{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600451", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Discussiepatronen in de fipronil-affaire", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussiepatronen-in-de-fipronil-affaire-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600451, "identifier": "mediaitem_600451", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussiepatronen-in-de-fipronil-affaire-1.htm", "title": "Discussiepatronen in de fipronil-affaire", "lead": "Als vervolg op de fipronil-affaire ontstonden op diverse forums discussies over hoe deze crisis kon gebeuren. De studente Kelly Hoogkamer analyseerde die discussies en zag vier groepen forumdeelnemers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/2/cid600451_shutterstock_282984029_lab_eieren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nadat in juli 2017 bekend werd dat het bedrijf ChickFriend pluimveestallen ontstmette met het verboden middel, ontstond er in de maatschappij veel onrust en schade in de pluimveehouderij. Leghennenhouders moesten hun kippen laten ruimen of de eieren mochten niet verhandeld worden. Online werd op internetfora heftig gediscussieerd over de vraag hoe dit kon gebeuren. Wie is verantwoordelijk? De pluimveehouders? ChickFriend? De overheid of de NVWA?<\/p>

Discussiefora<\/h2>

De Wageningse studente Kelly Hoogkamer verdiepte zich voor haar studie in die discussie. Ze zocht naar patronen in de discussie. Welke groepen discussiedeelnemers zijn er onder pluimveehouders en onder burgers? Ze dook daarvoor in de discussies op vier forums: van Boerenbusiness, GeenStijl, Pluimveeweb en Radar. In haar thesis 'The Fipronil affair: who is responsible<\/a>?' komt ze tot vier groepen.<\/p>

Pluimveehouders<\/h2>

Onder pluimveehouders zijn er twee groepen, aldus Hoogenkamp: De groep 'Hoe konden we het weten' en de groep 'We zijn van de praktijk'. De eerste groep zijn de pluimveehouders die zeggen in vertrouwen te hebben gehandeld. Het bedrijf was legaal. Ze vertrouwden op de overheid.<\/p>

De tweede groep is de groep die zegt elke dag hard te werken. De autoriteiten als NVWA zijn ambtenaren die niet weten wat het is om elke dag tussen de kippen te staan. Ze constateren dat zij de schade ondervinden, terwijl autoriteiten die verantwoordelijk zijn niet snappen hoe groot de schade is.<\/p>

Burgers<\/h2>

Onder burgers ziet ze ook twee groepen. De groep 'We are down to earth', of de groep met beide benen op de grond. Zij vonden de fipronil-affaire paniekzaaierij. Het risico is klein en ze bleven gewoon eieren eten. De tweede groep is de groep 'We are (rightfully) distrustful', de groep die de intenties van de overheid wantrouwt: De overheid is laks in het beschermen van de volksgezondheid.<\/p>

Aan het slot van haar scriptie komt Hoogkamer met aanbevelingen hoe de relatie tussen de verschillende belanghebbenden kan verbeteren. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18888226, "identifier": "element_18888226", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "The Fipronil affair: who is responsible?: an analysis of online interactions about the Fipronil affair<\/a>, MSc-Thesis Wageningen University, augustus 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onderzoek fipronil in eieren<\/a>, Commissie onderzoek fipronil in eieren, juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18888229, "identifier": "element_18888229", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Fipronil-onderzoek: prioriteit voor voedselveiligheid<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fipronilschade 65 tot 75 miljoen euro<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten over fipronil in eieren<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }