Dairy heeft in samenwerking met Groen Kennisnet een nieuwe cursusomgeving voor de melkveehouder ontwikkeld. In de online omgeving vind je verschillende kennisdossiers en kun je deelnemen aan een van de cursussen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/b/cid601433_Bles_2020_07_Triple_Dairy_flyer%2520Variant%25202.png", "width": 595, "height": 420, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }