{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601469", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Discussie over de eiwitmaatregel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-de-eiwitmaatregel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601469, "identifier": "mediaitem_601469", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-de-eiwitmaatregel-1.htm", "title": "Discussie over de eiwitmaatregel", "lead": "Landbouwminister Carola Schouten wil een limiet stellen aan de toegestane hoeveelheid eiwit in veevoer. Per september wil zij die voermaatregel invoeren om woningbouw mogelijk te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/9/cid601469_Web%252072%2520DPI-IMG_5633.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-08T11:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouders riskeren vanaf 1 september een boete van 2500 euro als ze krachtvoer gebruiken of op voorraad hebben met te veel eiwit. De landbouwsector is het oneens met de voorgestelde maatregelen<\/a>. De sector kwam zelf met oplossingen, maar die gaven volgens de minister te weinig garanties.<\/p>

Ammoniakreductie <\/strong><\/h2>

De maatregel moet een ammoniakreductie van 0,2 kiloton opleveren. De jaarlijkse stikstofuitstoot van de melkveesector is 280 kiloton. De maatregel draagt dus weinig bij aan het oplossen van het stikstofprobleem. De maatregel is bedoeld om 75.000 huizen te bouwen. Huizenbouw veroorzaakt ook maar weinig stikstofdepositie.<\/p>

Krachtvoer<\/strong><\/h2>

De minister wil een limiet op de toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer. Krachtvoer is het aanvullende voedsel voor koeien naast ruwvoer (bijvoorbeeld gras, snijmais of hooi). Eiwit bevat stikstof. Voer je koeien minder eiwit, dan zit er minder stikstof in de mest, urine of melk van de koe. <\/p>

Veel koeien krijgen een beetje meer eiwit dan ze eigenlijk nodig hebben. Universitair hoofddocent Jan Dijkstra, verbonden aan Wageningen University, schat in dat we koeien in Nederland gemiddeld zo'n 10% minder eiwit kunnen voeren, zonder dat dit een nadelig effect heeft op de melk(productie) of de gezondheid van koeien. Maar de situatie verschilt wel per bedrijf.<\/p>

Diergezondheid<\/strong><\/h2>

Boeren maken zich echter wel zorgen over de gezondheid van hun koeien. Volgens Dijkstra is dat terecht. “Door het eiwitniveau in krachtvoer te maximeren, ontneem je de veehouder een stukje vrijheid en vakmanschap om eiwit in het hele rantsoen te optimaliseren. Dat betekent dat koeien of kalveren die wat meer eiwit kunnen gebruiken het niet kunnen krijgen.” <\/p>

Reactie melkveehouders<\/strong><\/h2>

Melkveehouders voeren actie tegen deze maatregelen. Zo'n 40% van de melkveebedrijven krijgt volgens brancheorganisatie LTO last van de maatregelen. Dat zijn de boeren die afhankelijk zijn van krachtvoer. Bijvoorbeeld omdat de gewassen die daar groeien onvoldoende zijn voor een gebalanceerd dieet. Daarnaast kan het eiwitgehalte in het ruwvoer variëren. Dan is aanvulling met eiwitrijk krachtvoer nodig. Volgens Meulenbroek, voorzitter van de LTO-afdeling melkveehouderij, moeten melkveehouders nu kiezen tussen de diergezondheid of de wet. <\/p>

Minister Schouten is het hiermee oneens; volgens haar gaat ze met de huidige maatregelen niet door een ondergrens voor diergezondheid. Bovendien komt er hulp voor boeren die kunnen aantonen dat ze door een ondergrens heengaan.<\/p>

Stikstofconvenant?<\/strong><\/h2>

Als alternatief willen melkveehouders zelf de regie houden over het dieet van de koeien en beloven ze hun dieren 3% minder eiwit te voeren. Volgens Dijkstra kunnen melkveehouders het beste inschatten wat een dier nodig heeft om gezond te blijven. Wat hem betreft zou een stikstofconvenant met de melkveesector een betere oplossing zijn. Een stikstofconvenant geeft de boeren de vrijheid om - met hun vakmanschap - in het totale rantsoen tot de gewenste reductie te komen.” <\/p>

Het plan van de boeren heeft volgens minister Schouten geen juridische garantie.<\/p>" } , { "id": 18918355, "identifier": "element_18918355", "type": "text", "title": "Voorgestelde wijziging van de Regeling diervoeders 2012", "url": "https://edepot.wur.nl/521380", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918359, "identifier": "element_18918359", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "\tMinisteriele regeling tot wijziging van Regeling diervoeders 2012 in kader van stikstofcrisis <\/a> Kamerstuk 7 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof <\/a> Kamerbrief 7 mei 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918363, "identifier": "element_18918363", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Tijdelijke regeling krachtvoer voor melkvee in kader van stikstofaanpak<\/a>, Nieuwsbericht Rijksoverheid 6 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vragen over de tijdelijke veevoermaatregel<\/a> Aanpakstikstof.nl", "indentlevel": 0 }, { "item": "Jan Dijkstra in de media over minder eiwit in veevoer<\/a> Wageningen University", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veehouders roepen whatsapp op tot boycot eiwitmaatregel<\/a> Veeteelt.nl", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwitplan onverstandig volgens wetenschapper: \"Iedere koe is anders\"<\/a> Video RTV Oost", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof uit de stal strippen<\/a> Kennislink", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918371, "identifier": "element_18918371", "type": "text", "title": "Dossier stikstof", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18918373", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601372", "title": "Lager eiwitgehalte en gezonde koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lager-eiwitgehalte-en-gezonde-koeien-1.htm" }, "lead": "Het eiwitgehalte in het veevoer moet naar beneden zodat de uitstoot van stikstof vermindert. Deskundigen denken dat het gehalte omlaag kan door de krachtvoergift te verminderen en beter te bemesten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/1/cid601372_theo-leconte-ktkVUTzVMm8-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601392", "title": "Minister Schouten presenteert regels eiwitgehalten in krachtvoer voor melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-presenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voor-melkvee-1.htm" }, "lead": "Door het eiwitgehalte in het voer te beperken, moet de stikstofuitstoot door de melkveehouderij worden verminderd. Op 6 mei presenteerde Landbouwminister Carola Schouten een voorstel voor maximale eiwitgehalten in krachtvoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/a/cid601392_shutterstock_59326222_gedroogd_veevoer.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-06T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601065", "title": "Sturen op het eiwitgehalte in gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sturen-op-het-eiwitgehalte-in-gras-1.htm" }, "lead": "Het gehalte ruw eiwit in gras is een belangrijke kengetal voor de voederwaarde. Op zandgrond streven melkveehouders naar een wat hoger eiwitgehalte, terwijl op veengrond het eiwitgehalte soms te hoog is. Je kunt sturen op het eiwitgehalte met het maaimoment of de stikstofgift.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/1/cid601065_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601410", "title": "Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-ammoniakuitstoot-door-aanpassing-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/e/cid601410_cow-809637_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }