{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601318", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Doorbraak van vleesloze hamburger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doorbraak-van-vleesloze-hamburger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601318, "identifier": "mediaitem_601318", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doorbraak-van-vleesloze-hamburger-1.htm", "title": "Doorbraak van vleesloze hamburger", "lead": "2019 was het jaar van de doorbraak van de vleesloze hamburger. Die vleesloze burger blijkt vooral te worden gegeten door flexitariërs voor wie klimaatoverwegingen belangrijke motieven zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij de productie van vleesvervangers minder broeikasgassen wordt uitstoten dan bij rundvlees.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/0/cid601318_hamburger-494706_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het jaar 2019 was het jaar van de doorbraak van de vleesloze hamburger, schrijft vakblad VeeteeltVlees in een artikel<\/a>. Zo zette het bedrijf Beyond Meat met succes de vleesloze burger ‘Beyond Burger’ wereldwijd op de kaart. De aandelen van het bedrijf stegen. In België werd de GreenwayBurgers geïntroduceerd en in Nederland introduceerde de Vegetarische Slager de Mc2 NoBeef Burger.<\/p>

Broeikasgasuitstoot<\/h2>

De meeste kopers van de vleesloze burgers zijn geen vegetariërs, zo blijkt uit diverse onderzoeken, maar flexitariërs die dierlijke en plantaardige producten afwisselen. Voor vegetariërs is dierenleed een belangrijk motief om geen vlees te eten, voor flexitariërs zijn vooral klimaatoverwegingen belangrijke motieven. Want vleesalternatieven hebben over het algemeen een beter milieuprofiel dan vlees, als je kijkt naar broeikasgasuitstoot, waterverbruik en landgebruik.<\/p>

Uit het rapport 'Milieueffecten van vlees en vleesvervangers<\/a>' van Blonk Consultants uit 2017 blijkt dat de broeikasgasemissies voor hamburgeralternatieven schommelen rond de 3 kg CO₂-equivalent per kg product. Als je het bodemgebruik meerekent, kun je er een halve kg CO₂-eq bij optellen. Voor hamburgers van rundvlees komt de broekasgasemisie op 22 kg CO₂-eq of bijna 25 kg CO₂-eq als je het bodemgebruik meerekent. <\/p>

Waterverbruik<\/h2>

Ook het watergebruik van vleesvervangers is veel lager: 50 liter per kg product, terwijl dat bij rundvlees zo'n 430 liter per kg product bedraagt. En het landgebruik van vleesvervangers ligt op zo'n 5 m² per kg product tegenover 30 m² per kg rundvlees.

In het artikel is een infographic opgenomen die duidelijk maakt wat de milieueffecten zijn van verschillende vleesvervangers in vergelijking met rundvlees.<\/p>" } , { "id": 18913693, "identifier": "element_18913693", "type": "text", "title": "Download artikel met infographic", "url": "https://edepot.wur.nl/515328", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Niek Verlaan<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913697, "identifier": "element_18913697", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Het jaar van de vleesloze burger<\/a> artikel VeeteeltVlees februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kwantificering van de effecten van verschillende maatregelen op de voetafdruk van de nederlandse voedselconsumptie<\/a>, Planbureau voor de Leefomgeving 201", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een nieuwe balans in ons (eiwit)dieet : consumentenkijk op vleesvervangers en kweekvlees<\/a>, Wageningen Economic Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Milieueffecten van vlees en vleesvervangers<\/a>, rapport Blonk Consultants 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913703, "identifier": "element_18913703", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veranderend eetpatroon, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913707", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600685", "title": "Vleesonderzoekers denken na over vleesvervangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleesonderzoekers-denken-na-over-vleesvervangers-1.htm" }, "lead": "Op een internationaal vleescongres van afgelopen zomer was er niet alleen aandacht voor vleesproductie. Ook werd er in het programma aandacht besteed aan vleesvervangers, duurzaamheid en gezondheidsaspecten van vlees.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/5/cid600685_food-3325064_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600920", "title": "Is vlees eten het nieuwe roken?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Is-vlees-eten-het-nieuwe-roken-1.htm" }, "lead": "Eén van de conclusies uit het recent uitgegeven IPCC klimaatrapport is dat het aanpassen van ons dieet bij kan dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met name het minderen van vleesconsumptie zou een stap in de goede richting zijn. Professor Leroy en Het Vlaams Instituut Gezond Leven over of vlees nog past in een evenwichtig dieet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/d/cid600920_shutterstock_269932_supermarkt_vlees.jpg", "width": 4950, "height": 3948, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601487", "title": "Werken aan de juiste 'bite' van vleesvervangers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Werken-aan-de-juiste-bite-van-vleesvervangers-1.htm" }, "lead": "Nederlandse consumenten vervangen vlees steeds vaker door plantaardige vleesvervangers. De acceptatie van die vleesvervangers hangt samen met smaak en een juiste bite. Je kunt de structuur van vleesvervangers verbeteren met hydrocolloïden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/f/cid601487_shutterstock_145198912_vleesvervanger_soja.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }