{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601155", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Digitale Kennisbank Food: in drie klikken bij je bron", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-Kennisbank-Food-in-drie-klikken-bij-je-bron-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601155, "identifier": "mediaitem_601155", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-Kennisbank-Food-in-drie-klikken-bij-je-bron-1.htm", "title": "Digitale Kennisbank Food: in drie klikken bij je bron", "lead": "Actieve kennisdeling staat centraal bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Groen. Vanuit het praktijkcluster Food is een digitale kennisbank food ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/0/cid601155_Web%252072%2520DPI-shutterstock_65266009_voedingsindustrie_koek.jpg", "width": 800, "height": 519, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Die kennisbank food – bereikbaar via www.kennisbankfood.nl<\/a> – is essentieel om studenten in de voeding te kunnen opleiden, zo legt Esther Wouters uit. Zij is beheerder van de kennisbank. Ook voor vakmensen is zo’n kennisbank zinvol om te zorgen dat ze kunnen blijven functioneren in een sector met snelle veranderingen en veel technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk dat huidige en toekomstige medewerkers – de studenten – in de foodsector open staan voor nieuwe ontwikkelingen. De sector stelt immers hoge eisen aan de kennis, de vaardigheden en de beroepshouding van de mensen.<\/p>

De kennis en vaardigheden die medewerkers in hun opleiding aangeleerd hebben, is niet meer dan een momentopname. Die kennis veroudert snel. Je kunt cursussen volgen, maar dat is niet voldoende. Om goed te kunnen blijven functioneren moeten je als medewerker een ‘lerende houding hebben’. Je moet zelf het initiatief nemen om te leren wat nodig is. Je moet daarbij ook het zelfvertrouwen hebben dat je die kennis zelf kunt opzoeken . ‘Wendbaar vakmanschap’ is een verzamelnaam voor de vaardigheden die je nodig hebt om te blijven functioneren in je vak.<\/p>

Het zelfvertrouwen is daarbij belangrijk, misschien wel belangrijker dan je denkt, zegt Wouters. Mbo-leerlingen die iets willen leren of die kennis zoeken kunnen de kennisbank raadplegen, maar ze moeten ook het zelfvertrouwen hebben dat ze in staat zijn de juiste kennis te vinden, toe te passen en oplossingen te bedenken. Een docent speelt daarin een belangrijke rol. Want iemand moet je helpen om als lerende medewerker te kunnen functioneren.<\/p>

Wendbaar vakmanschap<\/h2>

Ook voor de mensen op de werkvloer geldt dat je niet in je eentje wendbaar vakmanschap kunt aanleren. Ook het leerklimaat in het bedrijf speelt een rol. Bedrijven moeten open staan voor experimenten, veranderingen en verbeteringen en hun medewerkers daarbij actief betrekken. Die inzichten hebben geleid tot de portal ‘Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties<\/a>' (www.wvlo.nl<\/a>, onderdeel van Groen Kennisnet) waarin de kennisbank food een centrale plek heeft  <\/p>

In die kennisbank zitten nu meer dan 400 kennisbronnen. Dat zijn betrouwbare actuele informatiebronnen die kort en krachtig zijn, die je zelfstandig kunt gebruiken en die vrij beschikbaar zijn. Een goede toegankelijk is belangrijk, zegt Wouters. “In drie klikken moet je bij je bron zijn. Maar als student moet je ook verrast en geïnspireerd worden. Je moet ook bronnen tegenkomen waar je niet naar op zoek bent.” Om de vindbaarheid makkelijker te maken, zijn er dossiers over voeding en gezondheid, techniek, technologie of voedselveiligheid.<\/p>

Onderwijs<\/h2>

Ordening is nodig, zegt Wouters. Daarvoor gaat ze in overleg met mensen uit bedrijfsleven en onderwijs. Teams van kennisexperts denken mee over de vulling van de kennisbank. Welke bronnen hebben we? Wat is geschikt? Omdat bedrijven er baat bij hebben dat studenten actueel worden opgeleid, werken ze van harte mee. Wouters hoopt dat ze kennis aanleveren waarvan docenten zeggen: ‘Dat is leuk, daar kan ik wat mee!’.<\/p>

Om een verbinding te leggen tussen de kennisbank en het onderwijsproces werkt ze in twee pilots samen met docenten. Wouters kijkt wat docenten en studenten doen. Welke bronnen gebruiken ze? Zo hoopt ze dat teams hun bronnen een plek willen geven in de kennisbank zodat de bronnenbank voor iedereen interessant wordt. De bronnenbank is geen leermaterialenbank, maar de bronnen moeten zodanig zijn dat docenten er actueel onderwijs mee kunnen maken. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dossiers Wendbaar Vakmanschap<\/h2>" } , { "id": 18908915, "identifier": "element_18908915", "type": "text", "title": "Dossier Productieproces", "url": "", "html": "" } , { "id": 18908917, "identifier": "element_18908917", "type": "text", "title": "Dossier Techniek", "url": "", "html": "" } , { "id": 18908919, "identifier": "element_18908919", "type": "text", "title": "Dossier Voedselveiligheid & -kwaliteit", "url": "", "html": "" } , { "id": 18908921, "identifier": "element_18908921", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Kennisbank Food<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wendbaar Vakmanschap<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Alle dossiers Voeding", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908927", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601164", "title": "Overzicht van digitaal lesmateriaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overzicht-van-digitaal-lesmateriaal-1.htm" }, "lead": "Nu het schooljaar is begonnen kan online lesmateriaal helpen bij lesgeven. Groen Kennisnet heeft pagina’s gemaakt met vrij toegankelijk lesmateriaal. Ook kun je een gratis workshop/webinar aanvragen. Hierin leggen we je uit wat Groen Kennisnet te bieden heeft en geven we uitleg over informatievaardigheden voor MBO-groen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/c/cid601164_student-849825_640.jpg", "width": 640, "height": 320, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-25T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601435", "title": "Plantaardige roomboter lekkerste product", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantaardige-roomboter-lekkerste-product-1.htm" }, "lead": "De Plantaardige Roomboter van Max & Bien is tijdens de Amsterdam Food Pitch verkozen tot het ‘Lekkerste product 2020’, de allround prijs van deze competitie. Het doel van de competitie is kleine ondernemers en thuiskoks een platform te bieden en te ondersteunen in hun productieproces.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/a/cid601435_Web%252072%2520DPI-shutterstock_93252238_toast_gesmeerd.jpg", "width": 922, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601414", "title": "Het toekomstige voedselsysteem: gezond en circulair", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-toekomstige-voedselsysteem-gezond-en-circulair-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet het Nederlandse voedselsysteem er in 2050 uit? Om ons voedselsysteem circulair en duurzaam te maken moet het roer om. We moeten toe naar een circulaire landbouw, strokenteelt en het eten van meer plantaardige producten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/c/cid601414_346.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }