{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600694", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Dementievriendelijk ontwerp van groen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dementievriendelijk-ontwerp-van-groen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600694, "identifier": "mediaitem_600694", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dementievriendelijk-ontwerp-van-groen-1.htm", "title": "Dementievriendelijk ontwerp van groen", "lead": "Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie langer geprikkeld blijven en vertraag je het dementieproces. Het is daarom belangrijk dat een buitenomgeving aansluit bij de behoeften van mensen met dementie. Ontwerprichtlijnen kunnen daarbij helpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid600694_lawn-alone-sadness-sitting-park-backyard-693304-pxhere.com.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie. Die mensen wonen bovendien steeds langer thuis. Dagbesteding lijkt een manier om het dementieproces te vertragen en opname in een verpleeghuis uit te stellen doordat mensen langer geprikkeld blijven. Groene dagbesteding zoals dat bij zorgboerderijen, buurttuinen of verzorgingshuizen aangeboden wordt blijkt een positief effect te hebben. Maar wil je dat die omgeving bijdraagt aan een positief effect, dan is het goed bij het ontwerp rekening te houden met behoeften van mensen met dementie. Maar hoe doe je dat?<\/p>

Ontwerprichtlijnen<\/h2>

Dat was de belangrijkste vraag voor de Wageningse masterstudent Naëmie Boone. In haar afstudeerscriptie<\/a> beschrijft ze haar onderzoek naar wat bekend is over de behoeften van mensen met dementie en over de ontwerpprincipes en ontwerpelementen. Ze deed literatuuronderzoek en hield interviews met ontwerpers die een buitenomgeving voor een zorgboerderij, buurttuin of verzorgingshuis hadden ontworpen.<\/p>

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat mensen met dementie vooral behoefte hebben aan een vertrouwde, onderscheidende, toegankelijke, comfortabele en veilige omgeving. Zintuigen moeten gestimuleerd worden, mensen hebben behoefte aan activiteiten om fit te blijven. Maar mensen moeten ook de mogelijkheid hebben om zich terug te trekken op plekken die privacy bieden. <\/p>

Op basis van de interviews en het literatuuronderzoek heeft Boone tabellen met richtlijnen opgesteld voor het ontwerp op het gebied van materialen, vormen, kleuren, akoestiek, water, licht, flora en fauna. Er is een tabel met richtlijnen die vanuit de literatuur naar voren zijn gekomen (die in bijlage 1 van het afstudeerverslag<\/a> is opgenomen) en een tabel met richtlijnen vanuit de praktijk (bijlage 5).<\/p>

Ontmoeting<\/h2>

Uit het onderzoek blijkt dat bij medewerkers van verzorgingshuizen wat betreft de buitenruimte vaak weinig bekend is over de behoeften van mensen met dementie. Bij zorgboerderijen en buurttuinen is hier meer aandacht voor omdat de groepen kleiner zijn. Ontwerpers hebben vaak onvoldoende inzicht in de individuele behoeften van mensen met dementie.<\/p>

Je kunt de ontwerpen verbeteren door omwonenden te betrekken door ze mee te laten denken over het ontwerp. Om het gebruik van de buitenruimte te stimuleren is het belangrijk dat die omgeving levendig is. Als er meer mensen in de omgeving aanwezig zijn, simuleer je het gebruik. Daarom is aandacht voor ontmoeting met anderen, jong en oud belangrijk. Een ontwerper moet zich daarom richten op verschillende doelgroepen en zorgen dat een buitenruimte belevingsgericht is. <\/p>" } , { "id": 18895870, "identifier": "element_18895870", "type": "text", "title": "Download het afstudeerverslag", "url": "http://edepot.wur.nl/460176", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Pxhere.com)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895874, "identifier": "element_18895874", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Van binnen naar buiten : Dementievriendelijk ontwerp van de buitenomgeving van groene dagbesteding<\/a> Msc thesis WUR september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementia: handreiking voor aanbieders en beleidsmakers<\/a>, Wageningen University & Research, RIVM, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie<\/a>, factsheet Wageningen University & Research, RIVM, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De kracht van groen: een onderzoek naar de effecten van groenvoorziening op de kwaliteit van leven bij mensen met dementie<\/a>, rapport Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895880, "identifier": "element_18895880", "type": "text", "title": "Portaal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18895882", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599987", "title": "Aanbevelingen voor groene dagbesteding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aanbevelingen-voor-groene-dagbesteding-1.htm" }, "lead": "Groene dagbesteding voor mensen met dementie of verstandelijke beperking is in opkomst. Door in het groen bezig te zijn bouwen ze sociale contacten op en krijgen ze structuur in hun leven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/f/cid599987_autumn-1791854_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600442", "title": "Persoonlijke aandacht is de kracht van zorgboerderijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Persoonlijke-aandacht-is-de-kracht-van-zorgboerderijen-1.htm" }, "lead": "Zorglandbouw vervult een steeds grotere rol in de opvang aan verschillende doelgroepen. Zowel het aantal zorgboerderijen als het aantal mensen dat er gebruik van maakt, neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat die zorglandbouw van grote betekenis is voor bijvoorbeeld jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/5/cid600442_sb10061843dd-001.jpg", "width": 1024, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595749", "title": "Dement en zelden buiten: tuin als stimulans", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dement-en-zelden-buiten-tuin-als-stimulans-1.htm" }, "lead": "'Gemiddeld komt een persoon met dementie zes minuten per maand buiten en daar moet iets aan worden veranderd.' Belevingstuinen zouden de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/6/cid595749_93843016.jpg", "width": 512, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-11-25T16:34+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_hbo", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600915", "title": "Nieuw onderzoek onderstreept belang van groene omgeving in zorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-onderzoek-onderstreept-belang-van-groene-omgeving-in-zorg-1.htm" }, "lead": "Recente innovaties in de zorg lijken het belang van een natuurlijke omgeving voor het herstel van patiënten aan te tonen. Ook kosten-batenanalyses geven een positief beeld. Hoe kan ‘groene zorg’ een nog grotere plek krijgen in het zorglandschap?", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-03-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }