{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601740", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Digestaat als duurzame kunstmestvervanger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digestaat-als-duurzame-kunstmestvervanger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601740, "identifier": "mediaitem_601740", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digestaat-als-duurzame-kunstmestvervanger-1.htm", "title": "Digestaat als duurzame kunstmestvervanger", "lead": "Digestaat, het restproduct dat ontstaat bij biovergisting, kun je inzetten als meststof. Het zou een duurzame vervanger kunnen zijn van kunstmest met een positief effect op de bodem. Toch vragen bollentelers zich af of je zo geen ziekteverwekkers overbrengt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/0/cid601740_shutterstock_652649560_biogas_installatie.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Noord Holland nam een groep agrarisch ondernemers in 2019 een failliete biovergister in Hensbroek over met het idee zelf plantaardig restmateriaal te vergisten. In de biovergister worden vooral bloembollen, groente-afval en plantenresten vergist tot methaangas. Wat overblijft, het resterend materiaal of digestaat, zou je in kunnen zetten als meststof. In een artikel in vakblad Greenity<\/a> delen verschillende ondernemers hun ervaringen. Sommige akkerbouwers en bollenkwekers zijn positief over de werking van het digestaat. Zo heeft het een positief effect op de bodem. <\/p>

Digestaat<\/h2>

Niet iedereen is direct enthousiast om digestaat als meststof in te zetten, zo blijkt uit het artikel. Bollenkwekers zijn afwachtend omdat ze vrezen voor mogelijke aanwezige ziekteverwekkers. Maar uit onderzoek van proeftuin Zwaagdijk blijkt in het plantenmateriaal aanwezige ziekteverwekkers het vergistingsproces niet overleven. Het digestaat bevat vooral stikstof en kali en weinig fosfaat. Uit analyse bleek dat een ton digestaat 5 kg N, 2 kg P en 7 kg K bevatte. <\/p>

Een van de bollenkwekers die digestaat toepast is tulpenbroeier Nico Karsten. Hij is overtuigd van de positieve werking van het digestaat. Hij gebruikt het al jaren in zijn kasgrond en in de teelt van pioenen. Bollenkweker Leen van de Mark deed als experiment voor het eerst ervaring op met digestaat. Bij hem werd in tulpen een bemesting met 30 en 50 ton digestaat vergeleken met kunsmest. De bollen met digestaat bleken na het eerste jaar iets minder op te brengen, maar ze bleken wel vrij van Fusarium. Voor een goede beoordeling zou je het effect van een tweede teeltjaar moeten afwachten, zegt onderzoeker Frank Kreuk van Proef-tuin Zwaagdijk. <\/p>

Kunstmestvervanger<\/h2>

Andere ervaringen, die in het artikel beschreven worden, komen van akkerbouwer en pluimveehouder Jandavid Stroo die zo'n 40 tot 50 kuub digestaat per ha toepast in combinatie met kunstmest in de teelt uien, tarwe en knolselderij. En Ted Vaalburg, teler van knolselderij, aardappelen en pompoenen gebruikt 35 tot 50 kuub dunne digestaat per ha. Hij heeft zijn kunstmestgebruik met 50% kunnen verminderen. Vaalburg ziet dat het bodemleven verbeterd. Hij vindt digestaat een duurzame kuinstmestvervanger die beter is voor bodem en milieu.<\/p>" } , { "id": 18925960, "identifier": "element_18925960", "type": "text", "title": "Artikel Digestaat slijten aan bollenkwekers", "url": "https://edepot.wur.nl/539656", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925964, "identifier": "element_18925964", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Digestaat slijten aan bollenkwekers<\/a> Artikel Greenity oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten van toepassing digestaat op bodembiodiversiteit<\/a>, LTO Noord 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De meerwaarde van compost en digestaat,<\/a> artikel Boer&Tuinder 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925969, "identifier": "element_18925969", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Biovergister Hensbroek<\/a>, Koggenland Energie neutraal, oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Digestaat als mest gebruiken<\/a>, RVO", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925973", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601706", "title": "Lastige regels voor het mengen van meststoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lastige-regels-voor-het-mengen-van-meststoffen-1.htm" }, "lead": "Voor een optimale groei van gewassen is een goede balans van voedingsstoffen nodig. Daarvoor is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden. En die regels zijn soms inconsequent schrijft vakblad Grondig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/d/cid601706_shutterstock_304885865_mest_injecteren.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601114", "title": "Pocketvergisting, biogasvergisting op kleine schaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pocketvergisting-biogasvergisting-op-kleine-schaal-1.htm" }, "lead": "In de grotere installaties voor vergisting wordt biogas geproduceerd uit mest en diverse biomassastromen. Maar die installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig. In Vlaanderen is veel belangstelling voor kleinschalige vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/7/cid601114_pocketvergister.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596523", "title": "Duurzaam gebruik van reststromen als mest voor akkerbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzaam-gebruik-van-reststromen-als-mest-voor-akkerbouw-1.htm" }, "lead": "In het praktijknetwerk Resttest XL wordt onderzocht hoe reststromen op een duurzame manier kunnen worden gebruikt als bemesting voor de akkerbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/a/cid596523_thinkstock_133830522_akkerbouw.jpg", "width": 950, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }