{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601831", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Digitale informatie over kabels en leidingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-informatie-over-kabels-en-leidingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601831, "identifier": "mediaitem_601831", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-informatie-over-kabels-en-leidingen-1.htm", "title": "Digitale informatie over kabels en leidingen", "lead": "Nadat je een KLIC-melding hebt gedaan, levert het Kadaster informatie over de aanwezige kabels en leidingen voor de locatie waar je gaat graven. Vanaf februari 2021 is die informatie alleen digitaal te raadplegen via een viewer of app.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/d/cid601831_shutterstock_1091067_NL_werk_flat.jpg", "width": 1024, "height": 740, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland ligt onder de grond zo'n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Het gaat om leidingen voor water of gas en kabels voor elektriciteit en dataverkeer. Om te voorkomen dat je die kabels en leidingen beschadigt, ben je wettelijk verplicht een melding te doen wanneer je machinaal graafwerk verricht: een Klic-melding.<\/a> Na een Klic-melding krijg je van het Kadaster informatie over de aanwezige kabels en leidingen op de graafplek. Vanaf februari 2021 is die informatie alleen nog digitaal beschikbaar. Vakblad Grondig legt in een artikel<\/a> uit hoe je die digitale informatie kunt raadplegen.<\/p>

Vectorbestand<\/h2>

Dat die informatie nodig is, blijkt uit het feit dat het nog te vaak niet goed gaat tijdens graafwerk. In 2019 waren er in Nederland 40.000 gevallen van graafschade, meldt het vakblad in het artikel. De directe schade bedroeg zo'n € 33 miljoen. Daarbij komen nog indirecte kosten door bijvoorbeeld stroomuitval of vertragingen bij de uitvoering van een project. <\/p>

Tot voor kort leverde het Kadaster gelaagde pdf's. Die kon je printen zodat je die informatie makkelijk mee kon nemen. Nadeel van de geprinte informatie was dat de informatie niet volledig was. Uitvoerders van graafwerk zijn verplicht alle informatie bij zicht te hebben, zoals  detailkaarten, brieven van netbeheerders, contactgegevens en schetsen van huisaansluitingen. Die informatie is vanaf februari 20201 digitaal beschikbaar via zogenaamde vectorbestanden die door het Kadaster geleverd worden. <\/p>

Viewer of app<\/h2>

Die vectorbestanden kun je lezen met een viewer of een app. De Klic-viewer van het Kadaster<\/a> is gratis en kun je online of op een pc raadplagen. Je kunt de informatie ook raadplegen op een smartphone of tablet via verschillende apps die door commerciële partijen worden aangeboden. In het artikel worden verschillende apps besproken.<\/p>

De verschillende apps bieden veel mogelijkheden. Zo kun je de informatie van het Kadaster combineren met eigen projectinformatie. Je kunt veldinformatie vastleggen met foto's en je kunt de informatie koppelen aan GIS-systeem zodat het inmeten makkelijker wordt. Verder bieden ze de mogelijkheid om calamiteiten te melden of te melden wanneer de ligging van kabels en leidingen afwijkt. <\/p>" } , { "id": 18928624, "identifier": "element_18928624", "type": "text", "title": "Artikel over digitale Klic-informatie", "url": "https://edepot.wur.nl/538023", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928627, "identifier": "element_18928627", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Van print naar digitaal : KLIC-beelden altijd compleet<\/a> Artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zorgvuldig grondroeren op het agrarisch bedrijf<\/a>, brochure Cumela 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Graafschades omlaag! : pakket maatregelen in stelling gebracht<\/a>, artikel Stadswerk Magazine 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kink in de kabel (3) : tien tips voor veilig graven rond kabels en leidingen<\/a>, artikel Grondig 2010", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kink in de kabel (2) : wie betaalt de rekening bij graafschade?<\/a> artikel Grondig 2010", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kink in de kabel : wie is verantwoordelijk voor graafschade?<\/a> artikel Grondig 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928634, "identifier": "element_18928634", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Klic-viewer<\/a>, Kadaster", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kabel & Leiding Overleg<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kabels en leidingen<\/a>, Agentschap Telecom", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928638, "identifier": "element_18928638", "type": "list", "title": "Apps", "url": "", "items": [ { "item": " GOconnectIT<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Blindguide<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geolantis <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klic-app<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928643", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601590", "title": "Stapsgewijze aanpak biedt ruimte in de ondergrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stapsgewijze-aanpak-biedt-ruimte-in-de-ondergrond-1.htm" }, "lead": "Het is druk in de bovenste laag van de grond onder de straat. Steeds meer partijen willen gebruik maken van de bodem voor de aanleg van bijvoorbeeld warmtenetten of glasvezel internet. Boomwortels of andere functies van de bodem komen in verdrukking. Met een gerichte aanpak kun je op zoek naar meer ruimte in de ondergrond.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/c/cid601590_site-3255854_1920.jpg", "width": 1024, "height": 682, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_loonwerk", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599888", "title": "Ondergronds boomonderzoek met grondradar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ondergronds-boomonderzoek-met-grondradar-1.htm" }, "lead": "Om de conditie van boomwortels te onderzoeken moet je ondergronds kijken. Dat kan door te graven, maar je loopt risico dat je wortels, kabels of leidingen vernielt. Je kunt ook een grondradar inzetten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/6/cid599888_roots-1164340_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }