{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600422", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Documentaire over de kloof tussen boer en burgers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Documentaire-over-de-kloof-tussen-boer-en-burgers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600422, "identifier": "mediaitem_600422", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Documentaire-over-de-kloof-tussen-boer-en-burgers-1.htm", "title": "Documentaire over de kloof tussen boer en burgers", "lead": "Er lijkt een kloof te bestaan tussen boeren en burgers. Marieke de Man, zelf boerendochter, snapt niet waarom de agrarische sector steeds in zo'n kwaad daglicht wordt gesteld. Samen met Maarten van Blokland maakte ze een documentaire.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/5/cid600422_95874279.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Waarom wordt de melkveehouderij in zo'n kwaad daglicht gesteld, vraagt boerendochter Marieke de Man zich af. Ze duikt met klasgenoot Maarten van Blokland, die zelf geen agrarische achtergrond heeft, in elkaars leefwereld. Ze willen weten waarom er tussen boer en burgers soms zo'n kloof is. Ze spreken boeren, politici, mensen uit de agrarische sector en jongeren die boer willen worden.<\/p>

Boerenleven<\/h2>

Marieke de Man zegt - terwijl ze zich voorstelt in de documentaire<\/a> - dat ze altijd wat terughoudend was om over haar agrarische achtergrond te vertellen. Ze was bang voor onbegrip. En Maarten van Blokland zegt eigenlijk niet zo veel te weten over het boerenleven. Burgers weten weinig van de agrarische sector, zo blijkt uit de documentarie.<\/p>

Pr-probleem<\/h2>

Carolline van der Plas, initiatiefneemster van van Boerenburgertweet, constateert dat de agrarische sector een pr-probleem heeft. Burgers weten gewoon weinig van de sector en door de opkomst van sociale media wordt de negatieve beeldvorming versterkt. Bovendien zijn er steeds minder journalisten met landbouwkennis, zegt ze. Boeren moeten daarom zelf wat doen.<\/p>

Melkveebedrijf<\/h2>

Om de boerensector wat beter te leren kennen werkt Van Blokland een paar dagen mee op het melkveebedrijf van Adrian en Annely Langereis in Ten Boer. Hij werkt mee, geeft biest aan kalfjes en ziet dat een koe kalft. En Langereis laat hem de plasdraszone zien die hij op zijn land heeft aangelegd voor de weidevogels. Een boer is onderdeel van het landschap, en weidevogels horen er ook bij, zo zegt Langereis.<\/p>

Politiek<\/h2>

De Man verkent hoe politici denken over de kloof. Maurits von Martels, zelf boer en Tweede Kamerlid, vindt dat er in de Tweede Kamer te veel mensen zitten die niet weten waarhet over gaat. Dat zie je bij discussie over dierenaantallen. Hij pleit daarom voor meer boerenverstand in de Tweede Kamer.<\/p>

Het lukt Marieke de Man heel kort met Marianne Thieme te spreken. Die zegt desgevraagd dat er een behoorlijk grote kloof tussen boer en burgers is. Er is bij bugers geen begrip voor de manier waarop dieren worden gehouden. Ze constateert dat er crisis is. Ze vindt het de verantwoordelijkheid van boer burgers en overheid om daar uit te komen, en dat je het niet alleen aan de markt moet overlaten.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Adviseur René Schepers vindt niet dat er een echte kloof is. Er zijn immers veel bruggen. Boeren organiseren open dagen en leggen uit wat ze doen. Toch doen ze het nog niet goed. Boeren en burgers zijn nog een beetje vervreemd van elkaar.

Aan het slot van de documentaire constateert Maarten van Blokland dat hij boeren beter is gaan begrijpen. En Marieke de Man ziet dat boeren zich beter moet laten horen. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887521, "identifier": "element_18887521", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De kloof tussen boer en burger<\/a>, documentaire De Boer op", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Hetze tegen boer en tuinder vind ik onterecht’ : in gesprek<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van erf tot erf: interviews met boeren<\/a>, Milieudefensie, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De kloof tussen boeren & burgers in Friesland<\/a>, studentenverslag Van Hall Larenstein, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kloof agrarische sector en groot publiek: feit of fictie?<\/a> Wageningen University & Research, 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887528, "identifier": "element_18887528", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Boeren op social media<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoog tijd voor een agro-ecologische revolutie?<\/a> nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Kom over de brug!': boer en burger als partner<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }