{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600670", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Digitaal leermateriaal Vertical Farming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitaal-leermateriaal-Vertical-Farming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600670, "identifier": "mediaitem_600670", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitaal-leermateriaal-Vertical-Farming-1.htm", "title": "Digitaal leermateriaal Vertical Farming", "lead": "De nieuwe Wiki Vertical Farming van Groen Kennisnet - het resultaat van een WURKS-project - is beschikbaar voor het onderwijs. De samenstellers vragen docenten kritisch te kijken naar dit nieuwe leermateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/2/cid600670_Web%252072%2520DPI-shutterstock_167760824_sla_plantatie_.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw nieuwe kansen biedt. Met deze innovatieve high tech teelttechniek zouden nieuwe producten op de markt gebracht kunnen worden of kun je nieuwe markten bedienen. Veel voorbeelden van Vertical Farming vind je in de stedelijke omgeving.<\/p>

Achtergrondinformatie<\/h2>

In de nieuwe Wiki Vertical Farming van Groen Kennisnet<\/a> - het resultaat van een WURKS-project - kunnen studenten en docenten in Groen Onderwijs achtergrondinformatie vinden over Vertical Farming: Waarom beginnen ondernemers met een Vertical Farm? Welke typen Vertical Farm zijn er? Wat zijn de businessmodellen achter Vertical Farming? En welke technische voorzieningen heb je nodig?<\/p>

Praktijk<\/h2>

De onderzoekers van Wageningen University & Research, hebben in de Wiki tal van voorbeelden opgenomen uit de praktijk. Foto's, filmpjes en diverse publicaties, die in de wiki zijn opgenomen, bieden ruimte voor verdere verdieping. En voor gebruik in het onderwijs zijn vragen en opdrachten toegevoegd. Je kunt er direct mee aan de slag!<\/p>

Verbetering<\/h2>

De wiki is gemaakt voor gebruik in Groen Onderwijs. Omdat het niet lukte een docentenbijeenkomst te organiseren, nodigen de samenstellers docenten uit Groen Onderwijs uit de Wiki kritisch te bekijken en zo nodig te reageren. Mogelijk heb je suggesties voor verbetering, aanvullingen of voorbeelden van onderwijsprojecten. Mocht je willen reageren, neem dan contact op met projectleider mw. Barry Looman<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Shuttterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18895191, "identifier": "element_18895191", "type": "text", "title": "Naar de Wiki Vertical Farming", "url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/VF", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } , { "id": 18895193, "identifier": "element_18895193", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "
Vertical farming in Den Haag<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw in kantoorpand geen antwoord leegstand<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }