{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601306", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Dierenbescherming presenteert visie op toekomstbestendige veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenbescherming-presenteert-visie-op-toekomstbestendige-veehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601306, "identifier": "mediaitem_601306", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenbescherming-presenteert-visie-op-toekomstbestendige-veehouderij-1.htm", "title": "Dierenbescherming presenteert visie op toekomstbestendige veehouderij", "lead": "De Dierenbescherming heeft afgelopen week het Deltaplan Veehouderij gepubliceerd. Daarin schetst zij haar visie voor de veehouderij in 2050, aan de hand van vier transitiepaden met als resultaat een diergerichte, integraal duurzame veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/c/cid601306_Deltaplan%2520Veehouderij_Dierenbescherming.JPG", "width": 1292, "height": 657, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-16T23:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-02T20:26+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_dierethiek", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Veehouderij, Transitie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Dierenbescherming vindt dat het tijd wordt voor een veehouderij waarin dieren beter hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, waarin de boer beter betaald wordt en waarin biodiversiteit toeneemt. Ze zet daarom de komende 30 jaar in op een veehouderij die zich richt op kwaliteitsproductie voor eigen consumptie en een markt in Noordwest- Europa. Dat moet gebeuren in korte ketens met sterkere, robuuste dieren die beter bestand zijn tegen ziekten. Boeren krijgen een goede prijs die de minder vlees etende consument betaalt. <\/p>

Vier transitie paden<\/h2>

Om deze omslag te realiseren, schetst de Dierenbescherming in het Deltaplan Veehouderij<\/a> vier verschillende transitiepaden:<\/p>

 1. Diervriendelijkere veehouderij als onderdeel van totale verduurzaming: <\/em>Dieren zijn sterk en weerbaar en kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze gaan zo min mogelijk op transport en elk dier krijgt toegang tot een uitloop of wei.<\/em><\/li>
 2. Van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren<\/em>: Consumenten hebben hun consumptie van dierlijke producten fors gereduceerd en ze betalen de echte en faire prijs voor vlees, zuivel en eieren. Duurzaam voedsel wordt meer gewaardeerd en minder verspild.<\/li>
 3. Samenwerking in korte vaste ketens<\/em>: De veehouderij werkt in korte vaste ketens. Dit zorgt voor betere afspraken, eerlijke prijzen voor de boer en meer transparantie.<\/li>
 4. Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio<\/em>: De veehouderij produceert integraal duurzame meerwaardeproducten voor de Noordwest Europese markt.<\/li><\/ol>

  Toetsing<\/h2>

  De Dierenbescherming gebruikt het Deltaplan Veehouderij als lange termijn leidraad bij de keuze van onderwerpen en projecten. De organisatie heeft het Deltaplan voorgelegd en getoetst bij vertegenwoordigers van onder meer overheid, bedrijfsleven, banken en wetenschap. Uit alle informatie en feedback zijn vervolgens met een transitie-expert de hoofdlijnen gehaald. Op www.deltaplanveehouderij.nl<\/a> gaat de Dierenbescherming uitvoerig in op het nieuwe Deltaplan en geeft per speler aan wat deze kan doen.<\/p>

  Het Deltaplan voor de veehouderij zal ook een leidraad zijn voor de criteria binnen het Beter Leven keurmerk<\/a>, waarin momenteel 1.800 veehouders deelnemen. De criteria zullen de komende decennia samen met de deelnemers stapsgewijs doorontwikkeld worden. Ook natuur- en milieucriteria worden stap voor stap doorgevoerd.<\/p>

  Klimaatdoelen<\/h2>

  Interessant in het licht van het Deltaplan is ook de 'Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050<\/a>' waarin Wageningen University & Research onlangs aan de hand van vier theoretische scenario’s heeft verkend hoe de Nederlandse landbouw in 2050 aan de klimaat- en milieudoelen kan voldoen. De effecten van de scenario ’s zijn in beeld gebracht voor een groot aantal kwantitatieve milieu- en economie-indicatoren en kwalitatief voor dierenwelzijn, verdienmodel, biodiversiteit, en weerbaarheid tegen klimaatverandering.<\/p>

  (Bron foto: Deltaplan Veehouderij_Dierenbescherming)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_18968301", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "1002345", "1006271", "1006270", "1001727" ]} } , { "type": "text", "html": "

  Links<\/h2>" } , { "identifier": "element_18968302", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website Deltaplan Veehouderij", "link_url": "http://www.deltaplanveehouderij.nl/" } } , { "identifier": "element_18968303", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Deltaplan Veehouderij. Goed voor mensen. Goed voor dieren, nieuws Dierenbescherming, mei 2020", "link_url": "https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/deltaplan-veehouderij-goed-voor-mensen-goed-voor-dieren" } } , { "identifier": "element_18968304", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "", "link_intern": { "title": "RDA: zet het dier voorop in kringlooplandbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/RDA-zet-het-dier-voorop-in-kringlooplandbouw-1.htm" } } } , { "identifier": "element_18968305", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050, nieuws Wageningen University & Research, april 2020", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ontwikkelrichtingen-voor-de-Nederlandse-landbouw-in-2050.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }