{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601467", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Doelgericht groenbemesters toepassen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doelgericht-groenbemesters-toepassen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601467, "identifier": "mediaitem_601467", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Doelgericht-groenbemesters-toepassen-1.htm", "title": "Doelgericht groenbemesters toepassen", "lead": "Groenbemesters staan in de landbouw volop in de belangstelling. Ze worden meestal toegepast om de bodem te verbeteren maar je kunt ze ook doelgericht toepassen om aaltjes te bestrijden. Doelgericht kiezen was het thema tijdens de groenbemestersdag van 24 juni 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/3/cid601467_groenbemesters_jn.JPG", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Groenbemesters worden toegepast ter verhoging van het organische stofgehalte in de bodem, om de bodemstructuur te verbeteren of een voor een betere mineralenvoorziening van het volggewas. Je kunt zo ook doelgericht toepassen om aaltjes te onderdrukken, om de gevolgen van wind- of watererosie te beperken of je kunt het gewas inzetten als voedergewas.<\/p>

Aaltjesbestrijding<\/h2>

Op de groenbemestersdag die op 24 juni 2020 - die anders dan de dag in 2019 - online was te volgen, was 'Doelgericht kiezen' het thema. In twee verschillende video's, een voor toepassing van groenbemesters op zandgrond en een voor toepassing op kleigrond, belichten verschillende onderzoekers de mogelijkheden.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Hoe kun je groenbemesters inzetten om het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi<\/em>) of het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans<\/em>) te bestrijden? En hoe pas je groenbemesters op kleigrond toe bij aardappelteelt in gereduceerde grondbewerking of in een graanstoppel.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Handboek<\/h2>

In vier filmpjes geven verschillende leveranciers hun visie over de inzet van groenbemesters. Meer informatie vind je in het dossier Groenbemesters of het handboek Groenbemesters<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Jan Nijman)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918282, "identifier": "element_18918282", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Video's Groenbemestersdag<\/a> 24 juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doelgericht kiezen van groenbemesters op zandgrond - Groenbemesterdag 2020<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Doelgericht kiezen van groenbemesters op kleigrond - Groenbemesterdag 2020<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "De groenbemesterkeuze volgens Vandinter Semo<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "De groenbemesterkeuze volgens Limagrain<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bodemverbetering met BEST4SOIL<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Groenbemesters kiezen volgens CZAV & Vitelia<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "De groenbemesters van Agrifirm<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Handboek Groenbemesters<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918293, "identifier": "element_18918293", "type": "text", "title": "Dossier Groenbemesters", "url": "", "html": "" } , { "id": 18918295, "identifier": "element_18918295", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Groenbemesterdag ‘Doelgericht kiezen’ online uitzending<\/a>, Akkerwijzer", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918299", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601205", "title": "Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Acht-videos-over-aanpak-maiswortelknobbelaaltje-1.htm" }, "lead": "Een besmetting met het (bedriegelijk) maiswortelknobbelaaltje kan grote financiële gevolgen hebben voor de telers van diverse akkerbouwgewassen De aanpak ervan is lastig. Acht video's geven uitleg om deze aaltjes beter te kunnen beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/e/cid601205_chitwoodii_onderzoek_still_YouTube.JPG", "width": 1393, "height": 934, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600637", "title": "Inzaai van vanggewassen na maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzaai-van-vanggewassen-na-mais-1.htm" }, "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Gelijkzaai is volgens onderzoeker Brigitte Kroonen de beste methode van inzaai.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/4/cid600637_traktor-1234482_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600934", "title": "Onderwijsmateriaal over groenbemesters beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsmateriaal-over-groenbemesters-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem. Voor het onderwijs geeft het nieuwe dossier ‘Groenbemesters’ informatie in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentaties en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/2/cid600934_shutterstock_256583308_gras_wortels_88188c91_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }