{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601496", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Doordachte aanpak van eikenprocessierups", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doordachte-aanpak-van-eikenprocessierups-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601496, "identifier": "mediaitem_601496", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doordachte-aanpak-van-eikenprocessierups-1.htm", "title": "Doordachte aanpak van eikenprocessierups", "lead": "De beheersing van overlast van de eikenprocessierups vraagt een systematische, doordachte aanpak. Het begint met risico-inventarisatie en preventie. Bij bestrijding is communicatie een belangrijk aandachtspunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/0/cid601496_613px-Thaumetopoea_processionea_03_sel.jpg", "width": 613, "height": 442, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de zomer van 2019 werd duidelijk dat de eikenprocessierups voor overlast kan zorgen. Duizenden mensen gingen die zomer met klachten naar de huisarts. Ook voor deze zomer wordt door het Kennisplatform Eikenprocessierups overlast verwacht. Voor een goede aanpak werd in september vorig jaar de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups<\/a> bijgesteld. In een artikel in Stadswerk<\/a> zet Joop Spijker de aandachtspunten uit die leidraad op een rij. De aanpak bestaat uit vijf stappen: risico-inventarisatie, preventie, monitoring, bestrijding en communicatie.<\/p>" } , { "id": 18919180, "identifier": "element_18919180", "type": "text", "title": "Leidraad beheersing eikenprocessierups", "url": "https://edepot.wur.nl/509458", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Bij risico-inventarisatie kijk je vooral naar plaatsen waar veel Europese eikensoorten voorkomen. Het risico is hoog wanneer er veel mensen wonen, passeren of recreëren. Ook de aanwezigheid van landbouwhuisdieren is een risicofactor. <\/p>

Preventie<\/h2>

Bij preventie kun je denken aan een lange termijnoplossing door voor een meer gevarieerder bomenbestand te kiezen. Op korte termijn kun je natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleren, denk aan sluipwespen, gaasvliegen en insectenetende broedvogels. Je kunt die natuurlijke vijanden stimuleren door te werken aan bloemrijk bermbeheer of door nestkasten op te hangen. Gedurende het seizoen kun je de ontwikkeling van de eikenprocessierups volgen door feromoonvallen te gebruiken.<\/p>

Bestrijding<\/h2>

Voor bestrijding zijn er verschillende mogelijkheden. Preventief kun je biologische middelen inzetten. Er is een middel op basis van een bacteriepreparaat (Bacillus thuringiensis<\/em>, merknaam Xentari). Een andere middel werkt op basis van insectenparasitaire aaltjes (Steinernema feltiae<\/em>). Voor beide middelen geldt dat je wel rekening moet houden met eventuele aanwezigheid van andere beschermde vlindersoorten, want die worden ook gedood.<\/p>

Communicatie<\/h2>

Wat geen zin heeft, is het gebruik van plasticofolie of plakstrips, zo benadrukt het Kennisplatform Processierups<\/a>. Op het moment dat er aantastingen zijn kun je curatieve maatregelen nemen zoals het opzuigen van rupsennesten. En bij hoge plaagdruk kun je waarschuwingsborden plaatsen om passanten te informeren.<\/p>

De Vlinderstichting heeft onlangs onderzocht welke bestrijdingsmethoden door gemeenten ingezet worden<\/a>. De stichting concludeert dat de huidige bestrijding lokaal een chaos is en dringt daarom aan op regie vanuit het ministerie<\/a>. <\/p>

Communicatie is bij bestrijding een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen medewerkers moeten op de hoogte zijn van de risico’s om de benodigde beschermingsmiddelen toe te passen. Ook toezichthouders, bewoners en passanten moeten worden geïnformeerd. De gemeente kan hier een rol in spelen. <\/p>" } , { "id": 18919182, "identifier": "element_18919182", "type": "text", "title": "Artikel over de leidraad in Stadswerk", "url": "https://edepot.wur.nl/522009", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wikimedia Laurier<\/a> / CC BY-SA<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919186, "identifier": "element_18919186", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Leidraad beheersing eikenprocessierups uitgebracht. De EPR<\/a>, artikel Stadswerk april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leidraad beheersing eikenprocessierups<\/a>, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Overzicht toegepaste methoden door gemeenten<\/a>, Vlinderstichting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plakstrips en folie ongewenst als bestrijding van de eikenprocessierups<\/a>, Nature Today 17 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919192, "identifier": "element_18919192", "type": "text", "title": "Dossier Eikenprocessierups", "url": "", "html": "" } , { "id": 18919194, "identifier": "element_18919194", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisplatform Processierups<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik geen folie of plakstrips<\/a>, Kennisplatform Processierups 18 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oproep aan de minister: regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups<\/a>, Nature Today 20 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919199", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601273", "title": "Bestrijding eikenprocessierups met nematoden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bestrijding-eikenprocessierups-met-nematoden-1.htm" }, "lead": "In de zomers van 2018 en 2019 zorgde de eikenprocessierups voor veel klachten. Met insectenparasitaire aaltjes kun je die rupsen bestrijden. Een doding van 95% is mogelijk, mits je de bestrijding goed uitvoert.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/5/9/cid601273_IMG_1884.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601418", "title": "Eerste processierups uit het ei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Eerste-processierups-uit-het-ei-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups zorgde in de zomer van 2019 voor veel overlast. Ook in 2020 zal de rups voor overlast zorgen. Op maandagmorgen 6 april kwamen de eerste rupsen uit het ei, meldt het kenniscentrum Processierups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/7/cid601418_974px-Thaumetopoea_processionea_DSC08424rc_G.Hagedorn.jpg", "width": 974, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595263", "title": "Eikenprocessierups: ook risico voor dieren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Eikenprocessierups-ook-risico-voor-dieren-1.htm" }, "lead": "De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast dit jaar, meer dan voorgaande jaren. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/b/cid595263_Thaumetopoea_processionea_Eikenprocessierups-Luc%2520Hoogenstein_Wikimedia_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-16T21:53+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T18:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "dww_gezelschapsdieren", "dww_gezelschapsdieren_overig", "dww_honden", "dww_katten", "dww_paarden", "dww_productiedieren_overig" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Diergezondheid, Gezelschapsdieren", "target_audience_abstract": "Dierverzorger", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }