{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600778", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Docenten willen aan de slag met natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docenten-willen-aan-de-slag-met-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600778, "identifier": "mediaitem_600778", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docenten-willen-aan-de-slag-met-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Docenten willen aan de slag met natuurinclusieve landbouw", "lead": "Natuurinclusieve landbouw leeft in het onderwijs. Tijdens een drukbezochte onderwijsdag – de tweede dag van een tweedaags congres over natuurinclusieve landbouw – maakten docenten kennis met diverse aspecten van natuurinclusieve landbouw. Docenten willen aan de slag met het thema. Er is vooral behoefte aan lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/c/cid600778_Greener_Future-3_lr.jpg", "width": 1095, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-17T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_groenpact", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

We moeten van productiegerichte naar een meer productiemiddelgerichte landbouw, zegt Jan Willem Erisman. In zijn inleiding<\/a> tijdens de onderwijsdag van het tweedaagse congres Natuurinclusieve Landbouw op 27 en 28 november in Kamerik maakt hij duidelijk wat hij onder natuurinclusieve landbouw verstaat: een landbouw die ecologie als basis neemt om voldoende en gezond voedsel te produceren. Zo’n landbouw is gebaseerd op vier pijlers: functionele agrobiodiversiteit en de bodem, landschapselementen, regionale diversiteit en specifieke soorten.<\/p>

Biodivers boeren<\/h2>


Het tweedaagse congres bestond uit een symposium op 27 november met als titel ‘De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' en een onderwijsdag die vooral bedoeld was voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs. Tijdens de eerste dag presenteerde Erisman – hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut – samen met Rosemarie Slobbe van het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving het boek 'Biodivers boeren – De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf'. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Minister Carola Schouten. Dat boek, met tal van voorbeelden van natuurinclusieve bedrijfsvoering, biedt inspiratie voor ondernemers, onderwijs, beleidsmedewerkers en burgers. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Lesmateriaal<\/h2>

Tjalling Huisman van Hogeschool Van Hall Larenstein presenteerde in zijn inleiding<\/a> de resultaten van een enquête die onder docenten van de groene mbo- en hbo-instellingen is gehouden. Uit die resultaten blijkt dat de docenten graag met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag willen met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen. <\/p>

De ruim honderd docenten die de enquête invulden, zien natuurinclusieve landbouw niet als een politieke gril. Ze vinden dat het een belangrijke rol speelt in een toekomstgerichte landbouw. Maar bij studenten leeft het nog niet breed. De docenten hebben een sterke behoefte aan bruikbare informatie over natuurinclusieve landbouw voor de lessen. Een regionale invalshoek bij de ontwikkeling van het materiaal wordt hierin heel belangrijk gevonden.

Tijdens de onderwijsdag gaven een aantal sprekers aanzet voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder werd ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten. Alle presentaties van de
onderwijsdag op 28 november<\/a> zijn beschikbaar, evenals de presentaties van het symposium op 27 november.<\/a> Van de onderwijdag is ook een videoimpressie<\/a> gemaakt. <\/p>" } , { "id": 18898038, "identifier": "element_18898038", "type": "text", "title": "Alle presentaties van de onderwijsdag", "url": "https://edepot.wur.nl/509003", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Het tweedaagse congres werd georganiseerd door het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein.<\/p><\/p>

(Bron foto: Vogelbescherming<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898042, "identifier": "element_18898042", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Presentaties 27 november 2019<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Presentaties 28 november 2019<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat is natuurinclusieve (kringloop) landbouw?<\/a> - Jan Willem Erisman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw: Samen aan de slag in het onderwijs - Astrid Manhoudt<\/a>, Angela Groothuizen, Rosemarie Slobbe, Tjalling Huisman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Strokenteelt en landschapselementen<\/a> - Dirk van Apeldoorn, Arjen van Buuren", "indentlevel": 1 }, { "item": "Gebiedsgerichte werken als kans voor natuurinclusief boeren<\/a> - Udo Prins", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kennisdeling op polderniveau; met en door weidevogelboeren <\/a>- Celine Roodhart", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kennis van natuurinclusieve verdienmodellen in de praktijk<\/a> - Marijke Dijkshoorn en Nico Polman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Natuurportaal<\/a> - Herman Janssen", "indentlevel": 1 }, { "item": "Groen Kennisnet als bron voor lesmateriaal natuurinclusieve landbouw<\/a> - Jan Nijman, Bert van der Schaaff", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bridging the Think-Do Gap: A method for facilitating transitions toward NIL<\/a> - Blair van Pelt", "indentlevel": 1 }, { "item": "Einde programma- Prijsvraag en -uitreiking <\/a>- Ralph Smits", "indentlevel": 1 } ] } , { "id": 18898056, "identifier": "element_18898056", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "'Biodivers boeren - De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf'<\/a>, bestelinformatie", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Videoimpressie Onderwijdag Natuurinclusieve Landbouw<\/a>, Vogelbescherming", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898063", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600751", "title": "Grutsk: film over de toekomst van de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grutsk-film-over-de-toekomst-van-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "De film 'Grutsk' - waarin zes melkveehouders worden geportretteerd - laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap, de natuur en maatschappelijke acceptatie. De film ging op 7 november 2019 in première.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/c/cid600751_Screenshot_2019-12-10_Grutsk_YouTube.png", "width": 1036, "height": 529, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-10T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600761", "title": "Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-3.htm" }, "lead": "Docenten van de groene mbo en hbo opleidingen in Nederland willen graag samen met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen. Ze zijn er van overtuigd dat dit helpt bij het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Nederland. Integratie van het thema in bestaande vakken is daarvoor de basis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/d/cid600761_mei2017-Leeuwarden-dairycampus-49.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T09:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_kcnl" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kcnl" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600732", "title": "Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Omdat de roep vanuit de maatschappij om een meer duurzame landbouw steeds sterker wordt, groeit de belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Maar de omvorming is soms lastig. Mogelijke toekomstbeelden als inspiratie kunnen helpen in de discussie over wat natuurinclusieve landbouw is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/4/cid600732_screenprint-website-wur.jpg", "width": 830, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601004", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van niche naar mainstream", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-van-niche-naar-mainstream-1.htm" }, "lead": "Verschillende ondernemers hebben de laatste jaren laten zien dat natuurinclusieve landbouw mogelijk is, maar vaak is deze gericht op een nichemarkt. Om op te schalen naar mainstream is meer nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/2/cid601004_shutterstock_1267292_landbouw_oogst.jpg", "width": 835, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }